Despre program

Cu o tradiţie de peste 65 de ani, Facultatea de Energetică s-a dezvoltat permanent devenind o şcoală de elită în învăţământul superior tehnic românesc, cunoscută şi recunoscută la nivel naţional şi internaţional, în care se pregătesc anual peste 2000 studenţi. Cele peste 100 de cadre didactice, cu o activitate profesională şi ştiinţifi că recunoscută, contribuie la construirea unor caractere puternice, studenţii noştri fi ind apreciaţi şi recunoscuţi pentru gândirea sistemică şi pregătirea lor completă. 

Energia reprezintă sângele unei economii şi în final al unei civilizaţii. În Epistola întâia către Corinteni Sfântului Apostol Pavel spunea „dacă dragoste nu am, nimic nu sunt”, parafrazând aceasta aserţiune Marin Preda îşi încheia romanul „Cel mai iubit dintre pământeni” cu cuvintele „dacă dragoste nu e nimic nu e”, credem că putem spune la rândul nostru „fără energie nimic nu e”. 

Domeniu de licenta/master
Inginerie energetică
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Elemente de statistică şi prelucrarea datelor
 • Proiectare asistată de calculator
 • Gestiunea energiei electrice
 • Sisteme pentru conducerea reţelelor electrice de distribuţie
 • Digitalizarea in sectorul energetic
 • Cercetare ştiinţifică şi practică
 • Proiectarea și managementul programelor educaționale
 • Gestiunea energiei termice
 • Impactul utilizării energiei asupra mediului 1
 • Instrumentaţie şi proceduri pentru audit electroenergetic
 • Cercetare ştiinţifică şi practică
 • Finantarea proiectelor energetice
 • Managementul proiectelor de ef energ
 • Monitorizarea eficienţei energetice şi a calităţii energiei
 • Impactul utilizării energiei asupra mediului 2
 • Managementul energiei la consumator
 • Eficienţa energetică în clădiri
 • Asigurarea calităţii serviciului energetic
 • Cercetare ştiinţifică şi practică
 • Cercetare ştiinţifică
 • practică şi elaborare disertaţie
 • Etică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Energetică

Facultatea de Energetică este una dintre școlile de elită ale învățământului superior românesc, prima instituție academică de învățământ energetic din țară, înființată în anul 1950, recunoscută pentru profesionalism, standarde academice și științifice de înalta calitate.

Facultatea de Energetică oferă programe de studii de licență, masterat și doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile și condiții de studiu la nivel mondial pentru peste 1.500 de studenți anual. Studenții facultății de Energetică au posibilitatea de a se pregăti în toate domeniile Ingineriei Energetice, dobândind competențe în domeniul proiectării, construcției, exploatării, mentenanței, conducerii și planificării activității din centralele electrice clasice (termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice), din centralele bazate pe surse regenerabile de energie (fotoelectrice, eoliene, microhidrocentrale, ferme marine), respectiv din sistemele de transport și distribuție a energiei.

Splaiul Independenței nr. 313 corp EI 101

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer