Despre program

Air Navigation este cel mai nou program de studii al Facultății de Inginerie Aerospațială, cu predare integrală în limba engleză, autorizat prin H.G. 749 din 24 iunie 2009. Inginerii acestei specializări au perspective de carieră în următoarele domenii: managementul traficului aerian, exploatare și întreținere echipamente de navigație și de supraveghere de sol și de bord, exploatare și întreținere aeroportuară, siguranța operațiunilor de zbor, managementul siguranței pentru operatori aerieni și furnizori de servicii în domeniul aviației, dispecerat operațiuni de zbor, informare aeronautică, avionică digitală, investigarea incidentelor și accidentelor aeronautice, expertiză și evaluare în aviație, impactul transportului aerian asupra mediului. Specializarea Air Navigation are un caracter pronunțat aplicativ, orientat către latura tehnică și de exploatare a ingineriei.

Domeniu de licenta/master
Inginerie aerospațială
Specializare
Navigaţie aeriană
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Differential Equations
 • Solid Dynamics
 • Fluid Dynamics
 • Electrical Machines
 • Mechanical Engineering
 • Fundamentals of Navigation
 • Human Factors (optional)
 • Human Performance (optional)
 • Programming Languages (optional)
 • Software Engineering (optional)
 • Pedagogie II. Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării (facultativ)
 • Educaţie fizică şi sport (facultativ)
 • Statistics and Probability Theory
 • Calculus (Numerical Methods)
 • Microprocessors and Microcontrollers
 • Aerodynamics and Theory of Flight
 • Strength of Materials
 • Electronic Circuits
 • Aeronautical Charts
 • Optics and Acoustics (optional)
 • Vibrations and Noise (optional)
 • Didactica specialității (facultativ)
 • Educaţie fizică şi sport 3 (facultativ)
 • Differential and Integral Calculus
 • Algebra
 • Programming Languages 1
 • Aircraft Materials
 • Atmosphere Physics
 • Descriptive Geometry
 • Aviation English 1
 • Geomatics (optional)
 • Astronomy (optional)
 • Educație fizică (facultativ)
 • Psihologia educației (facultativ)
 • Introduction in Aerospace Engineering (facultativ)
 • Geometry
 • Mechanics (Matter
 • Statics
 • Kinematics)
 • Programming Languages
 • Engineering Drawings
 • Diagrams
 • Standards
 • Electrical Fundamentals
 • Meteorology
 • Aviation English
 • Aviation Legislation and Regulations (optional)
 • Aviation International and National Requirements (optional)
 • Educaţie fizică şi sport (facultativ)
 • Pedagogie I. Fundamentele pedagogiei + Teoria și metodologia curriculumului (facultativ)
 • Electronic Flight Instrument Systems
 • Flight Controls
 • Aircraft Structure and Systems
 • Financial Accounting
 • Interchange of Aeronautical Data
 • Airport Operations and Navigation
 • Navigation Systems Databases
 • Internship (30 ore/sapt.*12 sapt.)
 • Aviation Databuses (optional)
 • Computer Interfacing (optional)
 • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Examen de absolvire
 • nivelul 1 (facultativ)
 • Systems Engineering
 • Automatic Flight Control
 • Turbine Engines
 • Air Navigation Services
 • Radio Navigation Systems
 • Flight Operations
 • Aircraft Maintenance
 • Project Preparation 1
 • Financial Management (opional)
 • Financial Analysis (optional)
 • Systems Engineering
 • Avionics Integrated Systems
 • Management
 • Surveillance Systems (Radars)
 • Air Traffic Management
 • Environmental Aviation
 • Procedures for Air Navigation Services
 • Project Preparation 2
 • Accident Investigation (optional)
 • Systemic Occurrence Analysis (optional)
 • Project Examination

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Aerospaţială

Facultatea de Inginerie Aerospațială este strâns legată de numele lui Elie Carafoli, absolvent al Politehnicii din București în anul 1924. La început a fost o subsecție a Facultății de Electromecanică. Din 1948 devine secție a Facultății de Mecanică. Studiile universitare în aviație au fost inaugurate în 1928, când profeorul Elie Carafoli a deschis primul curs de Aeronautică la Școala Politehnică din București. Tot el a construit primul tunel aerodinamic din sud-estul Europei în 1931, tunel aflat încă în stare de funcționare. Învățământul aerospațial superior în România s-a născut în anul 1928 cu ocazia prilejuită de primele conferințe de aerodinamică ținute de tânărul conferențiar dr. ing. Elie Carafoli. De-a lungul perioadei 1931 – 1972 secția sau specializarea, destinată a pregăti ingineri în domeniul aerospațial, a aparținut diferitelor facultăți cu profil mecanic din Școala Politehnică și a avut diverse denumiri, precum: secția de aviație, secția de aeronave și instalații de bord, secția de aeronautică.

Facultatea de Construcții Aerospațiale a luat ființă în anul 1971, cu trei specializări: Aeronave, Sisteme de propulsie (turbomotoare, rachete) și Instalații de bord. Înființarea facultății este legată de dezvoltarea impetuoasă a industriei de aviație și a cercetării în domeniu declanșate după anul 1968. În 1979 facultatea, cu aceleași specializări, își schimbă denumirea în Facultatea de Aeronave.

În anul 2003, la 7 ani de la schimbarea denumirii facultății de profil în Facultatea de Inginerie Aerospațială (1996), se înființează specializarea de Inginerie și management aeronautic, destinată pregătirii inginerilor economiști în domeniul aerospațial. În același an, se înființează și o structură în domeniul cercetării științifice sub auspiciile CCAS (Centrul de cercetări pentru Aeronautică și Spațiu). În anul 2009, pentru a răspunde exigențelor europene în domeniul aerospațial, s-a înființat specializarea Navigație aeriană, cu predare în limba engleză.

De-a lungul celor aproape 80 de ani de activitate, școala superioară de aeronautică și astronautică a dăruit peste 5000 de ingineri recunoscuți în țară și străinătate pentru profesionalismul lor. La acest succes au contribuit cei peste 80 de profesori care au instruit cu competență studenții într-un domeniu de vârf al tehnicii.

Splaiul Independenței nr. 313, Local Polizu, A045

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer