Ingineria și Protecția Mediului în Industria Chimică și Petrochimică

Despre program

Programul de studiu „Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică-licență" este în concordanță cu misiunea didactica de a forma și a pregăti ingineri chimiști de mediu capabili să interpeteze legislația de mediu și să ia decizii pe baza acesteia în sensul minimizarii poluării atmosferei, a gestionării raționale a resurselor de apă și reducerii poluării acestora, a minimizării deșeurilor, a reducerii poluării solurilor și de cunoaștere și aplicare a tehnicilor de remediere a acestora. Specialiștii absolvenți ai acestui program de studii sunt capabili să utilizeze cunoștințele științifice și tehnice pentru a se integra în procesele tehnologice economice și social-culturale ale societății contemporane în general, ale societății românești în special. Absolvenții prezentului program de studii sunt pregătiți în concordanță cu cerințele pieței forței de muncp ceea ce se dovedește prin competențele obținute la finalizarea studiilor. După primii doi ani de studiu a disciplinelor fundamentale din trunchiul comun, în următorii doi ani se studiază disciplinele de specialitate în domeniul protecției mediului. Planul de învățământ pe domeniu este structurat pe discipline cu specific mai general privind mediul acvatic, atmosfera și geosfera și discipline care se ocupă numai de procedee și tehnici privind prevenirea poluării atmosferei, tratarea și epurarea apelor, tehnici de valorificare, tratare.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematici I
 • Chimie analitică
 • Chimie anorganică
 • Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată
 • Micro și macroeconomie
 • Limba straina I /Limba straina II (opțional)
 • Fundamente de chimie (facultativ)
 • Educație fizică (facultativ)
 • Fundamente de fizică (facultativ)
 • Fundamente de matematică (facultativ)
 • Matematici II
 • Analiză instrumentală
 • Fizica I
 • Metale tranziționale
 • Elemente de mecanică și inginerie mecanică
 • Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată/Informatica aplicată (opțional)
 • Pedagogie I (facultativ)
 • Educație fizică
 • Fizica II
 • Chimie organică
 • Chimie fizică
 • Ecologie și dezvoltare durabilă
 • Fundamente de inginerie electrica și electronică
 • Management
 • Tehnici de comunicare
 • Disciplina optionala I
 • Pedagogie II (facultativ)
 • Educație fizică (facultativ)
 • Bazele ingineriei chimice
 • Stiința materialelor I - materiale anorganice
 • Stiința materialelor II - materiale organice și compoziție
 • Disciplina optionala II
 • Didactica specialitatii (facultativ)
 • Educatie fizica (facultativ)
 • Chimie organică
 • Chimie fizică
 • Tehnologii chimice I
 • Electrochimie
 • Operații unitare în industriile de process
 • Management industrial (opțional)
 • Utilizarea calculatorului (facultativ)
 • Practică pedagogică I
 • Instruire asistata de calculator
 • Chimia mediului
 • Dinamica poluanților în mediu
 • Monitorizarea calității mediului I
 • Practica tehnologică
 • Opțional I (Ecotoxicologie)
 • Opțional II (Economia Mediului)
 • Managementul clasei de elevi
 • Practica pedagogică II
 • Controlul poluării aerului I
 • Tratarea și epurarea apelor
 • Gestionarea deșeurilor
 • Monitorizarea calității mediului II
 • Biochimia mediului
 • Legislație de mediu
 • Opțional III (Climatologie)
 • Opțional IV (Știința solului)
 • Utilizarea calculatorului (facultativ)
 • Marketing (facultativ)
 • Controlul poluării aerului II
 • Echipamente de depoluare
 • Recuperarea și reciclarea deseurilor de materiale polimerice
 • Activitate proiect de licență
 • Opțional V (Metode și tehnici de evaluare a impactului asupra mediului)
 • Opțional VI (Management integrat de mediu)
 • Utilizarea calculatorului (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor își are radăcinile înca din anul 1867, în fosta Școală de Poduri, Șosele și Mine când s-au introdus cursuri de Chimie predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. De altfel, facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situate în strada Polizu și începute în 1886 (Corpul A); Aici, academicianul Alfons Saligny a condus laboratoarele de Chimie între 1886 și 1903, fiind urmat de Grigore Pfeiffer. În perioada dintre cele doua razboaie mondiale au fost angajați tinerii Emilian Bratu, Costin Nenitescu, Șerban Solacolu, care ulterior au devenit profesori renumiți, academicieni, fondatori de școală.

În mod firesc, facultatea s-a dezvoltat apărând noi specializări, laboratoare și centre de cercetare ce corespund dezvoltării științifice și tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (patru ani) în specializări foarte diverse din industria chimica. Cursurilor de ingineri li se adaugă cursuri de studii aprofundate, școli academice postuniversitare etc. La fiecare doi ani facultatea coordonează „Conferința Națională de Chimie și Inginerie Chimică" și este o prezență activa în publicațiile științifice naționale sau străine.

Splaiul Independenței nr. 313, corp L 015

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer