Telecomenzi şi electronică în transporturi

Despre program

În specializarea "Telecomenzi şi Electronică în Transporturi", studenţii, în număr de 90 – 100 pe an, acumulează cunoştinţe de specialitate din domeniul sistemelor de dirijare a traficului feroviar, rutier, naval şi aerian, sisteme de telecomunicaţii pentru transporturi, calculatoare şi reţele de calculatoare, microprocesoare etc., în afara disciplinelor de cultură tehnică generală: electroalimentare, dispozitive electronice, circuite integrate analogice şi digitale, electrotehnică, ş.a., putând, la termionarea facultăţii, să lucreze în cercetare, proiectare, producţie, service, consultanţă sau management şi marketing.

     Continuarea studiilor de licenţă se face prin programe de masterat, de 1,5 – 2 ani, în cadrul cărora se aprofundează cunoştinţele legate de sisteme inteligente pentru transporturi.Catedra organizează pregătirea prin programe de doctorat, unul dintre profesorii universitari fiind acreditat să conducă lucrări de doctorat.

Competențe specifice:

 • Proiectare și realizare sisteme de telecomandă în transportul auto, feroviar, naval, aerian;
 • Exploatare și service;
 • Management resurse și mijloace electronice;
 • Domenii de activitate;
 • Societăți de cercetare, proiectare și producție în electronică și tehnologia informației;
 • Societăți de transport auto, feroviar, naval, aerian;
 • Societăți de exploatare și întreținere pentru echipamente electronice și IT (hard și soft); 
 • Telecomunicații; 
 • Învățământ, cercetare;
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • SDA (Laborator) - Structuri de date și algoritmi
 • SDA (Curs) - Structuri de date și algoritmi
 • LP (Laborator) - Limbaje de programare
 • MC (Laborator) - Materiale și componente
 • Desen și grafică inginerească (Curs)
 • TTI (Curs) - Tehnica Transmisiunii Informațiilor
 • TTI (Laborator) - Tehnica Transmisiunii Informațiilor
 • Micro Procesoare (Curs) - Arhitectura Microprocesoarelor
 • DE (Laborator) - dispozitive electronice
 • TPI - Tehnici de programare pe internet
 • Tehnici CAD (Laborator) BTE (Curs) - Bazele Teoriei Economice
 • Fizică (Laborator)
 • ST (Curs) - Sisteme De Transport
 • MN (Laborator) - Metode Numerice
 • Microcontrollere (Laborator)
 • Microcontrollere (Curs)
 • CSO (Curs) - Calculatoare și sisteme de operare
 • CIA (Laborator) - Circuite integrate analogice
 • CIA (Seminar) - Circuite integrate analogice
 • Micropocesoare II (Curs) - Arhitectura
 • Microprocesoarelor II
 • Pedagogie (Curs)
 • Electroalimentare (Curs)
 • Semnale și sisteme II - Laborator
 • Metode numerice în inginerie
 • SDTN (Curs) - Sisteme de dirijare a traficului naval
 • SDTF (Curs) - Sisteme de dirijare a traficului feroviar
 • SDTF (Laborator) - Sisteme de dirijare a traficului feroviar
 • SDTR (Laborator) - Sisteme de dirijare a traficului rutier
 • CES (Curs) - Centralizări electrodinamice în stații
 • CES (Proiect) - Centralizări în stații
 • TFE (Curs) - Tehnologia și fiabilitatea echipamentelor
 • MK (Curs) - Marketing
 • TFE (Laborator) - Tehnologia și fiabilitatea echipamentelor
 • ST 2 (Curs) - Sisteme de telecomandă
 • EA II (Curs) - Electroalimentare II
 • CSO2 (Curs) - Calculatoare și sisteme de operare 2
 • ST 2 (Laborator) - Sisteme de telecomandă
 • RC (Curs) - Rețele de calculatoare
 • RC (Laborator) - Rețele de calculatoare
 • Proiect EA
 • Proiectul de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Transporturi

În 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înfiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, în cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). În anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se înfiinţează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înfiinţată în 1959), Material rulant de cale ferată, Ingineria transporturilor (înfiinţată în 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe în concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie în transporturi, electronică şi telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi în alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească în scurt timp loc de muncă.

Splaiul Independenței nr. 313, Corp JA 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer