Despre program

Domeniul Ingineria Materialelor de la Cluj a fost clasificat pe locul 1 pe țară în urma evaluării efectuate la cererea Ministerului Educației Naționale de către o comisie internațională de experți.

Aceasta înseamnă laboratoare performante, cei mai buni specialiști din țară în domeniu, relații de colaborare și de schimburi de studenți cu universitățile din toată Europa, procent ridicat la angajare al absolvenților.

Domeniul Ingineria Materialelor pregătește ingineri cu o mare flexibilitate profesională pentru diferite domenii inginerești, flexibilitate ce derivă tocmai din caracterul interdisciplinar al acestui domeniu de studiu. Viitorul inginer va dobândi cunoștințe referitoare atât la materiale, cât și la procesarea acestora, fiind capabil să acționeze în cadrul oricărei aplicații specifice.

Competențele profesionale ale absolvenților cuprind analiza și selecția optimă atât a materialelor, cât și a tehnologiei de procesare a acestora, proiectarea de noi materiale pentru diverse domenii de activitate (electronică, medicină, construcții de mașini, tehnologia informației, etc.), proiectarea, conducerea, optimizarea şi analiza economică a proceselor tehnologice, analiza avariilor.

Domeniu de licenta/master
Ingineria materialelor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Fizică
 • Chimie
 • Geometrie descriptivă
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Știința și ingineria materialelor
 • Comunicare și etică profesională
 • Educație fizică și sport
 • Limbă străină (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Desen tehnic și infografică
 • Cristalografie și mineralogie
 • Discipline opționale (Limbi moderne
 • Psihologia educației
 • Limbi moderne
 • Pedagogie)
 • Proprietățile materialelor
 • Mecanică
 • Tehnologia materialelor
 • Chimie fizică
 • Mecanica fluidelor
 • Electrotehnică
 • Electronică industrială și automatizări
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Limbă străină (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Termotehnică
 • Metalurgie fizică
 • Informatică aplicată
 • Rezistența materialelor
 • Tehnici de analiză și caracterizarea materialelor
 • Practică
 • Tehnica masurării și achiziții de date
 • Bazele cercetării experimentale
 • Discipline opționale (Limbi moderne
 • Pedagogie
 • Didactica specialității tehnice)
 • Organe de mașini și mecanisme
 • Coroziunea suprafețelor
 • Procedee tehnologice în ingineria materialelor (Tratamente termice)
 • Metalurgia pulberilor
 • Management
 • Informatică aplicată
 • Teoria deformării plastice și a ruperii
 • Protecția mediului în industrie
 • Ingineria suprafețelor
 • Ingineria fabricației
 • Ingineria calității
 • Bazele proiectării asistate de calculator
 • Procedee tehnologice în ingineria materialelor (Deformări plastice)
 • Procedee tehnologice în ingineria materialelor (Turnare)
 • Utilaje și instalații termice: Sudare și procedee conexe
 • Marketing
 • Strategia afacerilor
 • Practică
 • Discipline opționale (Limbi moderne
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică
 • Managementul clasei de elevi
 • Sociologia educației
 • Examen absolvire nivel I)
 • Utilaje tehnologice (module)
 • Proiectarea tehnologiilor de turnare
 • Proiectarea tehnologiilor de procesare prin deformare plastică (matritatre
 • extrudare)
 • Proiectarea tehnologiilor de procesare prin deformare plastică (laminare
 • trefilare-tragere)
 • Procedee de reciclare a deseurilor metalurgice
 • Concepție și fabricație asistată de calculator
 • Ecotehnologii
 • Procesarea materialelor nemetalice
 • Modelare și simulare în procesarea materialelor
 • Sisteme cu comandă numerică în procesarea materialelor
 • Procedee neconvenționale de procesare a materialelor (module)
 • Managementul producției
 • Inginerie concurentă
 • Automatizarea proceselor metalurgice
 • Optimizarea proceselor metalurgice
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Susținerea proiectului de diplomă
 • Discipline opționale (Legislație comerciaă și comunitară)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Zalau

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului a fost înfiinţată în anul 1990, sub denumirea: Știința și Ingineria Materialelor, la iniţiativa unui colectiv de cadre didactice şi cercetători cu preocupări consecvente şi rezultate de prestigiu în domeniul ingineriei materialelor. Din anul 2011, denumirea facultății este Ingineria Materialelor și a Mediului, denumire care pune în evidență cele două domenii de studii gestionate. În urma ierarhizării domeniilor de studiu (conform art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 - http://chestionar.uefiscdi.ro/) de către organisme naționale și internaționale, ambele domenii ale facultății sunt în categoria A (cea mai performantă). În plus, domeniul Ingineria Materialelor a acumulat cel mai mare punctaj, fiind pe primul loc în țară, iar domeniul Ingineria Mediului pe locul doi. Acest rezultat remarcabil motivează pe mai departe cadrele didactice și studenții facultății să mențină un standard ridicat de pregătire și instruire.

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Zalău

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Salcamilor nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Zalău
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer