Despre program

Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, conform propriei sale strategii, este de a forma specialişti cu pregătire superioară – ingineri, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi noilor tehnologii. Acţiunile din ultimii ani vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei are responsabilitatea de a forma absolvenţi cu o înaltă ţinută profesională şi morală.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Fizică
 • Informatică aplicată
 • Servicii Internet
 • Desen tehnic
 • Componente și circuite pasive
 • Limba engleză I
 • Educație fizică și sport I
 • Psihologia educației
 • Matematici speciale
 • Tehnologii de programare în internet
 • Materiale pentru electronică
 • Dispozitive eletronice
 • Bazele electronicii I
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Tehnologie electronică
 • Inginerie mecanică
 • Educație fizică și sport II
 • Pedagogie I
 • Circuite electronice fundamentale
 • Circuite integrate digitale 1
 • Grafică asistată de calculator
 • Semnale și sisteme I
 • Grafică asistată de calculator – proiect
 • Bazele electrotehnicii II
 • Circuite integrate analogice
 • Măsurări în electronică și telecomunicații
 • Limba engleză II
 • Educație fizică și sport III
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Metodologia cercetării științifice)
 • Programare obiect-orientată
 • Modele SPICE
 • Semnale și sisteme II
 • Metode numerice
 • Circuite integrate digitale II
 • Electrotehnică industrială
 • Teoria transmiterii informației
 • Limba enegleză III
 • Practică I
 • Educație fizică și sport IV
 • Discipline facultative (Didactica specialității
 • Managementul proiectelor)
 • Electronică industrială
 • Electronică industrială – Proiect
 • Nano si microtehnologii pentru electronică
 • Nano si microtehnologii pentru electronică - Proiect
 • Bazele sistemelor de achiziții de date
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Acționări electrice
 • Opțional I (Microprocesoare si microcontrolere
 • Proiectare cu mcirocontrolere)
 • Opțional II (Microprocesoare si microcontrolere – proiect
 • Proiectare cu microcontrolere – proiect)
 • Opțional III (Comunicare
 • Protecția mediului)
 • Discipline facultative (Limba engleză IV
 • Inventică)
 • Fiabilitate
 • Televiziune
 • Prelucrarea și analiza imaginilor
 • Convertoare electronice de putere
 • Microunde
 • Economie generală
 • Practică II
 • Opțional IV (Transmisii analogice și digitale
 • Sisteme de comunicații mobile)
 • Opțional V (Arhitectura sistemelor de calcul
 • Rețele de calculatoare)
 • Discipline facultative (Limba engleză V
 • Surse de energie alternative)
 • Procesoare numerice de semnal
 • Electronică medicală
 • Proiectarea sistemelor automate
 • Optoeletronică
 • Comanda echipamentelor electronice
 • Instrumentație virtuală
 • Opțional VI (Sisteme electronice în robotică
 • Roboți mobili)
 • Opțional VII (Vedere artificială
 • Imagistică medicală)
 • Aparatură electronică complexă
 • Aplicațiile ultrasunetelor
 • Rețele neurale
 • Recunoașterea formelor
 • Sisteme electronice reconfigurabile
 • Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Opțional VIII (Comunicații optice
 • Transmiterea optică a informației)
 • Opțional IX (Testarea echipamentelor electronice
 • Echipamente electronice complexe)
 • Limba engleză VI

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației cu extensia la Beiuș oferă un program de licență IF.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer