Despre program

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și-a afirmat și iși dezvolta propria personalitate în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca începând cu anul 1990. În prezent, oferta educatională de care se bucură peste 1400 de studenți, cuprinde intreg ciclul de studii universitare necesare desăvârșirii unei carierei profesionale de succes. Facultatea formează specialiști în domeniile “Inginerie electronică și telecomunicații” (prin studii de licență, master și doctorat) și “Inginerie şi management” (prin studii de licență). Pe lângă programele de studii in limba română, facultatea oferă și programe de studii în limbi de circulație internațională (engleză și franceză). Toate premisele necesare realizării unui învâțământ superior modern și competitiv (educație și cercetare) sunt pe deplin îndeplinite: ierarhizarea programelor de studii la cel mai înalt nivel; educație centrată pe student; colaborări ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor cu universități și companii de prestigiu din țară și din strainatate; stagii de practică ale studenților la companii naționale și multinaționale de renume; activități de cercetare fundamentală și aplicativă; resurse umane și materiale dintre cele mai performante.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • Elemente de fizică
 • Programarea calculatoarelor - Limbaje
 • Electronică I - Componente și circuite electronice pasive
 • Informatică aplicată
 • Limba străină I
 • II
 • Sport I
 • II
 • Matematici speciale
 • Ecuații diferențiale
 • Fizică superioară
 • Programarea calculatoarelor - Algoritmi
 • Electronică II - Dispozitive electronice
 • Bazele electrotehnicii I - Teoria circuitelor electrice
 • Introducere în grafica asistată de calculator
 • Bazele electrotehnicii ÎI
 • Teoria semnalelor
 • Materiale pentru electronică și electrotehnică
 • Electronică III-Circuite integrate digitale
 • Electronică IV-Circuite electronice fundamentale
 • Metode numerice
 • Măsurări în electronică și telecomunicati
 • Microunde
 • Analiză și sinteză circuitelor
 • Circuite integrate analogice
 • Sisteme cu circuite integrate digitale
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Comunicare interpersonala și de grup
 • Limbă străină
 • Economia firmei
 • Bazele managementului
 • Contabilitate
 • Rețele de telecomunicații
 • Sisteme de comunicații fixe și mobile
 • Arhitectură calculatoarelor
 • Microprocesoare
 • Sisteme analogice
 • Sisteme microprogramate
 • Marketing
 • Statistica aplicată
 • Baze de date în economie
 • Tehnologii multimedia
 • Practică
 • Bazele sistemelor de achiziții de date
 • Testarea echipamentelor electronice
 • Bazele juridice ale managementului organizațiilor economice
 • Management logistic
 • Managementul calității
 • Managementul energiei
 • Comerț electronic
 • Standardizare
 • Sisteme inteligențe de suport decizional
 • Ecodesign
 • Integrare profesională în inginerie
 • Managementul proiectelor
 • Metode și procedee tehnologice-Tehnologia microsistemelor electronice
 • Marketingul produselor și serviciilor
 • Marketing în domeniul electronic
 • Managementul financiar al firmei
 • Legislația muncii
 • Activitate de cercetare-proiectare
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență
 • Examen de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer