Despre program

Competențe specifice de bază pentru domeniul termoenergetic: – operarea sistemelor de producere a energiei electrice şi termice – operarea sistemelor de transport şi distribuţie a energiei termice – audituri privind calitatea serviciului de alimentare cu energie a consumatorilor – audituri energetice pentru procesele industriale – audituri privind calitatea serviciului de alimentare cu energie a consumatorilor – managementul proiectelor care vizează noi capacităţi de producţie de electricitate şi căldură pe bază de combustibili fosili

Domeniu de licenta/master
Inginerie energetică
Specializare
Termoenergetică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Geometrie descriptivă şi desen ethnic
 • Informatică aplicată
 • Fizică 1
 • Chimie
 • Tehnologia materialelor
 • Limbă straină 1
 • Eco-filozofie (opțional)
 • Instituţii europene şi administraţie europeană (opțional)
 • Filosofia culturii (opțional)
 • Politologie (opțional)
 • Educaţie fizică şi sport 1 (facultativ)
 • Psihologia educatiei (facultativ)
 • Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Ecuaţii diferenţiale şi statistică matematică
 • Grafică asistată de calculator
 • Fizică 2
 • Programarea calculatoarelor
 • Comunicare profesională
 • Mecanică
 • Economie
 • Educaţie fizică şi sport 2
 • Limbă străină 2 (facultativ)
 • Ecologie socio-umană (facultativ)
 • Cultură şi civilizaţie europeană (facultativ)
 • Desen tehnic 2 (facultativ)
 • Pedagogie 1 (facultativ)
 • Bazele electrotehnicii 1
 • Bazele termodinamicii tehnice 1
 • Mecanica fluidelor 1
 • Rezistenţa materialelor
 • Electronică
 • Energetică generală
 • Resurse financiare şi analiză economică
 • Dezvoltare durabilă (opțional)
 • Ecologie şi ecotoxicologie (opțional)
 • Educaţie fizică şi sport 3 (facultativ)
 • Limbă straină 3 (facultativ)
 • Structuri de date şi algoritmi (facultativ)
 • Pedagogie 2 (TMI+TME) (facultativ)
 • Metode numerice
 • Bazele electrotehnicii 2
 • Bazele termodinamicii tehnice 2
 • Mecanica fluidelor 2
 • Transfer de căldură şi masă
 • Mecanisme şi organe de maşini
 • Utilizarea energiei apelor
 • Sociologia şi psihologia muncii
 • Educaţie fizică şi sport 4 (facultativ)
 • Limbă straină 4 (facultativ)
 • Didactica specialităţii (facultativ)
 • Măsurarea mărimilor electrice
 • Maşini şi acţionări electrice
 • Echipamente si instalatii termice
 • Echipamente electrice
 • Masini hidraulice
 • Teoria reglarii automate
 • Măsurarea mărimilor neelectrice
 • Energia și mediul
 • Instruire asistata de calculator (facultativ)
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu 1 (facultativ)
 • Utilizarea energiei
 • Producerea energiei electrice şi termice în CTE
 • Partea electrica a centralelor și stațiilor
 • Rețele electrice
 • Practică
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu 2 (facultativ)
 • Examen de absolvire
 • Nivelul I (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Creativitate inginerească (facultativ)
 • Tehnici de inteligenta artificial (opțional)
 • Echipamente termoenergetice (opțional)
 • Turbomasini (opțional)
 • Fiabilitate
 • Drept şi legislaţie în energetică
 • Surse regenerabile
 • Partea electrică a centralelor şi staţiilor 2
 • Generatoare de caldură
 • Echipamente de depoluare în CTE
 • Centrale termoelectrice convenţionale
 • Transportul agenţilor energetici
 • Studiu pentru elaborarea proiectului de diplomă 1
 • Audit termoenergetic (opțional)
 • Audit electroenergetic (opțional)
 • Management în energetică
 • Automatizarea proceselor termoenergetice
 • Piaţa de energie
 • Alimentări cu energie termică
 • Tehnologii performante de producere a energiei
 • Studiu pentru elaborarea proiectului de diplomă 2
 • Acţionări hidropneumatice (opțional)
 • Sisteme numerice de conducere (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Energetică

Facultatea de Energetică este una dintre școlile de elită ale învățământului superior românesc, prima instituție academică de învățământ energetic din țară, înființată în anul 1950, recunoscută pentru profesionalism, standarde academice și științifice de înalta calitate.

Facultatea de Energetică oferă programe de studii de licență, masterat și doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile și condiții de studiu la nivel mondial pentru peste 1.500 de studenți anual. Studenții facultății de Energetică au posibilitatea de a se pregăti în toate domeniile Ingineriei Energetice, dobândind competențe în domeniul proiectării, construcției, exploatării, mentenanței, conducerii și planificării activității din centralele electrice clasice (termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice), din centralele bazate pe surse regenerabile de energie (fotoelectrice, eoliene, microhidrocentrale, ferme marine), respectiv din sistemele de transport și distribuție a energiei.

Splaiul Independenței nr. 313 corp EI 101

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer