Matematică şi informatică aplicată în inginerie

Despre program

Misiunea specializǎrii şi structura studiilor:
•pregătireade ingineri experţi în modelare şi simulare matematică pentru firme multinaţionale High-Tech şi I.T., reţele internet, T.V., radio, cercetare, învăţământ, management, bănci, asigurări, ziaristică specializată, administraţie, precum şi ingineri experţi în prelucrarea semnalelor (voce, text, imagini)
•promovarea unorforme de pregătire moderne şi totodată solide, adecvate cerinţelor de  instruire a specialiştilor ingineri în domeniul High-Tech şi I.T., centrate pe capacitatea studentului de a aplica cunoştinţele asimilate.
•orientarea spre performanţă, pentru a creşte competitivitatea specializării atât la nivel naţional cât şi internaţional. 

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Calcul variațional cu aplicatii in inginerie
 • Grafica pe calculator
 • Gestiunea informatică a documentelor Limba engleză pentru calculatoare şi cultura engleză
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Baze de date
 • Pregătirea proiectului de licenţă
 • Discipline opționale (Fractali
 • Teoria jocurilor
 • Politologie)
 • Discipline facultative ( Economie generală)
 • Teoria aproximării şi elemente finite cu soft specializat
 • Ecuaţii integrale cu soft specializat
 • Teoria informatiei si teoria codurilor
 • Sisteme de operare
 • Reţele de calculatoare
 • Analiza reala
 • Teoria sistemelor şi control optimal
 • Matematici discrete pentru calculatoare
 • Analiză numerică cu soft
 • Structuri de date şi algoritmi
 • Programarea aplicatiilor
 • Teorii Lagrange-Hamilton
 • Discipline opționale (Proceduri de calitate
 • Managementul proiectelor
 • Grafică inginerească cu soft specializat
 • Robotică
 • Structura materialelor
 • Fiabilitate)
 • Discipline facultative (Integrare europeană
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar
 • Instruire asistata de calculator
 • Tehnici informaţionale
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar
 • Managementul clasei de elevi)
 • Sisteme dinamice şi geometrie diferenţială
 • Teoria sistemelor şi control optimal
 • Analiză funcţională cu aplicaţii in inginerie
 • Statistică matematică cu soft
 • Teoria algoritmilor
 • Cercetari operationale cu soft
 • Practică
 • Ecuaţii diferenţiale
 • Teoria probabilităţilor
 • Analiză complex
 • Programare orientată pe obiecte
 • Electromagnetism
 • Termodinamică şi fizică statistică
 • Rezistenţa materialelor
 • Comunicare şi relaţii publice
 • Discipline facultative (A doua limbă străină
 • Pedagogie
 • Limba engleză pentru IT&C
 • Didactica specialităţii)
 • Matematici speciale
 • Ecuaţiile fizicii matematice
 • Inginerie optică
 • Mecanică cuantică
 • Electrotehnică
 • Proiectare asistată de calculator
 • Legislaţie general
 • Istoria Romaniei
 • Educaţie fizică şi sport
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • Fizica generală - noţiuni introductive
 • Fundamentele programării calculatoarelor
 • Chimie generală
 • Cultură şi instituţii europene
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică şi sport
 • Discipline opționale (Prelucrarea numerică a semanlelor
 • Fizică computaţională
 • Metode de calcul matriceal
 • Fizică - metode experimentale)
 • Discipline facultative (Filosofie
 • Psihologia educaţiei
 • Pedagogie)
 • Geometrie analitică şi diferențială
 • Analiză numerică
 • Fizică – mecanică
 • Programarea calculatoarelor
 • Grafică asistată

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Facultatea de Ştiinţe Aplicate a fost infiinţată în anul 2005, la propunerea Departamentului de Matematică şi a Departamentului de Fizică. Acestă facultate asigură o pregătire multidisciplinară, fundamentală (bazată pe Matematică, Fizică, Informatică), inginerească generală şi managerială, teoretică şi experimentală, psiho-pedagogică şi socio-umană, precum şi cunoaşterea unei limbi străine. Pregătirea este orientată spre identificarea şi rezolvarea problemelor noi, cu competenţe în specializările inginereşti ale viitorului (Modelare Matematică şi Fizică, Optică, Nanoelectronică, Econofizica). Aceasta permite o autoperfecţionare continuă şi flexibilă, fiind continuu adaptată pieţei mondiale a muncii şi cererii publice şi private de ingineri experţi în modelare şi simulare matematică-fizică pentru firme multifuncţionale High-Tech şi I.T., reţele INTERNET, T.V., Radio, cercetare, invăţămant, management, QA, bănci, asigurări, ziaristică specializată, administraţie.

Splaiul Independenței nr. 313, corp BN 105

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer