Despre program

Facultatea de Inginerie a Centrului Universitar Nord din Baia Mare continuă tradiţia academică de la poalele Dealului Crucii, loc binecuvântat cu oameni destoinici, cu dorinţa de a şti, de a învăţa cum se face şi cu ştiinţa de a face. Facultatea de Inginerie prin preocupările sale trebuie să devină, în cadrul Centrului Universitar Nord, lider în activitatea de cercetare şi formare, specializare şi perfecţionare a cadrelor tehnice pentru mediul economic şi social al regiunii de nord-vest a României. Prin activitatea sa se înscrie în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Regională. Astfel, printre sectoarele prioritare de susţinere la nivel de regiune, care vor asigura avantaje competitive in competiţia pe plan naţional si global, au fost stabilite, următoarele: tehnologia informaţiei şi calculatoare, industria de maşini si echipamente, învăţământ superior si cercetare. Se poate concluziona faptul că Facultăţii de Inginerie, furnizor pe piaţa muncii de cadre tehnice cu studii superioare, care asigură pregătire de specialitate, îi revine un rol deosebit de important în asigurarea calităţii şi creşterii productivităţii economice, prin activităţile specifice de instruire la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, cât şi prin angrenarea personalului propriu în activităţi de cercetare, inovare şi difuzie tehnologică.

Domeniu de licenta/master
Mecatronică și robotică
Specializare
Robotică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algerbă
 • geometrie analitică și diferențială
 • Fizică
 • Chimie
 • Geometrie descriptivă
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Știința și ingineria materialelor I
 • II
 • Grafică asistată de calculator I
 • II
 • Limba engleză I
 • II
 • Educație fizică și sport I
 • II
 • Matematici speciale
 • Mecanică I
 • Electrotehnică
 • Bazele roboticii
 • Comunicare
 • Practică de domeniu
 • Discipline facultative (Limba modernă I
 • II
 • Psihologia educației
 • Pedagogie I
 • Cultură și civilizație europeană)
 • Rezistența materialelor
 • Mecanică II
 • Introducere în teoria sistemelor
 • Teoria sistemelor și automatizări
 • Toleranțe și control dimensional
 • Grafică asistată de calculator I
 • II
 • Electronică
 • Economie
 • Istoria tehnicii și creativitate
 • Limba engleză
 • franceză
 • germană III
 • IV
 • Mecanisme
 • Organe de mașini I
 • Mecanica fluidelor
 • Electronică aplicată pentru robotică
 • Statistică aplicată în inginerie
 • Acționări electrice
 • Managementul calității
 • Practică II
 • Discipline facultative (Managementul inovării
 • Educație fizică și sport III
 • IV
 • Pedagogie I
 • Engleză tehnică
 • Didactica specialității tehnice)
 • Organe de mașini II
 • Mașini unelte și echipamente de fabricație
 • Mecanica roboților
 • Senzori
 • achiziții de date și actuatori
 • Managementul firmei
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Programare obiectuală și arhitecturi client-server
 • Acționări hidraulice și pneumatice
 • Aplicații cu microcontrolere în robotica industrială
 • Acționarea electrică a roboților industriali
 • Tehnologii de fabricare I
 • Sisteme flexibile de fabricație I
 • Construcția mecanică a roboțilot industriali I
 • Robotizarea fabricației I
 • Comanda și programarea MUCN I
 • Roboți pentru activități speciale și de control I
 • Marketing
 • Informatică industrială
 • Programarea microcontrolerelor
 • Controlere logic programabile și automatizarea fabricației
 • Practică III
 • Discipline facultative (Realitate virtuală
 • Modelarea și simularea sistemelor economice
 • Practică pedagogică I
 • II
 • Instruire asistată de calculator
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Vizualizare arhitecturală
 • Proiectarea ecologică a produselor
 • Managementul clasei de elevi
 • Examen de absolvire nivel I)
 • Producția digitală
 • Tehnologii de fabricare II
 • Sisteme flexibile de fabricație II
 • Construcția mecanică a roboțilot industriali II
 • Robotizarea fabricației II
 • Comanda și programarea MUCN II
 • Roboți pentru activități speciale și de control II
 • Interfețe pentru interacțiunea om-robot
 • Dezvoltarea sistemelor robotice industriale inteligente
 • Comanda roboților industriali
 • Ingineria asiatată de calculator
 • Acționarea pneumatică și comanda manipulatoarelor
 • Organizarea producției
 • Management industrial
 • Logistica industrială
 • Transport uzinal
 • Sănătate și securitate în muncă
 • Practică pentru proiectul de licență
 • Susținere proiect de diplomă
 • Discipline facultative (Tendințe moderne în designul de produs
 • Proiectare pentru automatizare)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Baia Mare

Facultatea de Inginerie

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Adresa: Str.Emil Cioran Nr.4, Sibiu, 550025, Romania

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Dr. Victor BABES 62A
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer