Despre program

Specializarea Biotehnologii industriale funcţionează începând cu anul 2008, cu Codul calificării L20502005020 certificat de Autoritatea Naţională a Calificărilor din Invăţământul Superior

Studiile universitare în domeniul Biotehnologiilor industriale urmăresc achiziţionarea unor abilităţi şi competenţe generale şi de specialitate, deopotrivă în domeniul ştiinţelor inginereşti aplicate şi ale biologiei, care să asigure premize favorabile găsirii unui loc de muncă.

Competenţe generale vizează îmbunătăţirea: (1) capacităţii de analiză şi sinteză, aplicabilă în orice context profesional şi social, bazată pe utilizarea unor metode ştiinţifice riguroase; (2) gândirii logice şi a abilităţii de argumentare raţională; (3) deprinderilor de muncă individuală şi în echipă ; (4) cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională, şi a utilizării tehnicii de calcul.

Disciplinele de biologie şi de chimie contribuie la formarea unor competenţe specifice şi asigură baza ştiinţifică, integrată în disciplinele inginereşti. Absolvenţii au deprinderi practice privind utilizarea fundamentelor teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor unor organism, utilizarea proceselor biologice în toate formele şi la toate nivelurile pentru obţinerea de bioproduse,  expertizarea şi controlul calităţii produselor obtinute prin biotehnologii,  operarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în biotehnologiile industriale,  conducerea şi planificarea unor activităţi specifice din unităţi de producţie sau compartimente ale acestora.  Ei au cunoştinţe de proiectare, operare şi optimizare a instalaţiilor biochimice.

Absolvenţii acestei specializări obţin titlul de inginer biotehnolog (213152) şi pot beneficia de ofertele de pe piaţa muncii din diverse laboratoare (alimentare, farmaceutice, cosmetice, fito- şi zoosanitare, de control al calităţii produselor, de control al calităţii apelor potabile şi reziduale, etc.). Ei se pot integra în cadrul unor firme/companii care oferă servicii de consultanţă şi desfacere de materiale şi echipamente specifice laboratoarelor biologice, chimice, biochimice, medicale şi farmaceutice. Urmând modulul pedagogic pot lucra ca şi profesori în învăţământul tehnic. In acelaşi timp, această calificare asigură un punct de plecare spre nivelul superior de pregătire, reprezentat de programele de masterat şi doctorat, în domeniul biologiei sau al biochimiei.

Domeniu de licenta/master
Științe inginerești aplicate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fizică
 • Chimie generală
 • Analiză matematică
 • Biologie generală I
 • Biotehnologii generale
 • Citologie generală
 • Limba străină I
 • Educație fizică I
 • Biotehnologii în protecția mediului
 • Biologie generală II
 • Culturi de celule
 • Biotehnologii generale II
 • Operare pe calculator
 • Algebra liniară
 • Limba străină II
 • Educație fizică II
 • Biochimie structurală
 • Genetica generală și populațională
 • Biotehnologii vegetale
 • Proceduri în laboratoare de încercări
 • Biotehnologia alimentelor
 • Limbaje de programare
 • Matematica cu aplicații în biologie
 • Biochimia metabolismului
 • Chimie analtică
 • Microbiologie generală
 • Design experimental
 • Genetica moleculară
 • Metode spectrometrice de analiză
 • Practică de domeniu 3 săptămâni (90 ore)
 • Procese de transfer
 • Bioreactoare
 • Enzimologie specială
 • Biotehnologii în industria cosmetică
 • Biotehnologii animale
 • Tehnici metode de prelucrare a produselor naturale
 • Curs opțional I (Statistică matematică
 • Informatică aplicată)
 • Ecologie generală
 • Cresterea ciupercilor
 • Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
 • Bioreactoare II
 • Grafica asistată de calculator
 • Practica de specialitate 3 săptămâni (90 ore)
 • Curs opțional II (Ecotoxicologie
 • Metabolism și energetica celulară
 • Fitoterapie)
 • Biotehnologii farmaceutice
 • Inginerie genetică
 • Acvacultura
 • Microbiologie industrială
 • Ecologia plantelor de cultură
 • Biochimia și biologia moleculară a plantelor
 • Curs opțional III (Genetica umană
 • Fitopatologie
 • Noțiuni de metodologia cercetării
 • etică și integritate academică)
 • Managementul calității
 • Automatizări
 • Biotehnologii farmaceutice II
 • Practică lucrare licență (60 ore)
 • Elaborare lucrare licență
 • Curs opțional IV (Aplicații biologice ale compușilor biomoleculari
 • Biopolimeri)
 • Curs opțional V (Biochimia nutriției
 • Biochimie ecologică)
 • Curs opțional VI (Biochimia semnalizării celulare
 • Imunobiologie)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Biologie şi Geologie

Din 1989 încoace, au avut loc numeroase schimbări în structura universității și corpul didactic a trebuit să reorganizeze procesul educațional, profilul facultății, curricula și mai ales a fost necesară diminuarea vârstei medii a personalului. Aceste schimbări s-au efectuat sub îndrumarea profesorilor activi și a celor consultanți, cu concursul conducerilor departamentelor, după consultări cu universitățile europene cu care universitatea noastră întreține relații de colaborare. Beneficiile aduse de aceste schimbări devin evidente în timp și prin intermediul feed-back-ului primit din partea studenților.

Grație fondurilor obținute de la Uniunea Europeană și prin câteva donații, au fost implementate noi facilități didactice, altele au fost recondiționate și fiecare departament a beneficiat de echipament logistic nou. În acord cu Legea Învățământului, Charta Universității și Regulamentele interne ale facultății, în anul 1996 au fost stabilite două departamente: Departamentul de Biologie și Departamentul de Geologie. Grădina Botanică, Muzeul de Zoologie (incluzând un vivariu de mare interes), precum și Muzeele de Geologie-Paleontologie și de Mineralogie, funcționează ca facilități ce fac parte integrantă din structurile facultății.

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer