Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Despre program

Această specializare pregătește ingineri economiști cu competente tehnice și economice în domeniul electric. Cunoștințele tehnice generale împreuna cu cele economice permit abordarea cu succes a problemelor de management, marketing, analiză economică și elaborarea de planuri de afaceri specifice domeniului electric.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebrǎ
 • Analizǎ matematicǎ
 • Chimie
 • Grafică asistatǎ de calculator
 • Cultura şi civilizaţie europeanǎ
 • Metode şi procedee tehnologice
 • Informatică aplicată I
 • Tehnici de comunicare profesionalǎ
 • Educaţie fizicǎ
 • Limbă străină I
 • Matematici speciale
 • Fizicǎ
 • Mecanicǎ şi rezistenţa materialelor
 • Organe de maşini
 • Bazele electrotehnicii
 • Informatică aplicată II
 • Limbaje de programare
 • Limbă străină II
 • Bazele economie
 • Teoria circuitelor electrice
 • Procese şi interacţiuni energetice
 • Electronicǎ
 • Management şi marketing
 • Surse de energie
 • Drept şi legislaţie
 • Comunicaţii în sisteme distribuite
 • Sisteme digitale
 • Comerţ electronic
 • Convertoare statice
 • Materiale electrotehnice
 • Mǎsurǎri electrice şi electronice
 • Teoria sistemelor
 • Convertoare electromecanice
 • Echipamente electrice
 • Managementul proiectelor
 • Baze de date în economie
 • Managementul resurselor umane
 • Sisteme informatizate de mǎsurare
 • Macroeconomie
 • Calitate şi fiabilitate
 • Acţionǎri electrice
 • Marketing aplicat în ingineria electrică
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Managementul mediului
 • Comunicare în afaceri
 • Management strategic
 • Practică
 • Contabilitate
 • Microcontrolere şi automate progamabile
 • Proiect integrat
 • Teoria deciziilor si cercetari operationale
 • Sisteme informatice multimedia specifice
 • Optimizare tehnico – economicǎ
 • Instalaţii electrice
 • Transportul şi distribuţia energiei electrice
 • Inovare și transfer tehnologic
 • Sisteme logistice
 • Economie si analiza economica
 • Managementul calităţii şi al valorii produsului
 • Finanțe și credit
 • Statisticǎ economicǎ
 • Elaborare proiect de diplomǎ

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Inginerie Electrică este una dintre cele mai vechi facultăți din acest profil din țara noastră, având peste 90 de ani de existență. Secția de Electromecanică, predecesoarea secției de Electrotehnică a fost menționată în legea de înființare a Școlii Politehnice din București din 10 iunie 1920. 

La 3 august 1948, Politehnica s-a transformat în Institutul Politehnic din Bucureşti în componenţa căruia existau iniţial patru facultăţi, iar din 2006 Facultatea de Electrotehnică și-a schimbat numele în Facultatea de Inginerie Electrică.

Pregătirea are loc în trei etape succesive: licență, masterat și doctorat. Orele dedicate activității de pregătire practică și de cercetare, le oferă mai târziu absolvenților noștri oportunități de angajare fie în societăți cu activitate preponderent în sfera producției, a serviciilor, fie în societăți/institute cu activitate preponderent de cercetare/proiectare.

Facultatea de Inginerie Electrică are mereu porțile larg deschise și îi așteaptă pe toți aceia care doresc să pătrundă în domeniul de vis al electricităţii, care doresc să înveţe să conceapă, să proiecteze, să realizeze şi să exploateze echipamentele, instalațiile, sistemele de acționări electrice.

Splaiul Independenței nr. 313 corp EA

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer