Despre program

Programul de studii Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM) îşi propune să instruiască specialişti care să desfăşoare activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical – clinic sau de cercetare. Absolvenţii specializării ESM rǎspund unei nevoi reale de creştere a performantelor medicale prin buna cunoaştere şi întreţinere a aparaturii medicale, inovarea de noi mijloace de protezare, realizarea unor produsi de biotehnologie şi nu în ultimul rând profesionalizarea activitǎţilor de management, îndeosebi la nivelul spitalelor, caselor de asigurǎri şi direcţiilor de sǎnǎtate publicǎ. Cerinţele impuse acestor ingineri sunt: coordonarea activitǎţii de execuţie a dispozitivelor medicale şi adaptarea acestora la cerinţe clinice speciale, managementul general al echipamentelor şi procedurilor privind tehnologiile de execuţie a dispozitivelor medicale, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale, întreţinerea şi reparaţia aparatelor medicale, asigurarea suportului tehnic.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Etică și deontologie în inginerie medicală
 • Matematică 1
 • Fizică
 • Chimie
 • Fiziologie și patologie 1
 • Anatomie topografică și funcțională
 • Biologie celulară și moleculară
 • Științele comunicării
 • Matematică 2
 • Câmpuri electrice și magnetice în echipamente medicale
 • Știința materialelor metalice
 • Informatică
 • Biofizică
 • Biochimie
 • Limbi străine 1
 • Genetică
 • Imunologie
 • Biomecanică și biomecatronică
 • Fenomene de transport în medii fiziologice
 • Știința materialelor biopolimerice
 • Electronică analogică și digitală în biomedicină
 • Fiziologie și patologie 2
 • Analizele probelor biologice
 • Monitorizarea inteligentă a stării de sănătate
 • Senzori biomedicali
 • Electrosecuritate și compatibilitate electromagnetică
 • Știința materialelor bioceramice
 • Circuite programabile cu aplicații biomedicale
 • Software pentru aparatura medicală
 • Design și inovare în ingineria medicală
 • Introducere în grafica pentru inginerie medicală
 • Genomică
 • Farmacologie
 • Pedagogie 2
 • Limbi străine 2
 • Educație fizică și sport 2
 • Didactica specialității
 • Biocompatibilitatea polimerilor și metode de analiză
 • Nanobiomateriale
 • Procese de interfață biomateriale – țesut
 • Stocarea și utilizarea informației medicale
 • Bioelectromagnetism
 • Elemente de fizică matematică pentru ingineria medicală
 • Toxicitatea mediilor agresive și substanțe antidot
 • Nanotehnologii pentru medicină
 • Telemedicină
 • Tehnici și sisteme de imagistică medicală
 • Managementul calitații și normative în bioinginerie
 • Prelucrarea semnalelor biomedicale
 • Echipamente de protezare și ortezare
 • Practică
 • Proteomică
 • Sisteme energetice moleculare
 • Modelarea proceselor biomedicale
 • Echipamente pentru diagnostic
 • Medicină internă
 • Instrumentație virtuală pentru medicină
 • Recunoașterea formelor și inteligență artificială
 • Analiza și modelarea sistemelor fiziologice
 • Prelucrarea imaginilor biomedicale
 • Echipamente pentru terapie și reabilitare
 • Producerea
 • percepția și prelucrarea semnalului vocal
 • Comunicații și rețele de date medicale
 • Elaborare proiect licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Medicală

Facultatea de Inginerie Medicală (FIM) a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (U.P.B.) este dezvoltarea Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie (D.B.B.). FIM este o structură integratoare, cu rol sinergetic în promovarea domeniilor Bioingineriei şi Biotehnologie la nivelul universităţii în acord cu strategia UPB faţă de rolul şi importanţa acestora în asigurarea calităţii vieţii, în plan economic şi social.

Facultatea de Inginerie Medicală, continuatorul DBB, se distinge prin nivelul înalt de interdisciplinaritate al corpului profesoral şi programelor de instruire oferite, cu componente de ştiinţe tehnice, medicină, ştiinţele vieţii.

FIM organizează activităţi didactice şi de instruire la nivel de Licenţă, Masterat, Doctorat, inclusiv în cotutelă cu specialişti din UPB, din alte IOSUD din ţară şi cu specialişti din străinătate; calificări/recalificări postuniversitare de scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate. Programele de studiu sunt de nivel european, îmbinând tradiţia şcolii politehnice bucureştene cu tendinţele actuale de automatizare şi informatizare, calitatea corpului profesoral fiind recunoscută pe plan naţional, dar şi internaţional. Organizarea activităţilor educaţionale, didactice şi de cercetare, se realizează în colaborare cu Consiliile facultăţilor şi departamentelor UPB. Facultatea de Inginerie Medicală urmăreste ca pregătirea în aceste domenii să corespundă cerinţelor educaţionale naţionale, fiind competitivă cu aceea oferită de universităţi de referinţă.

FIM colaborează cu Platforma Interdisciplinară Bioinginerie-Biotehnologie BIOINGTEH UPB-CNCSIS.

Strada Gheorghe Polizu, nr 1-7, Corp F

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer