Despre program

În contextul ritmului accelerat de evoluţie a teoriei şi aplicaţiilor automaticii şi informaticii, organizarea programului de studii de licenţă în domeniul Ingineriei sistemelor, la specializarea Automatică şi Informatică Aplicată este fundamentală. Misiunea programului de studii de licenţă la specializarea Automatică şi Informatică Aplicată este de a desăvârşi formarea specialiştilor competitivi în domeniul automaticii şi informaticii aplicate şi de a ridica la un nivel superior activitatea de cercetare din acest domeniu. Formarea unor specialişti de înaltă performanţă şi competenţă, cu o bună pregătire fundamentală în domeniul automaticii şi informaticii aplicate, dar în egală măsură pregătiţi şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în activitatea de cercetare sau în economia de piaţă, se realizează printr-o colaborare permanentă cu companiile de profil din zonă (oraş, judeţ, judeţe învecinate).

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
 • Mecanică
 • Informatică aplicată
 • Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
 • Limbă străină I
 • Educație fizică și sport I
 • Istoria științei și civilizației
 • Matematici speciale
 • Teoria probabilităților și statistica matematică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
 • Electrotehnică I
 • Circuite electronice liniare I
 • Grafică asistată de calculator
 • Sisteme de operare în automatizări
 • Limbă străină II
 • Educație fizică și sport II
 • Programare orientată pe obiecte
 • Teoria sistemelor I
 • Măsurări și traductoare
 • Electrotehnică II
 • Electronică digitală I
 • Circuite eletronice liniare II
 • Metode numerice
 • Limbă străină III
 • Educație fizică și sport III
 • Teoria sistemelor II
 • Electronica digitală II
 • Prelucrarea semnalelor
 • Electrotehnică industrială
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Proiectarea asistată în automatizări
 • Electronică de putere
 • Practică I
 • Limbă străină IV
 • Edicație fizică și sport IV
 • Comunicare profesională
 • Sisteme cu microprocesoare I
 • Modelare
 • identificare și simulare
 • Servosisteme electrice
 • Mașini electrice și acționări I
 • Identificarea experimentală a sistemelor
 • Pachet opționale I (Echipamente electro-hidro-pneumatice de automatizare
 • Programare în timp real)
 • Pachet opționale II (Tehnologii Web
 • Rețele de calculatoare)
 • Limbă străină V
 • Sisteme cu microprocesoare II
 • Ingineria reglării automate I
 • Microcontrolere în automatizări
 • Mașini electrice și acționări II
 • Practică II
 • Pachet opționale III (Automate și microprogramare
 • Ingineria sistemelor de programare)
 • Pachet opționale IV (Sisteme atomate cu eșantionare
 • Sisteme dinamice cu evenimente discrete)
 • Pachet opționale V (Economie generală
 • Dreptul afacerilor)
 • Discipline facultative (Știința muncii și resurse umane
 • Limbi străine VI)
 • Sisteme adaptive și optimale
 • Ingineria reglării automate II
 • Robotică
 • Fiabilitatea sistemelor automate
 • Management
 • Pachet opționale VI (Interfețe de proces
 • Instrumentație virtuală)
 • Pachet opționale VII (Calitatea energiei în sistemele de acționare eletrică
 • Sisteme de comandă și reglare a actionărilor eletrice)
 • Discipline facultative (Metodologia cercetării științifice)
 • Conducerea roboților industriali
 • Informatica sistemelor de conducere
 • Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Pachet opționale VIII (Sisteme informatice industriale
 • Informatică biomedicală)
 • Pachet opționale IX (Inteligența artificială
 • Sisteme fuzzy și rețele neuronale)
 • Pachet opționale X (Sisteme de reglare avansate
 • Sisteme de conducere distribuite)
 • Ingineria sistemelor de producție
 • Inventică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației cu extensia la Beiuș oferă un program de licență IF.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer