Despre program

O particularitate a specializării Tehnologie chimică textilă este reprezentată de necesitatea abordării unor domenii conexe din sfera chimiei fibrelor naturale și chimice, biochimiei, sintezei fine, protecției mediului, utilizării unor tehnici de mare randament (câmpuri electrice de înaltă frecvență, ultrasunete, plasmă), ceea ce se reflecta în curricula specializării și în conținutul disciplinelor studiate.

Domeniu de licenta/master
Inginerie chimică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică (calcul diferențial și integral)
 • Fizică I
 • II
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Chimie anorganică
 • Metode numerice și statistică matematică
 • Chimie analitică I
 • Grafică asistată de calculator
 • Opționale (Cultură
 • civilizație și instituții europene
 • Știința comunicării
 • Filozofia valorii și praxiologie
 • Istoria construcției europene
 • Chimia compușilor coordinativi
 • Chimie bioanorganică)
 • Discipline facultative (Limbi străine I
 • II
 • Educație fizică I
 • II)
 • Chimie organică I
 • II
 • Chimie analitică II
 • Chimie fizică I: Termodinamică
 • Electrotehnică
 • Ingineria proceselor în textile - pielărie I
 • Chimie fizică II
 • Cinetică
 • Electrochimie și coroziune
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Elemente de inginerie mecanică - Proiect
 • Educație fizică
 • Limbi străine
 • Practică de domeniu
 • Opționale (Știința materialelor
 • Cataliză industrială și catalizatori)
 • Discipline facultative (Descoperiri și concepte în chimie și inginerie chimică
 • Dreptul muncii și protecția muncii
 • Siguranța în exploatare a instalțiilor chimice
 • Mecanisme de reacție în chimia organică)
 • Chimie fizică 3: sisteme polidisperse
 • Ingineria proceselor în textile – pielărie 2
 • Optimizarea proceselor tehnologice
 • Ingineria proceselor în textile – pielărie 3
 • Ingineria proceselor in textile – pielarărie - Proiect
 • Automatizarea proceselor din industria chimică
 • Bazele teoretice ale vopsirii şi imprimării materialelor textile
 • Protecţia mediului şi a muncii în tehnologia chimică textilă
 • Chimia și structura fibrelor textile I
 • Chimia coloranților și auxiliarilor utilizați în industria textilă I
 • Proiectare tehnologică şi creativitate
 • Practică de specialitate
 • Opționale (Biotehnologie generală
 • Bioprocese în industria chimică
 • Analiza și sinteza proceselor tehnologice
 • Bazele ingineriei chimice
 • Management şi ingineria sistemelor de producţie
 • Management operațional și sisteme de calitate
 • Marketing
 • Economie industrială
 • Politici economice ale Uniunii Europene)
 • Discipline facultative (Managementul proiectelor și comunicare științifică
 • Elemente de inventică)
 • Chimia și structura fibrelor textile II
 • Procese și utilaje pentru finisarea textilelor I
 • Tehnologia pregătirii şi finisării textilelor
 • Chimia coloranților și auxiliarilor utilizați în industria textilă II
 • Procese și utilaje pentru finisarea textilelor II
 • Calitate și control în tehnologia chimică textilă
 • Procedee speciale de finisare a materialelor textile
 • Tehnologia vopsirii și imprimării materialelor textile
 • Cercetare
 • proiectare
 • elaborare. Proiect de licenţă
 • Opționale (Măsurarea culorii
 • Stabilirea automată a rețelelor de vopsire și imprimare
 • Tehnologia filării și țeserii
 • Tehnologia tricotării și confecționări
 • Tehnologia finisării materialelor textile din fibre naturale
 • Tehnologia finisării materialelor textile din fibre chimice
 • Procese şi utilaje în finisarea materialelor textile din fibre naturale
 • Procese şi utilaje în finisarea materialelor textile din fibre chimice)
 • Discipline facultative (Examen de Licență - Evaluarea cunoștiintelor lingvistice
 • Examen de Licență - Suținerea Proiectului de Licență)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial din Iaşi îşi asumă misiunea de a forma INGINERI și MANAGERI care vor avea competenţe tehnice, tehnologice, economice şi manageriale, specialiști capabili să se adapteze cerinţelor unei economiei globale şi noilor tehnologii, cu șanse reale în competiţia de pe piaţa europeană a forţei de muncă.

Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 28, 700050

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer