Despre program

Acestă specializare are misiunea de a pregăti ingineri prin studii interdisciplinare, atât inginereşti, cât şi managerial‐economice, cu ingrediente de natură socială şi juridică, care să fie capabili sa proiecteze, să organizeze şi să conducă sisteme productive sau părţi ale acestora. Absolvenţii se pot integra în colective cu activităţi de concepţie, proiectare şi execuţie a maşinilor unelte şi echipamentelor tehnologice specifice industriei constructoare de maşini, sau în colective cu activităţi specifice domeniului economic, financiar  şi de marketing.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica I
 • Algebra liniara si geometrie analitica
 • Chimie
 • Mecanica I
 • Microeconomie
 • Studiul materialelor
 • Desen tehnic
 • Educatie fizica si sport
 • Limba straina I
 • Introducere in informatica (opțional)
 • Limbaje de programare (opțional)
 • Educatie fizica si sport L1 (facultativ)
 • Limba straina L1 (facultativ)
 • Istoria culturii si civilizatiei (facultativ)
 • Filozofia stiintei si tehnicii (facultativ)
 • Istoria stiintei si tehnicii (facultativ)
 • Psihologia educatiei (facultativ)
 • Analiza matematica II
 • Tehnologii de fabricatie I
 • Mecanica II
 • Fizica
 • Macroeconomie
 • Grafica computerizata
 • Utilizarea Calculatoarelor
 • Limba straina II
 • Educatie fizica si sport II
 • Comunicare manageriala (opțional)
 • Cultura organizationala (opțional)
 • Limba straina L2 (facultativ)
 • Introducere in CAD (facultativ)
 • Educatie fizica si sport L2 (facultativ)
 • Pedagogie I (facultativ)
 • Practica 1 (1PC/60 ore) (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Rezistenta materialelor
 • Structuri si sisteme mecanice I
 • Control dimensional si metrologie
 • Tehnologii de fabricatie II
 • Baze de date si algoritmi
 • Electrotehnica Industriala
 • Limba straina III
 • Educatie fizica si sport III
 • Limba straina L3 (facultativ)
 • Educatie fizica si sport L3 (facultativ)
 • Pedagogie II (facultativ)
 • Probabilitati si Statistica aplicata
 • Structuri si sisteme mecanice II
 • Componentele sistemelor mecanice I
 • Mecanica Fluidelor
 • Legislatie tehnica
 • Introducere în manag. intreprinderii
 • Metode numerice
 • Finantele agentilor economici
 • Limba straina IV
 • Educatie fizica si sport IV
 • Drept comercial (opțional)
 • Dreptul muncii (opțional)
 • Limba straina L4 (facultativ)
 • Estetica si design industrial (facultativ)
 • Educatie fizica si sport L4 (facultativ)
 • Didactica specialitatii (facultativ)
 • Practica 2 (1PC/60 ore) (facultativ)
 • Componentele sistemelor mecanice II
 • Termotehnica
 • Contabilitate
 • Sisteme informat. in management
 • Electronica industriala
 • Economia combustibililor I
 • CAD - CAE
 • Managementul asigurarii calitatii (opțional)
 • Management financiar (opțional)
 • Instruire asistata de calculator (facultativ)
 • Practica pedagogica I (facultativ)
 • Limba moderna V (facultativ)
 • Modelarea si simularea proceselor de productie
 • Bazele hardware ale echipamentelor de calcul si multimedia
 • Sisteme hidro-pneumatice
 • Fiabilitate si mentenanta
 • Analiza economica
 • Gestiunea informationala a mediului
 • Economia combustibililor II
 • Practica 360 ore
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Practica pedagogica 2 (facultativ)
 • Metodele cercetarii operationale in managementul industrial (facultativ)
 • Examen absolvire Nivel I (facultativ)
 • Limba moderna VI (facultativ)
 • Motoare cu ardere internă -Teorie si management
 • Sisteme frigorifice si de climatizare
 • Dezvoltarea durabila a mediului
 • Managementul producţiei
 • Echipamente de proces
 • Managementul proiectelor (opțional)
 • Managementul activitatilor de logistica (opțional)
 • Tranzactii comerciale (opțional)
 • Burse de marfuri si valori (opțional)
 • Proprietate intelectuala si industriala (facultativ)
 • Limba moderna VII (facultativ)
 • Dezvoltarea de produs
 • Marketing industrial
 • Managementul resurselor umane
 • Laborator pentru elaborarea proiectului de diploma
 • Practica (60 ore)
 • Maşini pentru procese industriale (opțional)
 • Sisteme energetice clasice si nucleare (opțional)
 • Ingineria motoarelor cu ardere internă (opțional)
 • Optimizarea sistemelor frigorifice şi de climatizare (opțional)
 • Proiectarea asistata de calculator a sistemelor mecanice (facultativ)
 • Sociologia educatiei (facultativ)
 • Limba moderna VIII (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Facultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

În prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Splaiul Independenței nr. 313

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer