Despre program

Facultatea de Mecanică pregăteşte specialişti de înaltă calificare – ingineri, absolvenţi de master şi doctor ingineri – în domenii cu specific mecanic, mecatronic şi al autovehiculelor, în concordanţă cu necesităţile actuale şi de perspectivă. Competenţele absolvenţilor facultăţii permit acestora să-şi desfăşoare activitatea în următoarele ramuri ale ingineriei: ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria maşinilor inteligente, inginerie mecanică de precizie, ingineria maşinilor pentru agricultură şi industrie alimentară. Formarea profesională competitivă a specialiştilor este reflectată în structura planurilor de învăţământ, astfel concepute încât să asigure o pregătire polivalentă. Facultatea de Mecanică din Cluj-Napoca continuă tradiţia învăţământului superior tehnic, înfiinţat în 1948 prin transformarea Şcolii de Subingineri Electromecanici în Institutul de Mecanică. Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic, având în componenţă 4 facultăţi dintre care şi Facultatea de Mecanică.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematică
 • Chimie
 • Știința materialelor
 • Geometrie descriptivă
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Programare și limbaje
 • Disciplină socio-umană (Tehnici de comunicare
 • Economie și legislație)
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic
 • Fizică
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Limbi moderne
 • Educație fizică
 • Practică
 • Psihologia educatiei
 • Pedagogie (Fundamentele pedagogiei
 • Teoria și metodologia curriculumului)
 • Desen tehnic
 • Mecanică
 • Rezistența materialelor
 • Mașini unelte și control dimensional
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Vibrații
 • Grafică pe calculator
 • Rezistența materialelor
 • Mecanisme
 • Electronică
 • Mecanica fluidelor
 • Termotehnică
 • Organe de mașini
 • Limbi moderne
 • Practică
 • Teoria și metodologia instruirii (T&MI)+Teoria și metodologia evaluarii (T&ME)
 • Bazele ingineriei autovehiculelor
 • Infrastructură rutieră
 • Instalații de comandă și control a circulației
 • Telematică rutieră
 • Transport public de persoane
 • Metoda elementului finit
 • Acționari hidraulice și pneumatice
 • Teroria sistemelor și automatizări
 • Management
 • Ingineria traficului rutier
 • Transport multimodal
 • Elemente de ingineria mediului pentru transporturi
 • Motoare termice
 • Elemente de dinamică autovehiculelor
 • Ingineria calității în transporturi
 • Teoria informației și coduri
 • Coordonarea administrativă a transporturilor
 • Analiza economică a transporturilor
 • Elemente de legislație și drept în transporturi
 • Codul rutier și legislația pentru transportul de bunuri
 • Practică
 • Comunicare prin internet
 • Creativitate și inventică
 • Conducere auto
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică
 • Drept international în transporturi
 • Sisteme de propulsie neconvenționale
 • Combustibili
 • lubrifianți și materiale speciale
 • Ingineria traficului rutier
 • Mașini și instalații pentru manipularea marfurilor
 • Automobile
 • Informatică în transporturi
 • Securitatea și siguranța transporturilor
 • Accidentologie
 • Exploatarea rațională a vehiculelor de transport
 • Caroserii și structuri portante pentru autovehicule de transport
 • Mijloace de transport
 • Fabricarea și repararea autovehiculelor de transport
 • Echipamente de comandă
 • control și diagnoză pentru autovehicule
 • Transporturi speciale
 • Mentenanța parcului de vehicule
 • Marketing în transporturi
 • Dezvoltare durabilă în transporturi
 • Geografia economică a sistemelor de transport
 • Activitate de cercetare – proiectare
 • Practică elaborare lucrare de diplomă
 • Susținere lucrare de diplomă
 • Conducere auto
 • Sociologia educației

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer