Despre program

Mecatronica este com­binaţia sinergică a ingineriei mecanice, ingineriei elec­tro­nice, ştiinţei calcula­toarelor, ingineriei contro­lului automat şi al ingineriei proiectării sistemelor în scopul creării, proiectării şi fabricării unor produse utile. Meca­tronică este o specializare al cărei plan de învăţământ integrează discipline având ca obiect de studiu principal ingineria mecanică, electronica şi ingineria sistemelor hard­ware şi software.

Domeniu de licenta/master
Mecatronică și robotică
Specializare
Mecatronică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica I
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Chimie
 • Mecanica I
 • Grafica asistata de calculator I
 • Utilizarea materialelor si tehnologii de fabricatie
 • Informatica aplicata I
 • Limbi moderne I
 • Educatie fizica si sport I
 • Educatie fizica si sport L1 (facultativ)
 • Limbi moderne L1 (facultativ)
 • Istoria culturii si civilizatiei (facultativ)
 • Psihologia educatiei (facultativ)
 • Analiza matematica II
 • Mecanica II
 • Fizica I
 • Grafica asistata de calculator II
 • Informatica aplicata II
 • Economie generala
 • Comunicare
 • Limbi moderne II
 • Educatie fizica si sport II
 • Proprietate industriala si intelectuala (opțional)
 • Managementul proiectelor de dezvoltare a produselor (opțional)
 • Educatie fizica si sport L2 (facultativ)
 • Limbi moderne L2 (facultativ)
 • Pedagogie I (facultativ)
 • Practica 1 (1PC/60 ore) (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Rezistenta materialelor
 • Mecanisme de mecanica fina
 • Control dimensional si metrologie
 • Programarea calculatoarelor
 • Electrotehnica industriala
 • Fizica II
 • Limba straina III
 • Educatie fizica si sport III
 • Limba straina L3 (facultativ)
 • Pedagogie II (facultativ)
 • Educatie fizica si sport L3 (facultativ)
 • Probabilitati si statistica aplicata
 • Elemente constructive de mecanica fina I
 • Bazele mecatronicii
 • Senzori si traductoare
 • Managementul proiectelor de dezvoltare a produselor
 • Metode numerice
 • Limba straina IV
 • Educatie fizica si sport IV
 • Limba straina L4 (facultativ)
 • Educatie fizica si sport L4 (facultativ)
 • Complemente de fizica (facultativ)
 • Estetica Industriala si design industrial (facultativ)
 • Didactica specialitatii (facultativ)
 • Practica 2 (1PC/60 ore) (facultativ)
 • Elemente constructive de mecanica fina II
 • Bazele sistemelor automate
 • Componente mecatronice digitale
 • Actionari hidropneumatice
 • Dinamica sistemelor mecatronice
 • Termotehnica
 • Contabilitate (opțional)
 • Sisteme de gestiune economica (opțional)
 • Practica pedagogica I (facultativ)
 • Instruire asistata de calculator (facultativ)
 • Complemente de mecanica fluidelor (facultativ)
 • Limba moderna V (facultativ)
 • Optica geometrica
 • Proiectarea asistata de calculator
 • Microprocesoare
 • microcontrolere
 • Tehnologii si sisteme integrate de fabricatie
 • Controlul si asigurarea calitatii
 • Sisteme de achizitie si interfete-instrumentatie virtuala
 • Practica 360 ore
 • Practica pedagogica II (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Examen absolvire Nivel I (facultativ)
 • Management industrial (facultativ)
 • Limba moderna VI (facultativ)
 • Proiectarea sistemelor mecatronice
 • Actionari electrice
 • Micro si nanotehnologii
 • Robotica
 • Sisteme de conducere in robotica
 • Inteligenta artificiala
 • Proprietate industriala si intelectuala (facultativ)
 • Tehnici multimedia 1 (facultativ)
 • Limba moderna VII (facultativ)
 • Laborator pentru elaborarea proiectului de diploma
 • Practica (60 ore)
 • Microrobotica (opțional)
 • Informatica industriala (opțional)
 • Sisteme inteligente de protezare si ortezare (opțional)
 • Sisteme de actionare inteligente (opțional)
 • Optomecatronica (opțional)
 • Mecatronica sistemelor biomedicale (opțional)
 • Roboti mobili (opțional)
 • Sisteme flexibile de asamblare si control (opțional)
 • Roboti pentru recuperare si reabilitare (opțional)
 • Hidronica si pneutronica (opțional)
 • Automate programabile (opțional)
 • Aparate pentru investigatii functionale si terapie (opțional)
 • Software pentru sisteme mecatronice (opțional)
 • Transmisii de date (opțional)
 • Sisteme medicale microelectromecanice (MEMS) (opțional)
 • Sisteme de telemetrie utilizate in mecatronica (facultativ)
 • Baze de date (facultativ)
 • Tehnici multimedia 2 (facultativ)
 • Limba moderna VIII (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Facultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

În prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Splaiul Independenței nr. 313

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer