Despre program

Facultatea de Mecanică pregăteşte specialişti de înaltă calificare – ingineri, absolvenţi de master şi doctor ingineri – în domenii cu specific mecanic, mecatronic şi al autovehiculelor, în concordanţă cu necesităţile actuale şi de perspectivă. Competenţele absolvenţilor facultăţii permit acestora să-şi desfăşoare activitatea în următoarele ramuri ale ingineriei: ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria maşinilor inteligente, inginerie mecanică de precizie, ingineria maşinilor pentru agricultură şi industrie alimentară. Formarea profesională competitivă a specialiştilor este reflectată în structura planurilor de învăţământ, astfel concepute încât să asigure o pregătire polivalentă. Facultatea de Mecanică din Cluj-Napoca continuă tradiţia învăţământului superior tehnic, înfiinţat în 1948 prin transformarea Şcolii de Subingineri Electromecanici în Institutul de Mecanică. Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic, având în componenţă 4 facultăţi dintre care şi Facultatea de Mecanică.

Domeniu de licenta/master
Mecatronică și robotică
Specializare
Mecatronică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Chimie
 • Știința materialelor
 • Educație fizică
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic
 • Programare și limbaje
 • Fizică
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Practică: Psihologia educației: Pedagogie (Fundamentele pedagogiei
 • Teoria și metodologia curriculumului)
 • Desen tehnic
 • Mecanică
 • Mașini unelte și control dimensional
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Vibrații
 • Grafică pe calculator
 • Rezistența materialelor
 • Mecanisme
 • Electronică
 • Mecanica fluidelor
 • Termotehnică
 • Limbi moderne
 • Organe de mașini
 • Practică
 • Teoria și metodologia instruirii (T&MI)+Teoria și metodologia evaluarii (T&ME)
 • Bazele ingineriei autovehiculelor
 • Organe de mașini
 • Mecanica fluidelor
 • Mecanisme
 • Termotehnică
 • Metoda elementului finit
 • Actionări hidraulice și pneumatice
 • Teoria sistemelor și automatizărilor
 • Management
 • Metode avansate de control
 • Senzori și sisteme senzoriale
 • Mașini și instalații pentru prelucrari în mecatronică
 • Micromotoare și actuatori
 • Electronică aplicată
 • Microprocesoare
 • structuri și aplicații
 • Robotică
 • Tehnologii de fabricație și micro/nanotehnologii
 • Practică
 • Web design
 • Limbi străine
 • Inventică și tehnici de creativitate
 • Microcontrolere
 • Microprocesoare
 • structuri și aplicații
 • Electronica de putere si optoelectronica
 • Robotică
 • Sisteme flexibile de fabricație
 • Hidronică și pneutronică
 • Echipamente pentru procese industriale automate
 • Controlere logice programabile
 • Testarea și fiabilitatea sistemelor mecatronice
 • Tehnici și sisteme de măsurare
 • Mașini de lucru și comenzi numerice
 • Mecatronica sistemelor biomedicale
 • Mecatronica automobilelor
 • Structuri mecanice pentru mecatronică
 • Software pentru sisteme mecatronice
 • Proiectarea sistemelor mecatronice
 • Bazele proiectării microsistemelor
 • Proiectare asistată de calculator
 • Activitate de cercetare - proiectare: Practică elaborare lucrare de diplomă: Susținere lucrare de diplomă: Biomateriale: Echipamente pentru prelucrarea optică a informației: Instruirea asistată de calculator
 • Geometrie descriptivă
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Programare și limbaje
 • Disciplină socio-umană (Tehnici de comunicare
 • Economie și legislatie)
 • Limbi moderne

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer