Despre program

Miniaturizarea diferitelor elemente, a instrumentelor de măsură şi de lucru, a sistemelor de ansamblu a devenit una din direcţiile majore de dezvoltare ale secolului XXI. Cu greu se poate imagina astăzi o tehnologie sau un produs care să poată funcţiona fără aplicarea principiilor de producere specifice mecanicii de precizie, a micro sau nano-tehnologiilor. Programul de studii Mecanică fină şi nanotehnologii şi-a propus să pregătească specialişti care să poată face faţă unor cerinţe noi ridicate de domenii de vârf ale tehnologiei, cum ar fi: producerea şi exploatarea maşinilor unelte de precizie ridicată, protetică biomedicală, aparatură de măsură şi control, aparatură optică şi echipamente de prelucrare a pieselor optice, proiectarea şi execuţia de scule pentru aşchiere şi ştanţare de precizie.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica I
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Chimie
 • Stiinta si ingineria materialelor I
 • Fizica I
 • Geometrie descriptive
 • Desen tehnic si infografica I
 • Informatica aplicata I
 • Limba moderna I
 • Educatie fizica si sport I
 • Comunicare (opțional)
 • Protectia mediului / Structuri de date si algoritmi (opțional)
 • Educatie fizica si sport L1 (facultativ)
 • Limba moderna L1 (facultativ)
 • Istoria culturii si civilizatiei (facultativ)
 • Filozofia stiintei si tehnicii (facultativ)
 • Psihologia educatiei (facultativ)
 • Analiza matematica II
 • Mecanica I
 • Tehnologii de fabricatie I
 • Informatica aplicata II
 • Fizica II
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
 • Desen tehnic si infografica II / Desen tehnic II
 • Economie generala
 • Limba moderna II
 • Educatie fizica si sport II
 • Stiinta si ingineria materialelor II
 • Educatie fizica si sport L2 (facultativ)
 • Limba moderna L2 (facultativ)
 • Pedagogie I (facultativ)
 • Practica 1 (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Mecanica II
 • Rezistenta materialelor I
 • Tehnologii de fabricatie II
 • Electrotehnica industrială
 • Programarea calculatoarelor
 • Limba straina III
 • Educatie fizica si sport III
 • Mecanisme si roboti (opțional)
 • Mecanisme de mecanica fina (opțional)
 • Limba straina III (facultativ)
 • Educatie fizica si sport III (facultativ)
 • Complemente de fizica (facultativ)
 • Complemente de mecanica (facultativ)
 • Pedagogie II (facultativ)
 • Probabilitati si statistica aplicata
 • Rezistenta materialelor II
 • Elemente constructive de mecanica fina I
 • Mecanica fluidelor
 • Managementul proiectelor de dezvoltare a produselor
 • Metode numerice
 • Legislatie tehnica
 • Limba straina IV
 • Educatie fizica si sport IV
 • Limba straina IV (facultativ)
 • Educatie fizica si sport IV (facultativ)
 • Dinamica sistemelor mecanice (facultativ)
 • Estetica si design industrial (facultativ)
 • Complemente de dinamica (facultativ)
 • Didactica specialitatii (facultativ)
 • Practica (1PC/60 ore) (facultativ)
 • Elemente constructive de mecanica fina II
 • Termodinamica tehnica
 • Mecanica fluidelor si masini hidraulice
 • Bazele sistemelor automate
 • Control dimensional si metrologie
 • Electronica industrială
 • Metode cu elemente finite
 • Practica pedagogica I (facultativ)
 • Complemente de mecanica fluidelor (facultativ)
 • Instruire asistata de calculator (facultativ)
 • Limba moderna V (facultativ)
 • Optica geometrica
 • Proiectare asistata de calculator
 • Masini de lucru si comenzi numerice
 • Actionari in mecanica fina
 • Controlul si asigurarea calitatii
 • Practica 360ore
 • Management industrial (opțional)
 • Sisteme de gestiune economica (opțional)
 • Tribologie (opțional)
 • Mecatronica (opțional)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Practica pedagogica II (facultativ)
 • Examen de absolvire. Nivelul I (facultativ)
 • Limba moderna VI (facultativ)
 • Aparate si sisteme de masurare
 • Tehnologia mecanicii fine
 • Micro si nanotehnologii
 • Robotica
 • Metrologie
 • Optica fizica
 • Proprietate industriala si intelectuala (facultativ)
 • Tehnici multimedia (facultativ)
 • Limba moderna VII (facultativ)
 • Laborator pentru elaborarea proiectului de diploma
 • Practica 60 ore
 • Masurarea electrica a marimilor fizice (opțional)
 • Prelucrarea optica a informatiei(opțional)
 • Echipamente hidropneumatice de automatizare (opțional)
 • Aparatesi sisteme optice (opțional)
 • Controlere logice programabile (opțional)
 • Structura mecanica a aparatelor electronice si packaging electronic (opțional)
 • Aparate biomedicale (opțional)
 • Proiectarea sistemelor mecanice ultraprecise (opțional)
 • Sisteme integrate de fabricatie (opțional)
 • Modelarea si simularea sistemelor electromecanice (opțional)
 • Microrobotica (facultativ)
 • Optoelectronca (facultativ)
 • Arhitectura sistemelor de calcul (facultativ)
 • Sociologie industrial (facultativ)
 • Limba moderna VIII (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Facultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

În prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Splaiul Independenței nr. 313

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer