Despre program

Competențe – Pregătire multidisciplinară, fundamentală în domeniul ingineriei materialelor – Stabilirea cadrului general al tehnologiilor specifice privind obţinerea materialelor metalice – Coordonarea proceselor specifice pentru obţinerea metalelor şi aliajelor primare; conducerea tehnologiilor pentru rafinarea avansată a topiturilor metalice – Cunoaşterea nivelurilor ierarhice, schimbul eficient de informaţii pe nivel, înţelegerea constructivă a îndatoririlor primite de la – şi raportarea corectă şi la timp către – nivelul superior, aplicarea metodelor de partiţionare a activităţilor în etape şi repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea completă a îndatoririlor – Adaptarea la noile tehnologii, documentarea completă şi la zi din surse de valoare (inclusiv informatice), în limbi de circulaţie mondială, pe direcţiile de perspectivă şi identificarea necesităţilor de cursuri de perfecţionare pentru dezvoltarea personală, din oferta europeană şi mondială

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară și calcul diferențial
 • Chimia elementelor şi a compuşilor I
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic
 • Comunicare
 • Introducere în ştiinţa materialelor
 • Educaţie fizică I
 • Limba străină I
 • Analiză matematică și geometrie analitică
 • Chimia elementelor şi a compuşilor II
 • Mecanică
 • Fizică I
 • Informatică aplicată
 • Introducere în ingineria materialelor
 • Educaţie fizică II
 • Matematici speciale
 • Fizică II
 • Cristalografie şi mineralogie
 • Chimie fizică
 • Rezistenţa materialelor
 • Introducere în tehnologia materialelor
 • Grafică asistată de calculator
 • Infografică
 • Termotehnică
 • Electrotehnică
 • Mecanisme şi organe de maşini
 • Utilaje mecanice
 • Metalurgie fizică I
 • Dinamica fluidelor polifazice
 • Medii avansate de proiectare computerizată
 • Metalurgie fizică II
 • Teoria proceselor metalurgice
 • Bazele teoretice ale turnării
 • Agregate termice şi electrice
 • Proprietăţile materialelor
 • Automatizări
 • Mineralurgie
 • Principiile elaborării oţelurilor
 • Bazele teoretice şi tehnologice ale tratamentelor termice
 • Bazele teoretice şi tehnologice ale procesării topiturilor metalice
 • Bazele teoretice şi tehnologice ale deformării plastice
 • Cinetica şi termodinamica proceselor din metalurgia neferoasă
 • Teoria solidificării materialelor metalice
 • Bazele obţinerii materialelor compozite
 • Practică
 • Procese şi operaţii hidro-electrometalurgice
 • Modelare şi analiză inginerească
 • Fiabilitatea sistemelor metalurgice
 • Calitatea şi standardizarea produselor siderurgice
 • Elaborarea aliajelor neferoase
 • Ingineria producerii fontei de primă fuziune
 • Ingineria producerii oţelului
 • Procesarea pulberilor metalice Metale neferoase grele şi preţioase
 • Valorificarea deşeurilor metalice
 • Metale neferoase uşoare şi rare
 • Bazele obţinerii materialelor carbonice
 • Solidificarea semifabricatelor din oţel
 • Procedee neconvenţionale de producere a materialelor feroase
 • Elaborarea aliajelor neferoase II
 • Ingineria producerii feroaliajelor
 • Rafinarea oţelurilor
 • Materiale speciale
 • Compozite cu matrice metalică
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer