Despre program

Misiunea Facultǎţii de Construcţii a fost definitǎ în anul 2003 – cu ocazia sǎrbǎtoririi semicentenarului – prin trei funcţii ce caracterizeazǎ conceptul de universitate modernǎ: educaţie la cele mai înalte standarde calitative, cercetare şi dezvoltare în concordanţǎ cu standardele internaţionale, legǎtura cu societatea prin crearea de cunoştinţe, formarea de personal calificat, transferul şi aplicarea cunoştinţelor.

Facultatea de Construcţii este în acest moment singurul centru cu tradiţie în predarea ingineriei civile din inima Transilvaniei; stau marturie cei 12.357 absolvenţi, dintre care peste 600 sunt cetǎţeni strǎini (din Grecia, Vietnam, Iordania, Iraq, Israel, Arabia Sauditǎ, Venezuela, Algeria), mulţi dintre ei fiind actualmente oameni de afaceri respectaţi, proiectanţi, cercetǎtori sau profesori de renume.

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Geometrie descriptivă
 • Programarea calculatoarelor și programe de proiectare I
 • II
 • Chimie aplicată
 • Geologie inginerească
 • Educație fizică I
 • II
 • Limba engleză
 • franceză
 • germană
 • italiană I
 • II
 • Istoria tehnicii construcțiilor
 • Matematici speciale
 • Mecanică I
 • Fizică
 • Materiale de construcții
 • Desen tehnic și infografică I
 • Elemente de arhitectură și sistematizare
 • Economie și legislație
 • Discipline facultative (Psihologia educației
 • Pedagogie I)
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • II
 • Analiză numerică
 • Geologie inginerească
 • Managementul și conducerea activității de construcții I
 • Desen tehnic
 • Hidraulica și construcții hidroedilitare
 • Economie și legislație
 • Statică I
 • Termotehnica construcțiilor
 • Geotehnică
 • Beton armat și precomprimat I
 • Desen tehnic și infografică
 • Practică topografică
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Statistică și probabilitate în calculul construcțiilor
 • Didactica specialității tehnice)
 • Statică II
 • Beton armat și precomprimat II
 • Construcții hidrotehnice I
 • II: Hidraulică
 • Hidrologie si hidrogeologie Teoria elasticității și plasticității
 • Construcții civile
 • Impactul ACH asupra mediului
 • Mașini și utilaje pentru construcții
 • Gospodărirea apelor
 • Alimentări și canalizări I
 • Fundații
 • Sisteme informatice geografice
 • Dinamică
 • Construcții metalice
 • Lucrări de artă
 • Practică
 • Discipline facultative (Bazele proiectării podurilor
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică I
 • II
 • Căi ferate I
 • Managementul clasei de elevi
 • Examen absolvire nivel I)
 • Scheme de amenajări hidrotehnice
 • Regularizări de râuri
 • Alimentări și canalizări II
 • Urmărirea și exploatarea construcțiilor hidrotehnice
 • Mecanica rocilor și tuneluri hidrotehnice
 • Protecția mediului
 • Protecția calității apelor și a solurilor
 • Marketing și legislație
 • Directive europene în domeniul apelor
 • Calculul structurilor hidrotehnice prin MEF și PAC
 • Tehnologia și organizarea șantierelor de construcții hidrotehnice
 • Prize de apă și echipamente hidromecanice
 • Hidroameliorații
 • Inginerie seismică
 • Căi de comunicații
 • Amenajarea teritoriului și cadastru
 • Construcții din lemn
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Activitate de cercetare- proiectare
 • Susținere lucrare de diplomă
 • Încercarea construcțiilor
 • Limbă străină III
 • IV

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer