Despre program

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca) este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 1869, sub numele de “Institutul de Învăţământ Agronomic ClujMănăştur”. De-a lungul a peste 140 de ani, învăţământul superior agricol clujean s-a afirmat ca unul dintre cele mai performante din România, atât în domeniul educaţiei, cât şi al cercetării ştiinţifice. În acest timp, “Agronomia” clujeană a beneficiat de aportul unor personalităţi de primă mărime ale învăţământului şi ştiinţei din ţara noastră, iar absolvenţii universităţii s-au afirmat constant prin rezultate remarcabile, atât în producţie, cât şi în cercetare, în ţară sau peste hotare.

Domeniu de licenta/master
Inginerie geodezică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră
 • Geometrie descriptivă
 • Fizică
 • Instrumente topografice-geodezice
 • Elemente de geomorfologie şi pedologie
 • Chimie
 • Geometrie analitică şi diferenţială
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic şi cartografic
 • Topografie – Metode de ridicare
 • Fizica atmosferei
 • Elemente de statistică aplicată
 • Practică de specialitate I
 • Opțional I (Administraţie publică
 • Relaţii publice)
 • Limbi moderne (Engleză
 • franceză
 • germană)
 • Educație fizică și sport
 • Programarea calculatoarelor I
 • Geodezie fizică
 • Compensarea măsurătorilor I
 • Curs general de construcţii
 • Reţele topografice
 • Astronomie geodezică
 • Programarea calculatoarelor II
 • Compensarea măsurătorilor II
 • Geodezie matematică
 • Metode de măsurare
 • Infografică pentru topografie şi cadastru
 • Tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor
 • Practică de specialitate II
 • Opțional II (Geobotanică
 • Fitocenologie)
 • Opțional III (Bonitatea terenurilor
 • Cartarea solurilor)
 • Limbi moderne (Engleză
 • franceză
 • germană)
 • Educație fizică și sport
 • Cartografie matematică
 • Bazele cadastrului
 • Măsurători prin unde
 • Organizarea teritoriului şi ecologie
 • Construcţii hidrotehnice în amenajarea bazinelor hidrografice
 • Sisteme informatice geodezice
 • Bazele măsurătorilor inginereşti
 • Cadastru tehnic
 • Fotogrammetrie analogică
 • Căi de comunicaţii şi lucrări de artă
 • Practică de specialitate III
 • Optional IV (Cartarea vegetaţiei
 • Amenajarea spaţiilor verzi)
 • Opțional V (Geodezie satelitară
 • Fotogrammetrie inginerească)
 • Opțional VI (Prelucrarea automată a datelor geodezice
 • Automatizarea lucrărilor topogeodezice)
 • Cadastru economic şi juridic
 • Fotogrammetrie analitică
 • Măsurători inginereşti în construcţii şi industrie
 • Teledetecţie
 • Reţele edilitare
 • Noţiuni de drept
 • Sisteme informationale de specialitate
 • Amenajarea teritoriului şi urbanism
 • Managementul lucrărilor cadastrale
 • Măsurători subterane
 • Legislaţie funciar-cadastrală
 • Contabilitate
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Cadastru economic şi juridic
 • Practică pentru elaborare proiect de diplomă
 • Fotogrammetrie analitică
 • Opțional VII (Sisteme de informaţii geografice
 • Evidenţa informatizată a lucrărilor cadastrale)
 • Măsurători inginereşti în construcţii şi industrie
 • Opțional VIII (Fotogrammetrie digitală
 • Urmărirea comportării construcţiilor şi a terenurilor)
 • Teledetecţie
 • Reţele edilitare
 • Noţiuni de drept
 • Sisteme informationale de specialitate
 • Amenajarea teritoriului şi urbanism
 • Managementul lucrărilor cadastrale
 • Măsurători subterane
 • Legislaţie funciar-cadastrală
 • Contabilitate
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Practică pentru elaborare proiect de diplomă
 • Opțional VII (Sisteme de informaţii geografice
 • Evidenţa informatizată a lucrărilor cadastrale)
 • Opțional VIII (Fotogrammetrie digitală
 • Urmărirea comportării construcţiilor şi a terenurilor)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Horticultură

Facultatea de Horticultură, una din cele patru facultăţi care alcătuiesc Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, nu a apărut întâmplător în constelaţia facultăţilor de profil din România. înfiinţarea ei a reprezentat consecinţa firească a preocupărilor horticole de secole ale românilor din această parte de ţară. Chiar dacă documentele oficiale atestă înfiinţarea Facultăţii de Horticultură din Iaşi în anul 1951, se poate afirma, fără teama de a greşi, că actul de naştere al învăţământului superior horticol la Iaşi datează de la 1912, când s-a înfiinţat Secţia de ştiinţe Agricole din cadrul Facultăţii de ştiinţe a Universităţii din Iaşi iar disciplinele horticole deţineau o pondere importantă în pregătirea specialiştilor. Prin strădania dascălilor care au slujit-o cu credinţă, facultatea a avut o dezvoltare spectaculoasă de-a lungul timpului, prezentându-se astăzi, celor care sunt interesaţi de cunoaştere în domeniul horticol, cu o bază materială de excepţie şi cu o ofertă educaţională diversificată prin înfiinţarea unor specializări atractive şi utile, atât la studiile de licenţă, cât şi la cele de masterat şi doctorat. Facultatea oferă trei programe de studiu de licenţă (Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului) şi cinci programe de studiu de masterat (Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol, Horticultură ecologică, Protecţia plantelor, Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor, Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale). La acestea se adaugă specializările horticole pentru studiile de doctorat (Pomicultură, Floricultură, Viticultură şi Oenologie, Protecţia plantelor, Tehnologia produselor agroalimentare, Genetica şi ameliorarea plantelor). Învăţământul superior horticol şi de ingineria mediului ocupă un rol important în sistemul educaţional agricol şi ingineresc, obiectul activităţii sale fiind studentul cu înalte calităţi ale cunoaşterii şi creaţiei, ale practicării unei profesiuni complexe şi a unei atitudini civice elevate. Misiunea de bază a Facultăţii de Horticultură din Iaşi o reprezintă formarea specialiştilor cu înaltă competenţă în horticultură, peisagistică şi ingineria mediului, capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din pomicultură, viticultură, oenologie, legumicultură, floricultură, arhitectura peisajului, tehnologia produselor horticole, ingineria mediului etc. De asemenea, activitatea de cercetare ştiinţifică este prioritară pentru Facultatea de Horticultură din Iaşi şi are un rol important în recunoaşterea naţională şi internaţională. Preocuparea principală a conducerii facultăţii a constituit-o îmbunătăţirea permanentă a performanţei şi prestaţiei ştiinţifice, prin identificarea domeniilor prioritare de cercetare pe plan naţional şi elaborarea unei politici de cercetare la nivelul facultăţii şi al departamentelor. Întreaga experienţă didactică şi de cercetare a facultăţii se află sub semnul şcolii horticole cu tradiţie în Moldova, dar reprezintă, în egală măsură, un simbol al modernităţii şi parte integrantă în complexul strategiilor de interes naţional care să asigure dezvoltarea viitoare.
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Aspiraţia spre excelenţă, înscrisă în misiunea USAMV Cluj-Napoca, cuprinde şi activitatea de cercetare, care pentru a deveni competitivă, a început a fi organizată în puternice centre de cercetare care să polarizeze şi să atragă finanţări interne şi internaţionale. În prezent sunt deja constituite 9 centre de cercetare, unele recunoscute de CNCSIS, altele cu aspiraţii de afirmare şi participare la programele de formare a consorţiilor multinaţionale în vederea utilizării programelor comunitare pentru integrarea în Spaîiul European al Cercetării (ERA).

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are o îndelungată tradiţie în cooperarea internaţională, atât pe plan didactic cat şi ştiinţific. Colaborările în cadrul programelor Erasmus, Erasmus Mudus, CEEPUS, COST, AUF au permis unui număr semnificativ de studenţi ai universităţii noastre să studieze în străinătate sau să petreacă stagii de formare academica post-universitară în laboratoare de top din Europa. Deschiderea spre internaţionalizare a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca reprezintă un obiectiv important în strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer