Despre program

Departamentul de Automatică şi Electronică (DAE) s-a format prin reunirea Catedrei de Automatică şi a Catedrei de Electronică din vechea structură a Facultăţii de Automatică, Calculatoare si Electronică a Universităţii din Craiova. Înfiinţarea, în 1965 (a doua, cronologic, după cea din Bucureşti), a specializării de Automatică la Universitatea din Craiova a fost însoţită de înfiinţarea Catedrei de Automatică sub conducerea prof. dr. ing. Constantin Belea (1929-1985). Profesorul C. Belea a fost un pionier al automaticii moderne în România, cu o reputaţie de remarcabil cercetător în domeniul automaticii neliniare. Aceste fapte şi-au pus amprenta pe întreaga evoluţie de peste patru decenii a automaticii craiovene: primii doctoranzi şi doctori în ştiinţe pregătiţi de profesorul Belea au devenit ei înşişi profesori şi cercetători de prestigiu care au asigurat continuitatea şi progresul automaticii craiovene.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Fizică
 • Chimie
 • Informatică aplicată
 • Engleză
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Ingineria sistemelor de programare
 • Structuri de date și algoritmi
 • Bazele electrotehnicii
 • Grafică asistată pe calculator
 • Educație fizică și sport
 • Elemente de mecanică și mecanisme (facultativ)
 • Dispozitive electronice
 • Semnale și sisteme
 • Materiale pentru elecetronică
 • Programare obiect- orientată
 • Programare obiect- orientată- Proiect
 • Microunde
 • Modele SPICE
 • Marketing
 • Engleză
 • Educație fizică și sport
 • Circuite electronice fundamentale
 • Circuite electronice fundamentale- Proiect
 • Măsurări în electronică și telecomunicații
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Tehnici CAD în reaalizarea modulelor electronice
 • Analiza și sinteza circuitelor
 • Protecția mediului
 • Practică de domeniu
 • Programare Web (facultativ)
 • Programare Web- proiect (facultativ)
 • Psihologia educației (facultativ)
 • Managementul proiectelor (facultativ)
 • Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curricumuului (facultativ)
 • Instumentație electronică de măsură
 • Microcontrolere
 • Microcontrolere- proiect
 • Optoelectrică
 • Decizie și estimare în prelucrarea informațiilor
 • Baze de date
 • Bazele sistemelor de achiziții de date
 • Bazele sistemelor de achiziții de date- proiect
 • Sisteme încorporate
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Sisteme de reglare automată
 • Transmisiuni de date
 • Radiocomunicații
 • Sisteme electronice încorporate- proiect
 • Programare în Labview (facultativ)
 • Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării (facultativ)
 • Tehnologii de programare în Internet (facultativ)
 • Antreprenoriat (facultativ)
 • DIdactica specialității (facultativ)
 • Electronică de putere
 • Electronică de putere- proiect
 • Televiziune
 • Sisteme de comunicații
 • Sisteme electronice de acționare (opțional pachet A)
 • Automate programabile (opțional pachet A)
 • Proiectarea modulelor electronice (opțional pachet A)
 • Proiectarea modulelor electronice- proiect (opțional pachet A)
 • Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice (opțional pachet A)
 • Sofware pentru electronică aplicată (opțional pachet B)
 • Sisteme de comunicații mobile (opțional pachet B)
 • Sisteme programabile cu FPGA (opțional pachet B)
 • Sisteme programabile cu FPGA- proiect (opțional pachet B)
 • Prelucrarea și analiza imaginilor (opțional pachet B)
 • Electronică auto
 • Interfețe și comunicații de date
 • Proiect de software pentru celectronică aplicată
 • Electronică medicală (opțional pachet A)
 • Electronică medicală- proiect (opțional pachet A)
 • Rețele neurale și Ssiteme Fuzzy (opțional pachet A)
 • Testarea automată a chipamentelor și a proceselor (opțional pachet A)
 • Sisteme automate și elemente de execuție (opțional pachet A)
 • Convertoare electronice de putere (opțional pachet B)
 • Convertoare electronice de putere- proiect (opțional pachet B)
 • Procesoare numerice de semnal (opțional pachet B)
 • Rețele de calculatoare (opțional pachet B)
 • Instrumentație virtuală (opțional pachet B)
 • Elaborarea Proiectului de diplomă
 • Practică pentru Proiectul de diplomă
 • Examen de diplomă
 • Dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitive mobile (facultativ)
 • Instruire asistată de calculator (facultativ)
 • Practică pedagogică în învățământ (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Craiova
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer