Despre program

Absolvenții programului de studii de licență Informatică Aplicată în Inginerie Industrială vor deține competențe care le vor permite utilizarea și integrarea de produse, tehnologii și sisteme informatice în activitățile de dezvoltare și fabricare de produse, de exploatare a sistemelor de fabricare. Absolvenții vor fi capabili să participe, în domeniul lor de activitate, la definirea și implementarea majorității tehnologiilor și conceptelor necesare într- o organizație competitivă.

De la cei mai buni profesori vei dobândi cunoştinţe solide de proiectare asistată (AutoCAD, CATIA, Inventor, Solidworks), Limbaje de Programare (LabVIEW), Modelare şi simulare cu ajutorul elementelor finite (FEM), Optimizarea proceselor şi produselor hardware şi software, Exploatarea infrastructurii informatice, Comunicaţii în reţele computerizate, Asigurarea Calităţii, Sisteme de realitate virtuală, Acţionări hidraulice etc

Studenţii acestui program de studii IAII învaţă despre: Programarea Calculatoarelor, Limbaje de programare, Tehnologii hardware şi software, Tehnologii de Fabricare a produselor, Sisteme computerizate de măsurare, Circuite electronice, Proiectare asistată, Tehnologii de prelucrare CNC, Printare aditivă 3D etc.

Domeniu de licenta/master
Științe inginerești aplicate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Fizică
 • Chimie
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 2
 • Desen tehnic și infografică 1
 • Educație fizică 1
 • A1.1 (Limba modernă 1 – Engleză
 • Franceză)
 • Psihologia educației
 • Analiză matematică
 • Mecanică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2
 • Știința și ingineria materialelor
 • Desen tehnic și infografică 2
 • Educație fizică 2
 • A1.2 (Limba modernă 2 – Engleză
 • Franceză)
 • Pedagogie 1
 • Voluntariat 1
 • Probabilități
 • statistică matematică și metode numerice
 • Rezistența materialelor
 • Toleranțe și Control Dimensional
 • Tehnologia Materialelor
 • Bazele Proiectării Asistate de Calculator
 • Baze de Date
 • Bazele Electronicii
 • Pedagogie 2
 • Limba modernă 3 ( Engleză
 • Franceză)
 • Educație fizică 3
 • Mecanisme
 • Organe de mașini
 • Bazele Proiectării Tehnologice Asistate de Calculator
 • Interfețe și servicii WEB
 • Analiza și prelucrarea imaginilor
 • Economie generală
 • Metoda Elementelor Finite
 • Practica 1
 • A2.1 (Teoria Sistemelor Automate
 • Mașini și acționări electrice)
 • Didactica specialității
 • Limba modernă 4 (Engleză
 • Franceză)
 • Educație fizică 4
 • Voluntariat 2
 • Proiectare Asistată de Calculator
 • Prelucrări prin Așchiere și Deformări Plastice
 • Acționări hidraulice și pneumatice
 • Tratamente termice
 • Controlul și comanda sistemelor mobile
 • A3.1 (Senzori și Traductoare
 • Analiza Economică)
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică în învățămâtul preuniversitar obligatoriu 1
 • Proiectare tehnologică asistată de calculator
 • Proiectare Asistată a Circuitelor Electronice
 • Mașini Unelte
 • Tehnologia Produselor Polimerice și Compozite
 • Sisteme Mecatronice
 • Managementul Proiectelor
 • Practica 2
 • A3.2 (Programarea Mașinilor Unelte cu Comandă Numerică
 • Sisteme Automate de Măsurare Dimensională)
 • Managmentul clasei de elevi
 • Practica pegagoică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
 • Examen de absolvire 2
 • Examen de absolvire
 • nivel I
 • Voluntariat 3
 • Management general
 • Sisteme Computerizate de Măsurare și Control
 • Proiectarea și Fabricarea Produselor – proiect
 • Sisteme Computerizate de Măsurare și Control – proiect
 • Sisteme de Realitate Vitruală
 • Tehnologii și Echipamente pentru Fabricare Aditivă
 • A4.1 (Modelare și simulare
 • Sisteme de Inteligență Artificială)
 • Procesarea Digitală a Semnalelor
 • Comunicații în Rețele Computerizate
 • Sisteme de Fabricație Robotizate
 • Managementul Rețelelor Logistice
 • Managementul și Asigurarea Calității
 • Elaborare Proiect de Diplomă
 • A4.2 (Istoria tehnicii
 • Legislație Comercială Europeană)
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Voluntariat 4

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Splaiul Independenței nr. 313, corp CD 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer