Despre program

Programul asigură pregătirea specialiştilor din domeniile tehnic, de cercetare ştiinţifică şi invăţămant, in domeniul fotonicii şi materialelor avansate. Programul işi propune dezvoltarea calităţilor specialistului in vederea: aplicarea inovativă a metodelor asistate de calculator in vederea elaborării proiectelor ; aplicarea inovativă a criteriilor de natură estetică in elaborarea proiectelor profesionale şi/sau de cercetare; aplicării tehnicilor de management a proiectelor şi marketing pentru dezvoltarea portofoliului de teme cu implicaţii in promovarea domeniului; aplicării in elaborarea proiectelor a unor metode inovative in vederea satisfacerii cerinţelor prevăzute de normele in vigoare, cu privire la calitatea vieţii şi mediului. Competențe: – Cunoaşterea aprofundată a domeniului ştiinţe inginereşti aplicate specifice şi, in cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice de fotonică şi materiale avansate utilizarea adecvată a limbajului specific in comunicarea cu medii profesionale diferite – tilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, in contexte mai largi asociate domeniului ştiinţe inginereşti aplicate – Utilizarea integrală a aparatului conceptual şi metodologic, in condiţii de informare incompletă , pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi de ştiinţe inginereşti aplicate – Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive in domeniul ştiinţelor inginereşti aplicate – Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizand inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative in domeniul ştiinţelor inginereşti aplicate

Domeniu de licenta/master
Științe inginerești aplicate
Specializare
Inginerie medicală
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Facultatea de Ştiinţe Aplicate a fost infiinţată în anul 2005, la propunerea Departamentului de Matematică şi a Departamentului de Fizică. Acestă facultate asigură o pregătire multidisciplinară, fundamentală (bazată pe Matematică, Fizică, Informatică), inginerească generală şi managerială, teoretică şi experimentală, psiho-pedagogică şi socio-umană, precum şi cunoaşterea unei limbi străine. Pregătirea este orientată spre identificarea şi rezolvarea problemelor noi, cu competenţe în specializările inginereşti ale viitorului (Modelare Matematică şi Fizică, Optică, Nanoelectronică, Econofizica). Aceasta permite o autoperfecţionare continuă şi flexibilă, fiind continuu adaptată pieţei mondiale a muncii şi cererii publice şi private de ingineri experţi în modelare şi simulare matematică-fizică pentru firme multifuncţionale High-Tech şi I.T., reţele INTERNET, T.V., Radio, cercetare, invăţămant, management, QA, bănci, asigurări, ziaristică specializată, administraţie.

Splaiul Independenței nr. 313, corp BN 105

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer