Despre program

În cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pregătirea viitorilor specialişti în domeniul comunicaţiilor este asigurată prin cadrul specializării Tehnologia și Sistemelor de Telecomunicații. Industria, reţelele şi serviciile de telecomunicaţii sunt influenţate, în mod decisiv, de cerinţele crescânde ale societăţii pentru comunicaţii şi informaţie. Obiectivele principale ale producătorilor şi operatorilor din telecomunicaţii pot fi exprimate concis astfel: oferirea de servicii multiple diversificate, reţele de telecomunicaţii cât mai întinse şi cât mai rapide, cu un grad mare de acoperire şi de accesibilitate, cu îndeplinirea cerinţelor de calitate a serviciilor pentru un număr tot mai mare de aplicaţii. Reţelele de telecomunicaţii permit transmiterea semnalelor ce reprezintă voce, audio, video, texte, imagini şi date. Prelucrarea şi transmiterea digitală a semnalelor care reprezintă aceste tipuri diferite de mesaje permit o tratare unitară a lor, într-o reţea digitală cu integrare de servicii.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria transmisiunii informaţiei
 • Microunde
 • Circuite integrate analogice
 • Instrumentaţie electronică de măsură
 • Microcontrolere
 • Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor
 • Practică
 • Prelucrarea digitala a semnalelor
 • Comunicaţii analogice şi digitale
 • Arhitecturi de reţea şi Internet
 • Circuite de microunde
 • Discipline opționale (Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Inginerie audio
 • Bazele ştiinţei informaţiei
 • Programare aplicativă a interfețelor
 • Televiziune
 • Securitatea reţelelor şi serviciilor
 • Introducere în sisteme de operare și virtualizare
 • Bazele criptologiei)
 • Discipline facultative (Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoarem
 • Educație fizica și sport
 • Instruire asistată de calculator
 • Verificare în proiectarea circuitelor
 • Managementul clasei de elevi)
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar
 • Comunicaţii de date
 • Reţele de comunicaţii
 • Procesoare de semnal în comunicaţii
 • Sisteme şi echipamente de comunicaţii radio
 • Antene şi propagare
 • Baze de date
 • Comunicaţii analogice şi digitale
 • Comunicaţii mobile
 • Tehnici de compresie a semnalelor multimedia
 • Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplex
 • Discipline opționale (Radar
 • Medii de transmisiune
 • Bazele criptologiei
 • Tehnici de acces multiplu
 • Comunicaţii optice
 • Ingineria traficului
 • Calitate şi fiabilitate
 • Man. și reglem. în comunicații și electronică (lb eng.)
 • Practică pentru proiect licenţă
 • Discipline facultative (Electronică auto
 • Practică
 • Introducere în radioastronomie)
 • Analiză matematică
 • Algebră şi geometrie
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor
 • Bazele electrotehnicii
 • Chimie
 • Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Analiză matematică
 • Structuri de date şi algoritmi
 • Bazele electrotehnicii
 • Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
 • Matematici speciale
 • Discipline opționale (Software pentru birotică
 • Grafică inginerească şi desen ethnic
 • Inițiere în realizarea practică a schemelor electronice
 • Filozofie
 • Sociologie
 • Psihologie
 • Comunicare
 • Cultură şi civilizaţie europeană
 • Instituții politice şi administrative europene
 • Integrare europeană)
 • Discipline facultative (Servicii Internet
 • Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Psihologia educaţiei
 • Pedagogie)
 • Semnale și sisteme
 • Materiale pentru electronică
 • Dispozitive electronice
 • Componente și circuite pasive
 • Programare obiect-orientată
 • Semnale și programare
 • Materiale şi dispozitive – Laborator
 • Circuite electronice fundamentale
 • E Circuite integrate digitale
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Analiza și sinteza circuitelor
 • Circuite electronice
 • Educație fizică și sport
 • Discipline opționale (Macroeconomie
 • Microeconomie
 • Elemente de drept şi legislaţia afacerilor
 • Metode numerice
 • Teh.. CAD în realiz. modulelor electronice
 • Modele ale componentelor electr. pentru SPICE
 • Tehnologii de interconectare în electronica
 • Programare pe platformă Android
 • Management
 • Marketing)
 • Discipline facultative (Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Instrumente pentru dezvoltare software
 • Limba străină
 • Pedagogie
 • Didactica specialităţii)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer