Despre program

Competențele profesionale pe care le vor dobând cursanții acestei specializări sunt următoarele: – Cunoaşterea proceselor de generare a emisiilor poluante, a dispersiei şi monitorizării acestora – Posesia de informaţii şi cunoştinţe aplicate în domeniul caracterizării şi analizei prin tehnici de laborator a emisiilor poluante – Pricepere la nivel superior pentru proiectarea şi operaţionalizarea tehnologiilor şi echipamentelor de prevenire şi control al poluării – Cunoştinţe solide referitoare la aplicarea principiilor de management şi drept de mediu – Reintegrarea deşeurilor, recondiţionarea şi reconstrucţia factorilor de mediu poluaţi – Asimilarea continuă a noilor cunoştinţe şi informaţii: perfecţionarea documentării în limbi străine, capacitatea de a indentifica şi penetra noi instrumente de perfecţionare (naţionale şi intrnaţionale) – Abilitatea de a proiecta şi aplica activităţi inginereşti pe baza recunoaşterii şi construcţiei corecte a unui flux integrat: documentare – proiectarea etapelor – implementarea tehnologiei (instalaţiei) – evaluarea finalităţilor – Arta de a comunica şi colabora la toate nivelurile unei corporaţii multinaţionale: cunoaşterea competenţelor şi autorităţilor la diverse niveluri, schimb de informaţii, raportări şi evaluări pe etape, asumarea de responsabilităţi pe baza lucrului în echipă.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară și calcul diferențial
 • Chimia elementelor şi a compuşilor I
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic
 • Comunicare
 • Dezvoltare durabilă în industrie
 • Elemente de calitatea mediului
 • Educaţie fizică I
 • Limba străină I
 • Psihologia educaţiei
 • Analiză matematică și geometrie analitică
 • Chimia elementelor şi a compuşilor II
 • Mecanică
 • Fizică I
 • Informatică aplicată
 • Ecologie generală
 • Fizica atmosferei
 • Educaţie fizică II
 • Limba străină II
 • Pedagogie
 • Matematici speciale
 • Fizică II
 • Cristalografie şi mineralogie
 • Chimie fizică
 • Rezistenţa materialelor
 • Grafică asistată de calculator
 • Introducere în ingineria materialelor I
 • Fizica mediului
 • Termotehnică
 • Electrotehnică
 • Mecanisme şi organe de maşini
 • Utilaje mecanice
 • Metalurgie fizică I
 • Dinamica fluidelor polifazice
 • Introducere în ingineria materialelor II
 • Economia mediului
 • Metalurgie fizică II
 • Tehnici de caracterizare şi analiză a poluanţilor
 • Vectori de prevenire a poluării
 • Agregate termice şi electrice
 • Proprietăţile materialelor
 • Automatizări
 • Teoria proceselor metalurgice
 • Bazele teoretice ale turnării
 • Bazele teoretice şi tehnologice ale tratamentelor termice
 • Bazele teoretice şi tehnologice ale procesării topiturilor metalice
 • Bazele teoretice şi tehnologice ale deformării plastice
 • Ecotehnologii de elaborare a metalelor şi aliajelor neferoase
 • Ecotehnologii de fabricare a pieselor prin turnare
 • Teoria epurării efluenţilor industriali
 • Practică
 • Gestionarea deşeurilor
 • Fiabilitatea ecosistemelor industriale
 • Deşeuri toxice şi periculoase
 • Dispersia şi monitorizarea imisiilor poluante
 • Echipamente pentru epurarea efluenţilor metalurgic
 • Impactului poluanţilor asupra mediului
 • Managementul mediului metalurgic
 • Poluarea fonică
 • Tehnologii moderne de deformare plastică şi tratamente termice
 • Ecoeficienţă în sisteme industriale
 • Ştiinţa solului
 • Tehnologii de valorificare a deşeurilor
 • Managementul apelor uzate şi a remedierii solurilor
 • Tehnologii de neutralizare şi depozitare a deşeurilor
 • Ecotehnologii în industria siderurgică
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Drept de mediu
 • Legislaţia mediului

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer