Despre program

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Specializare
Design industrial
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Fizică
 • Chimie
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Știința și ingineria materialelor
 • Geometrie descriptivă
 • Limbi străine (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Educație fizică și sport
 • Matematici speciale
 • Comunicare
 • Economie generală
 • Mecanică
 • Desen tehnic și in infografică
 • Bazele ingineriei industriale
 • Electrotehnică
 • Practică de domeniu
 • Disciplineopționale (Engleză tehnică
 • Psihologia educației
 • Germană tehnică
 • Pedagogie)
 • Rezistența materialelor
 • Informatică aplicată
 • Toleranțe și control dimensional
 • Mecanisme
 • Electronică și automatizări
 • Tratamente termice
 • Creativitate și inovare
 • Limbi străine (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Mecanică
 • Termotehnică
 • Mecanica fluidelor
 • Organe de mașini
 • Ingineria și managementul calității
 • Metoda elementului finit
 • Practică de specialitate
 • Practică de domeniu
 • Discipline opționale (Engleză tehnică
 • Pedagogie
 • Germană tehnică
 • Didactica specialității tehnice)
 • Organe de mașini
 • Organe de mașini - proiect
 • Bazele generării suprafețelor
 • Senzori și achiziții de date
 • Mașini unelte
 • Mașini unelte - proiect
 • Grafică asistată de calculator
 • Optimizarea lanțului de furnizori
 • Managementul vanzărilor
 • Studiul culorii pentru design
 • Ecologie și protecția mediului
 • Tehnologii de fabricație
 • Actuatoria
 • Design de produs
 • Concepția formei în design
 • Realitatea virtuală
 • Managementul inovării în design de produs
 • Managementul inovării în design de produs - proiect
 • Proiectare constructivă
 • Tehnologii de deformare plastică
 • Practică de specialitate
 • Discipline opționale (Promovarea produselor
 • Tehnici de promovare în mediul virtual)
 • Modelarea asistată a formei în design
 • Tehnologii pentru imprimare 3D
 • Aplicații cu microcontrolere în designul de produs
 • Proiect integrator
 • Interfața om-mașină
 • Management de proiect
 • Proiectarea componentelor din plastic
 • Animație 3D
 • Design de mobilier
 • Sisteme de fabricație
 • Tehnici de digitalizare și reconstrucția produselor
 • Estetică și ergonomie
 • Fiabilitatea produselor
 • Calitate în designul de produs
 • Tehnologii pentru internetul lucrurilor (IoT)
 • Tendințe moderne în designul de produs
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Susținerea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Construcţii de Maşini

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.
B-dul Muncii 103-105

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer