Despre program

Facultatea de Mecanică pregăteşte specialişti de înaltă calificare – ingineri, absolvenţi de master şi doctor ingineri – în domenii cu specific mecanic, mecatronic şi al autovehiculelor, în concordanţă cu necesităţile actuale şi de perspectivă. Competenţele absolvenţilor facultăţii permit acestora să-şi desfăşoare activitatea în următoarele ramuri ale ingineriei: ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria maşinilor inteligente, inginerie mecanică de precizie, ingineria maşinilor pentru agricultură şi industrie alimentară. Formarea profesională competitivă a specialiştilor este reflectată în structura planurilor de învăţământ, astfel concepute încât să asigure o pregătire polivalentă. Facultatea de Mecanică din Cluj-Napoca continuă tradiţia învăţământului superior tehnic, înfiinţat în 1948 prin transformarea Şcolii de Subingineri Electromecanici în Institutul de Mecanică. Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic, având în componenţă 4 facultăţi dintre care şi Facultatea de Mecanică.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Chimie
 • Stiința materialelor
 • Geometrie descriptivă
 • Algebra liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Disciplină socio-umană (Tehnici de comunicare
 • Economie si legislatie)
 • Limbi moderne
 • Educație fizică
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic
 • Programare și limbaje
 • Fizică
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Practică
 • Psihologia educației
 • Pedagogie (Fundamentele pedagogiei
 • Teoria și metodologia curriculumului)
 • Desen tehnic
 • Mecanică
 • Mașini unelte și control dimensional
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Vibrații
 • Grafică pe calculator
 • Rezistența materialelor
 • Mecanisme
 • Electronică
 • Mecanica fluidelor
 • Termotehnică
 • Limbi moderne
 • Organe de mașini
 • Practică
 • Teoria și metodologia instruirii (T&MI)+Teoria și metodologia evaluarii (T&ME)
 • Bazele ingineriei autovehiculelor
 • Organe de mașini
 • Mecanica fluidelor
 • Mecanisme
 • Termotehnică
 • Metoda elementului finit
 • Acționari hidraulice și pneumatice
 • Teoria sistemelor și automatizarilor
 • Management
 • Mașini agricole
 • Tehnologia producției agricole
 • Utilaje pentru prelucrarea și păstrarea produselor
 • Motoare cu ardere internă
 • Tehnologia prelucrării producției agricole
 • Mașini și instalații pentru îmbunătățiri funciare
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Initierea afacerilor
 • Banci
 • burse si afaceri
 • Echipamente auxiliare pentru mașini agricole
 • Mașini și instalații pentru reciclarea deseurilor
 • Practică
 • Comunicare prin internet
 • Creativitate și inventică
 • Managementul clasei de elevi
 • Conducerea tractorului
 • Editoare și simulatoare
 • Practică pedagogică
 • Motoare cu ardere internă
 • Mașini agricole
 • Mașini și instalații pentru industria alimentară
 • Proiectare asistată de calculator
 • Ingineria calității
 • Ingineria mediului
 • Mașini și instalații zootehnice
 • Tehnologii și instalații pentru ape
 • Tractoare
 • Marketing
 • Exploatarea agregatelor agricole
 • Întreținerea mașinilor și utilajelor agricole
 • Tehnologia reparării utilajelor agricole
 • Proiectarea instalațiilor pentru agricultură
 • Surse alternative de energie
 • Tehnologia transporturilor
 • Activitate de cercetare-proiectare
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Susținerea proiectului de diplomă
 • Sisteme georeferențiale pentru agricultură
 • Conducere auto

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Alba Iulia
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer