Despre program

Departamentul Construcții Civile și Management (CCM) este format din două colective: Construcții Civile și Materiale de Construcții și respectiv Management și Tehnologia Construcţilor. Colectivul de Construcții Civile și Materiale de Construcții a luat ființă în anul 1953, odată cu Facultatea de Construcții. Pe parcursul timpului, în cadrul colectivului s-au format cadre didactice cu o bogată experiență care s-au afirmat în domeniul didactic, al cercetării științifice și al proiectării.

Colectivul de Management și Tehnologie a fost constituit în anul 1964, având ca obiective principale creșterea nivelului de pregătire profesională a viitorilor ingineri constructori pentru activitatea pe șantier şi preocuparea permanentă privind cercetarea în domeniul managementului și al tehnologiilor în construcții.

Disciplinele predate în cadrul departamentului asigură o aprofundare a cunoștințelor științifice, teoretice și aplicate, precum și a competențelor specifice ingineriei, care conferă viitorului inginer capacitatea de a contribui la dezvoltarea durabilă în domeniul construcțiilor civile. Disciplinele se adresează atât studenților de la nivel licență cât și masteranzilor de la specializările Patologia şi Reabilitarea Construcţiilor, Clădiri Verzi, Ingineria Tehnologiilor Speciale, Managementul Proiectelor şi Evaluarea Proprietăţii.

Membrii departamentului fac parte din asociații profesionale cum sunt: Asociația Inginerilor Proiectanți de Structuri (AICPS), Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții (ARACO), International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) şi altele.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Geometrie descriptivă
 • Programarea calculatoarelor și programe de proiectare I
 • II
 • Chimie aplicată
 • Drept
 • Educație fizică I
 • II
 • Limbi străine I
 • II
 • Matematici speciale
 • Mecanică I
 • Materiale de construcții
 • Bazele managementului
 • Bazele economiei
 • Fizică
 • Discipline facultative (Psihologia educației
 • Pedagogie I)
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • II
 • Analiză numerică
 • Desen tehnic
 • Căi de comunicații rutiere
 • Bazele economiei și introducere în economia generală
 • Teoria generală a dreptului
 • Finanțe și credite
 • Statică I
 • Beton armat și precomprimat I
 • Economia construcțiilor și legislație
 • Economia întrprinderilor
 • Geotehnică
 • Drept și legislație economică
 • Practică topografică
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Creația tehnică în construcții
 • Didactica specialității tehnice)
 • Statică II
 • Beton armat și precomprimat II
 • Construcții civile I
 • II
 • Mașini de construcții
 • Construcții metalice I
 • II
 • Bazele contabilității
 • calcul de preț și cost
 • Fundații
 • Managementul strategic și al inovării
 • Construcții din beton armat I
 • Tehnologia construcțiilor I
 • Management în construcții I
 • Contabilitatea agenților economic
 • Dinamică structurilor
 • Practică
 • Discipline facultative (Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică I
 • II
 • Managementul clasei de elevi
 • Examen absolvire nivel I)
 • Tehnologia construcțiilor II
 • Construcții din beton armat II
 • Management în construcții II
 • Managementul proiectelor
 • Utilizarea calculatoarelor în management
 • Inginerie seismică
 • Construcții din lemn
 • Grafică inginerească
 • Securitatea la incendiu
 • Sustenabilitatea construcțiilor din beton armat
 • Managementul valorii produsului
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul mediului și elemente de arhitectură
 • Managementul urban
 • Bazele managementului
 • Managementul producției
 • Drept comercial
 • Dreptul muncii
 • Managementul calității
 • Controlul și verificarea calității
 • Proiectare asistată de calculator
 • Instalații în construcții
 • Activitate de cercetare-proiectare
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Susținere lucrare de diplomă
 • Încercarea construcțiilor
 • Limbă străină III
 • IV

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer