Despre program

Misiunea programului de studiu Mecatronică este aceea de a pregăti ingineri de producţie şi de cercetare în domeniul mecatronicii, capabili de a concepe constructiv şi tehnologic echipamente şi sisteme mecatronice, de a le utiliza, exploata sau de a integra in sisteme de fabricaţie flexibilă. De asemenea programul de studii conferă absolvenţilor competenţe de a programa şi conduce sisteme de producţie integrate de calculator şi de a rezolva probleme aplicative şi de cercetare specifice domeniului.

Domeniu de licenta/master
Mecatronică și robotică
Specializare
Mecatronică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Geometrie descriptivă și desen tehnic
 • Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială I
 • Fizică
 • Chimie
 • Limba engleză I
 • Tehnici de documentare și comunicare
 • Istoria civilizației și științei
 • Educație fizică I
 • Desen tehnic
 • Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială II
 • Știința și ingineria materialelor
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică I
 • Limba engleză II
 • Educație fizică II
 • Integrare europeană
 • Metode numerice
 • Sisteme de achiziție
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • Toleranțe și control dimensional I
 • Introducere în electrotehnică
 • Mecanica fluidelor
 • Bazele proiectării asistate de calculator
 • Limba engleză III
 • Educație fizică III
 • Grafică pe calculator
 • Rezistența materialelor II
 • Mecanisme I
 • Termotehnică
 • Organe de mașini I
 • Electronică aplicată
 • Sisteme senzoriale
 • Practică I
 • Limba engleză IV
 • Opțional I (Mașini electrice
 • Toleranțe și control dimensional II)
 • Opțional II (Teoria sistemelor în inginerie mecanică și industrială
 • Teoria sistemelor și reglaj automat)
 • Educație fizică IV
 • Drept public civil și comercial
 • Mecanisme II
 • Organe de mașini II
 • Bazele sistemelor mecatronice
 • Modelarea și simularea sistemelor de producție
 • Robotică
 • Opțional III (Fiabilitate
 • Tribologie)
 • Opțional IV (Acționări hidropneumatice
 • Echipamente hidropneumatice de automatizare)
 • Microcontrolere
 • microprocesoare
 • Mașini unelte
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Logistică industrială
 • Sisteme de conducere în robotică
 • Practică II
 • Dinamica sistemelor mecatronice
 • Opțional V (Electronică de putere
 • Acționări electrice ale sistemelor mecatronice)
 • Opțional VI (Arhitectura calculatoarelor numerice
 • Electronica digitală)
 • Discipline facultative (Mentenanță și servicii după vânzare
 • Limbi străine II)
 • Proiectarea sistemelor mecatronice
 • Aparate și sisteme de măsurare
 • Dispozitive de manipulare și automatizare
 • Inteligență artificială
 • Mecatronica autovehiculelor
 • Optoeletronică
 • Automate programabile
 • Economie
 • Marketing
 • Limbi străine III
 • Microsisteme
 • Management
 • Sisteme de fabricație flexibilă
 • Fabricație asistată și comenzi numerice
 • Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Opțional VII (Mecatronica clădirilor inteligente
 • Echipamente de supraveghere și alarmă)
 • Opțional VIII (Sisteme mecatronice în prestări servicii
 • Roboți autonomi)
 • Opțional IX (Ingineria sistemelor de producție
 • Ecologia și protecția mediului)
 • Ingineria afacerilor
 • Limbi străine IV

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Misiunea generală Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică, specifică învățământului superior tehnic, este de educație, prin formarea de ingineri și de cercetare științifică în domeniile pe care le gestionează. Pentru îndeplinirea misiunii asumate, facultatea desfăşoară activităţi pentru: - educație și formare de ingineri specialişti pentru producţie, servicii, proiectare, cercetare și învăţământ; - crearea şi dezvoltarea de centre de cercetare ştiinţifică şi tehnologică; - formare continuă a absolvenţilor; - legătura strânsă cu mediul socio-economic local, regional și național; - integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională.
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer