Despre program

Facultatea de Mecanică pregăteşte specialişti de înaltă calificare – ingineri, absolvenţi de master şi doctor ingineri – în domenii cu specific mecanic, mecatronic şi al autovehiculelor, în concordanţă cu necesităţile actuale şi de perspectivă. Competenţele absolvenţilor facultăţii permit acestora să-şi desfăşoare activitatea în următoarele ramuri ale ingineriei: ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria maşinilor inteligente, inginerie mecanică de precizie, ingineria maşinilor pentru agricultură şi industrie alimentară. Formarea profesională competitivă a specialiştilor este reflectată în structura planurilor de învăţământ, astfel concepute încât să asigure o pregătire polivalentă. Facultatea de Mecanică din Cluj-Napoca continuă tradiţia învăţământului superior tehnic, înfiinţat în 1948 prin transformarea Şcolii de Subingineri Electromecanici în Institutul de Mecanică. Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic, având în componenţă 4 facultăţi dintre care şi Facultatea de Mecanică.

Domeniu de licenta/master
Ingineria autovehiculelor
Specializare
Autovehicule rutiere
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Chimie
 • Știința materialelor
 • Geometrie descriptivă
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Programare și limbaje
 • Disciplină socio-umană (Tehnici de comunicare
 • Economie și legislatie)
 • Limbi moderne
 • Educație fizică
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic
 • Fizică
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Practică
 • Psihologia educației
 • Pedagogie (Fundamentele pedagogiei
 • Teoria și metodologia curriculumului)
 • Desen tehnic
 • Mecanică
 • Rezistenta materialelor
 • Mașini unelte și control dimensional
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Vibrații
 • Limbi moderne
 • Grafică pe calculator
 • Rezistența materialelor
 • Mecanisme
 • Electronică
 • Mecanica fluidelor
 • Termotehnică
 • Organe de mașini
 • Practică
 • Teoria și metodologia instruirii (T&MI)+Teoria și metodologia evaluarii (T&ME)
 • Bazele ingineriei autovehiculelor
 • Organe de mașini
 • Mecanica fluidelor
 • Mecanisme
 • Termotehnică
 • Metoda elementului finit
 • Acționari hidraulice și pneumatice
 • Teoria sistemelor și automatizări
 • Management
 • Procese și caracteristici
 • Dinamica autovehiculelor
 • Fiabilitate și terotehnică
 • Încercarea autovehiculelor
 • Combustibili și lubrifianți
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Legislație de mediu pentru transporturi
 • Caroserii și structuri portante
 • Echipamentul electric al autovehiculelor
 • Sisteme de propulsie neconvenționale
 • Practică
 • Comunicare prin internet
 • Creativitate și inventică
 • Managementul clasei de elevi
 • Autovehicule speciale
 • Editoare și simulatoare
 • Practică pedagogică
 • Dinamica autovehiculelor
 • Construcția și calculul motoarelor cu ardere internă
 • Calculul și construcția autovehiculelor
 • Tehnologia fabricării și reparării autovehiculelor
 • Proiectare asistată de calculator
 • Controlul și reducerea poluării
 • Transmisii automate
 • Tehnologia transporturilor
 • Design auto
 • Marketing
 • Tehnici de diagnosticare
 • Sisteme de control auto
 • Dinamica accidentelor de circulație
 • Bănci
 • burse și afaceri
 • Activitate de cercetare - proiectare
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Susținerea proiectului de diplomă
 • Mentenața autovehiculelor
 • Conducere auto
 • Microcontrolere - facultativ
 • Microprocesoare
 • structuri și aplicații
 • Controlere logice programabile

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer