Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică

Incepând cu anul universitar 1992-1993 s-a înfiinţat Facultatea de ŞtiinŢe Tehnice şi Tehnologice în cadrul Universităţii VALAHIA Târgovişte prin Hotararea de Guvern nr. 288/01.06.1992. Din anul universitar 1993-1994 Facultatea îşi schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie funcţionând sub această titulatură până în anul 1995 când se scindează în Facultatea de Ingineria Materialelor şi Tehnologie şi Facultatea de Inginerie Electrică In prezent cele doua domenii de licenţă ale facultăţii sunt fie acreditate (Ingineria materialelor, Inginerie mecanica ), fie autorizate (Mecatronică şi robotică) urmând ca în termen legal să intre în procedura de acreditare C.N.E.A.A. Din anul 2005 Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Materialelor îşi schimbă denumirea în Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică şi Robotică. Misiunea Facultatii de Ingineria Materialelor, Mecatronică şi Robotică poate fi sintetizată astfel: a) pregăteşte ingineri cu competenţe atât pentru industrie, cât şi pentru cercetare şi învăţământ. b) are rolul de centru ştiinţific şi tehnologic pentru întreprinderile industriale din zona în care activează. Pregătirea complexă a viitorilor specialişti îi face capabili să utilizeze eficient sisteme şi echipamente, să aplice tehnici moderne de fabricaţie şi tehnologii noi în diferite domenii. Pregătirea superioară a viitorilor specialişti se realizează pe baza unor planuri de învăţământ flexibile. Disciplinele prevăzute conţin cunoştinţe moderne, apelând la metode şi tehnici adecvate de calcul. Incepând cu anul universitar 2012 – 2013 Facultatea de Inginera Materialelor Mecatronică şi Robotică îşi schimbă denumirea în Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanică.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică
B-dul Unirii, nr. 18 - 24, cod postal 130082, Targoviste

Programe pe care le găsești la Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică

Informații despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer