Despre program

Formează specialişti pentru următoarele domenii:

Alimentarea cu apă potabilă, pentru populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, care presupune: captarea apelor, tratarea apei;

Distribuţia apei la consumatori prin reţele de distribuţie: restituţia apelor uzate:

– sisteme de canalizare pentru preluarea apelor uzate şi pentru preluarea şi descărcarea apelor meteorice;

– staţii de epurare pentru corectarea calităţii apelor uzate înainte de deversarea acestora în emisarii naturali, pentru a diminua efectele negative asupra mediului; Colectarea şi tratarea corespunzătoare a deşeurilor urbane şi industriale:

– sisteme de colectare selectivă şi centralizată a deşeurilor din mediul urban; tratarea şi valorificarea deşeurilor;

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I
 • II
 • Algebră liniară și geometrie analitică
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Geometrie descriptivă
 • Chimie
 • Topografie
 • Discipline socio-umane I
 • II
 • Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale
 • Mecanică I
 • Fizică I
 • Materiale de construcții
 • Desen tehnic
 • Educație fizică și sport I
 • Limbi străine I
 • II
 • Practică I (Practică topografică) Disicipline facultative (Limba română
 • cultură și civilizație umanistă
 • Complemente de matematică
 • Probleme globale ale omenirii
 • Complemente de mecanică)
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • II
 • Fizică II
 • Hidraulică
 • Elemente de arhitectură
 • Mașini de construcții
 • Infografică
 • Geologie inginerească
 • Statică I
 • Clădiri
 • Hidraulica construcțiilor
 • Discipline socio-umane III
 • Construcții din beton
 • Chimia și biologia apei
 • Educație fizică și sport II Limbi străine III
 • IV
 • Discipline facultative (Identificarea parametrilor sistemelor
 • Programare)
 • Elemente de teoria elasticității
 • Statică II
 • Geotehnică
 • Alimentări cu apă și canalizări I
 • II
 • Economie și legislație
 • Proiectare asistată de calculator
 • Dinamică și elemente de inginerie seismică
 • Hidrologie si hidrogeologie
 • Construcții metalice
 • Fundații
 • Construcții hidroedilitare
 • Construcții hidrotehnice
 • Practică II
 • Discipline opțioanle (Stații de pompare
 • Mașini hidraulice
 • A doua limbă străină
 • Aparate de măsură și control în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare
 • Automatizări în sistemele de alimentare cu apă și canalizare)
 • Management în construcții
 • Introducere în metoda elementelor finite
 • Construcții subterane
 • Instalații în construcții
 • Tratarea apei
 • Epurarea apelor uzate
 • Căi de comunicații și poduri
 • Tehnologia executării lucrărilor hidroedilitare
 • Ingineria mediului (Impactul construcțiilor hidrotehnice asupra mediului)
 • Depozite ecologice de deșeuri
 • Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Susținerea proiectului de diplomă
 • Discipline opționale (Managementul deșeurilor
 • Managementul nămolurilor din stațiile de tratare și epurare
 • Combaterea alunecărilor de teren
 • Construcții din lemn)
 • Discipline facultative (Managementul apelor meteorice în mediul urban
 • Siguranța sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare
 • Contractul de execuție a lucărilor hidroedilitare)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Hidrotehnică

Facultatea de Hidrotehnică a luat naştere in 1949 cand s-a înfiinţat Institutul de Construcţii, iar secţia de hidrotehnică a devenit facultate a acestui institut. Cu o bogată tradiţie şi un corp profesoral de prestigiu,

Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124

Informatii despre Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o Universitate de stat, acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. UTCB este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, calificativul: Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine, toate oferind o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I - licență, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, în UTCB sunt acreditate si 27 specializari pentru ciclul II – masterat (din care 3 sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - studii doctorale. 

În prezent, câteva mii de absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București activează în SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer