Despre program

Programul de studii are ca principal scop pregătirea profesională a masteranzilor pe competenţele specific domeniului de securitate si sanatate ocupationala in conformitate cu legislatia si standardele ocupationale aferente, fiind in concordanţă cu cerinţele unui învăţământ modern.Sanatatea si securitatea in munca este parte integranta a proceselor de munca.

 

Obiectiveleprogramului de masterat:

Rolul sanatatii si securitatii in munca este primordial pentru consolidarea competitivitatii si a productivitatii intreprinderilor, deoarece se traduce prin:

– Reducerea costului accidentelor, incidentelor si bolilor profesionale

– Motivarea mai mare din partealucratorilor.

Masurile de sanatate si securitate in munca reprezinta obligatiile angajatorilor si a angajatilor. Asigurarea sanatatii si securitatii in munca reprezinta o masura importanta de prevenire a accidentelor si altor situatii nedorite. Accidentele de munca si bolile profesionale reprezinta de asemenea o povara enorma pentrusistemele de protectie sociala.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Bazele legislative şi metodologice ale securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Metode şi tehnici de evaluare a riscurilor profesionale şi mijloace de prevenire a accidentelor de muncă 1
 • Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Sisteme şi echipamente de protecţie
 • Calitatea produselor și serviciilor în sistemele de securitate și sănătate în muncă 1
 • Cercetare ştiinţifică 1
 • Calitatea produselor și serviciilor în sistemele de securitate și sănătate în muncă 2
 • Ergonomie
 • Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă 1
 • Metode şi tehnici de evaluare a riscurilor profesionale şi mijloace de prevenire a accidentelor de muncă 2
 • Medicina muncii
 • Organizarea activităților de prevenire și stingerea incendiilor
 • Cercetare științifică 2
 • Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă 2
 • Legislaţia muncii
 • Managementul activităţii de prevenire şi protecţiei a situaţiilor de urgenţă
 • Managementul mediului
 • Sisteme de securitate şi sănătate în muncă în domeniul chimic
 • Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaționale
 • Managementul stresului
 • Cercetare ştiinţifică 3
 • Cercetare ştiinţifică 4 (inclusiv definitivare Disertaţie)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Splaiul Independenței nr. 313, corp CD 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer