Limba de predare
Maghiara
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Fizică I
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
 • Electronică digitală
 • Utiliziarea calculatoare și aplicații Internet
 • Limba străină I (engleză I/germană I)
 • Educație fizică I
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
 • Fizică II
 • Dispozitive electronice
 • Structuri de date și algoritmi
 • Sisteme digitale
 • Limba străină II (engleză II/germană II)
 • Educație fizică II
 • Matematici speciale
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Circuite electronice fundamentale
 • Programare obiect-orientată
 • Sisteme de operare
 • Componente și circuite pasive
 • Limba străină III (engleză/germană)
 • Educație fizică III
 • Semnale și sisteme
 • Circuite integrate analogice
 • Optoelectronică
 • Măsuri în electronică și telecomunicații
 • Metode numerice
 • Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electrice
 • Limba străină IV (engleză/germană)
 • Educație fizică IV
 • Practică
 • Probabilități și statistică
 • Teoria transmisiunii informației
 • Arhitecturi de rețea și Internet
 • Analiza și sinteza circuitelor
 • Baze de date
 • Tehnici de modulație
 • Ingineria programării
 • Managementul proiectelor software
 • Tehnologii de comunicații și microunde
 • Microcontrolere
 • Sisteme de telecomunicații
 • Sisteme de transmisiuni telefonice
 • Protocoale pentru Internet
 • Tehnologii WEB
 • Inteligența artificială
 • Sisteme distribuite
 • Comunicații prin fibră optică
 • Practică
 • Tehnologii de programare în Internet
 • Televiziune
 • Sisteme de comutație și rutare
 • Circuite digitale reconfigurabile
 • Programarea procesoarelor multimedia
 • Rețele de tefonie pe rețele IP
 • Procesoare de semnal
 • Prelucrarea digitală a imaginilor
 • Sisteme de prelucrare a semnalului vocal
 • Marketing
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Sisteme de comunicații mobile
 • Inginerie software și aplicații în comunicații
 • Securitatea informației și criptografie
 • Tehnologii multimedia
 • Managementul firmei
 • Managementul proiectelor de telecomunicații
 • Practică pentru elaborarea proiectelui de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu Mureş din cadrul Universităţii Sapientia este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de nivel înalt din regiune. Activitatea didactică a facultăţii se desfăşoară la campusului universitar, amplasat pe un teritoriu de 27 ha, pe Calea Sighişoarei, la ieşirea spre Corunca din municipiul Târgu Mureş. ­

În anul universitar 2008-2009 peste 700 de studenţi şi-au început studiile în cadrul a 8 specializări sub coordonarea a 74 cadre didactice.

Facultatea şi-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci specializări: pedagogie, informatică, mecatronică, calculatoare şi automatizări. În anul 2002 oferta s-a extins cu noi specializări: comunicare socială şi horticultură.

Informatii despre Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer