Despre program

Specializarea Sisteme şi echipamente termice urmăreşte asigurarea unei pregătiri fundamentale largi în nucleul ingineriei mecanice: utilizarea căldurii şi a fenomenelor conexe, indiferent de domeniul de activitate. În plus, prin combinaţia pachetului de cursuri, laboratoare, seminare şi proiecte se asigură o pregătire în perspectivă energetică, de mobilitate şi adaptabilitate pe întreg spectrul ingineriei mecanice, inclusă într-o măsură mai mică sau mai mare în compunerea oricărei industrii.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica I
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Chimie
 • Stiinta si ingineria materialelor I
 • Fizica I
 • Geometrie descriptiva
 • Desen tehnic si infografica I
 • Informatica aplicata I
 • Limba moderna I
 • Educatie fizica si sport I
 • Comunicare (opțional)
 • Protectia mediului (opțional)
 • Educatie fizica si sport L1 (facultativ)
 • Limba moderna L1 (facultativ)
 • Istoria culturii si civilizatiei (facultativ)
 • Filozofia stiintei si tehnicii (facultativ)
 • Psihologia educatiei (facultativ)
 • Analiza matematica II
 • Mecanica I
 • Tehnologii de fabricatie I
 • Informatica aplicata II
 • Fizica II
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
 • Desen tehnic si infografica II
 • Economie generala
 • Limba moderna II
 • Educatie fizica si sport II
 • Stiinta si ingineria materialelor II
 • Educatie fizica si sport L2 (facultativ)
 • Limba moderna L2 (facultativ)
 • Pedagogie I (facultativ)
 • Practica 1 (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Mecanica II
 • Rezistenta materialelor I
 • Tehnologii de fabricatie II
 • Electrotehnica industriala
 • Programarea calculatoarelor
 • Limba straina III
 • Educatie fizica si sport III
 • Mecanisme si roboti (opțional)
 • Mecanisme de mecanica fina (opțional)
 • Limba straina L3 (facultativ)
 • Educatie fizica si sport L3 (facultativ)
 • Complemente de fizica (facultativ)
 • Complemente de mecanica (facultativ)
 • Pedagogie II (facultativ)
 • Probabilitati si Statistica aplicata
 • Rezistenta materialelor II
 • Organe de masini I
 • Mecanica Fluidelor
 • Managementul proiectelor de dezvoltare a produselor
 • Metode numerice
 • Legislatie tehnica
 • Limba straina IV
 • Educatie fizica si sport IV
 • Limba straina IV (facultativ)
 • Educatie fizica si sport IV (facultativ)
 • Dinamica sistemelor mecanice (facultativ)
 • Estetica si design industrial (facultativ)
 • Complemente de dinamica (facultativ)
 • Didactica specialitatii (facultativ)
 • Practica 2 (1PC/60 ore) (facultativ)
 • Organe de masini II
 • Termodinamica tehnica I
 • Mecanica fluidelor si masini hidraulice
 • Bazele sistemelor automate
 • Control dimensional si metrologie
 • Senzori si traductoare
 • Metode cu elemente finite
 • Practica pedagocica I (facultativ)
 • Complemente de mecanica fluidelor (facultativ)
 • Instruire asistata de calculator (facultativ)
 • Limba moderna V (facultativ)
 • Termodinamica tehnica II
 • Motoare cu ardere interna I
 • Generatoare de abur I
 • Turbine cu abur si gaze I
 • Bazele tehnicii frigului I
 • Dinamica gazelor
 • Practica 360 ore
 • Management industrial (opțional)
 • Sisteme de gestiune economica (opțional)
 • Tribologie (opțional)
 • Mecatronica (opțional)
 • Mecanica ruperii (opțional)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Practica pedagogica II (facultativ)
 • Examen de absolvire. Nivelul I (facultativ)
 • Proiectare asistata de calculator (CAD) (facultativ)
 • Limba moderna VI (facultativ)
 • Motoare cu ardere interna II
 • Generatoare de abur II
 • Turbine cu abur si gaze II
 • Transfer de caldura si masa
 • Compresoare
 • Bazele tehnicii frigului II
 • Tehnologia de fabricatie a masinilor termice
 • Proprietate industriala si intelectuala (facultativ)
 • Tehnici multimedia (facultativ)
 • Limba moderna VII (facultativ)
 • Vibratiile sistemelor mecanice
 • Laborator pentru realizarea lucrarii de licenta
 • Practica (60 ore)
 • Dinamica MAI (opțional)
 • Motoare cu Ardere Interna III(opțional)
 • Alimentarea MAI (opțional)
 • Controlul arderii si poluarii MAI (opțional)
 • Masurari in ingineria termica (opțional)
 • Sisteme si echipamente de cogenerare a energiei (opțional)
 • Conceptia asistata a echipamentelor termice (opțional)
 • Echipamente pentru protectia mediului (opțional)
 • Inginerie nucleara (opțional)
 • Reglajul sistemelor termomecanice (opțional)
 • Reglarea si functionarea instalatiilor frigorif. si de conditionare (opțional)
 • Instalatii de conditionare (opțional)
 • Criogenie tehnica (opțional)
 • Instalatii frigorifice cu absorbtie si ejectie (opțional)
 • Sisteme informatice pentru instalatii frigorif. si de conditionare (opțional)
 • Proiectarea asistata de calculator a sistemelor mecanice (facultativ)
 • Sociologia educatiei (facultativ)
 • Dinamica sistemelor mecanice (facultativ)
 • Simularea numerica a proceselor termice (facultativ)
 • Introducere în cultura românească/Engleza tehnică (facultativ)
 • Abilități de comunicare (facultativ)
 • Management de proiect (facultativ)
 • Complemente de tehnica frigului (facultativ)
 • Proiect pluridisciplinar (facultativ)
 • Limba moderna VIII (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Facultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

În prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Splaiul Independenței nr. 313

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer