Despre program

Facultatea de Mecanică pregăteşte specialişti de înaltă calificare – ingineri, absolvenţi de master şi doctor ingineri – în domenii cu specific mecanic, mecatronic şi al autovehiculelor, în concordanţă cu necesităţile actuale şi de perspectivă. Competenţele absolvenţilor facultăţii permit acestora să-şi desfăşoare activitatea în următoarele ramuri ale ingineriei: ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria maşinilor inteligente, inginerie mecanică de precizie, ingineria maşinilor pentru agricultură şi industrie alimentară. Formarea profesională competitivă a specialiştilor este reflectată în structura planurilor de învăţământ, astfel concepute încât să asigure o pregătire polivalentă. Facultatea de Mecanică din Cluj-Napoca continuă tradiţia învăţământului superior tehnic, înfiinţat în 1948 prin transformarea Şcolii de Subingineri Electromecanici în Institutul de Mecanică. Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic, având în componenţă 4 facultăţi dintre care şi Facultatea de Mecanică.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Chimie
 • Știința materialelor
 • Geometrie descriptivă
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Programare și limbaje
 • Disciplină socio-umană (Tehnici de comunicare
 • Economie si legislatie)
 • Limbi moderne
 • Educație fizică
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic
 • Fizică
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Practică
 • Psihologia educației
 • Pedagogie (Fundamentele pedagogiei
 • Teoria și metodologia curriculumului)
 • Desen tehnic
 • Mecanică
 • Mașini unelte și control dimensional
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Vibrații
 • Grafică pe calculator
 • Rezistența materialelor
 • Mecanisme
 • Electronică
 • Mecanica fluidelor
 • Termotehnică
 • Limbi moderne
 • Organe de mașini
 • Practică
 • Teoria și metodologia instruirii (T&MI)+Teoria și metodologia evaluarii (T&ME)
 • Bazele ingineriei autovehiculelor
 • Organe de mașini
 • Mecanica fluidelor
 • Mecanisme
 • Termotehnică
 • Metoda elementului finit
 • Acționari hidraulice și pneumatice
 • Teoria sistemelor și automatizărilor
 • Management
 • Tehnologii de fabricație
 • Proiectarea asistată a masinilor și echipamentelor termice
 • Termodinamica tehnică
 • Transfer de caldură și masă
 • Dinamica gazelor
 • Compresoare și ventilatoare
 • Combustie și instalații de ardere
 • Practică
 • Instruirea asistată de calculator
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică
 • Servohidraulică
 • Motoare cu ardere internă
 • Instalații frigorifice și pompe de căldură
 • Generatoare de abur
 • Sisteme de protecție a mediului
 • Automatizarea și controlul proceselor termice
 • Tehnici și echipamente de măsură
 • Gestionarea energiei termice
 • Fabricația asistată de calculator
 • Diagnoza instalațiilor termice
 • Termodinamica tehnică
 • Rețele termice
 • Proiectarea asistată a mașinilor și echipamentelor termice
 • Instalații de climatizare și ventilare
 • Turbine cu abur și gaze
 • Surse regenerabile de energie
 • Centrale termice
 • Utilaje termice
 • Alimentarea și reglarea motoarelor cu ardere internă
 • Utilizarea frigului artificial
 • Activitate de cercetare-proiectare
 • Practică elaborare lucrare de diplomă
 • Susținere lucrare de diplomă
 • Conducere auto
 • Centrale termice murale
 • Web design

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Alba Iulia
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer