Despre program

Misiunea programului de studii IMA este formarea de ingineri specialişti în înfiinţarea, dezvoltarea, menţinerea, redresarea, cesionarea sau lichidarea unei afaceri industriale, ca factor de creştere a valorii, prin cunoaşterea şi utilizarea legilor naturii (ingineriei), economiei, societăţii şi dreptului. Competențe: – capacitatea de analiză, interpretare şi structurare a informaţiilor tehnice, economice şi juridice ale mediului de afaceri intern şi extern al întreprinderii, în scopul formulării, fundamentării şi implementării deciziilor – capacitatea de identificare a avantajului tehnologic competitiv, prin întocmirea unor analize multicriteriale produs/ proces/ mijloc de producţie – identificare produsului şi a celei mai bune soluţii tehnice care permite dezvoltarea/ relansarea proceselor de producţie şi de afaceri aferente – cunoaşterea şi aplicarea în practică a conceptelor de ecoproiectare şi ecotehnologie, din perspectiva dezvoltării durabile, urmărind realizarea unor afaceri industriale cu impact minim asupra mediului – identificarea, accesarea şi asigurarea resurselor necesare, tehnice şi financiare, pentru crearea şi dezvoltarea de afaceri industriale

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Fizică I
 • Chimie
 • Materiale industriale
 • Bazele economiei 1
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
 • Limbi străine I
 • Educaţie fizică I
 • Cultură antreprenorială (opțional)
 • Responsabilitatea socială a organizaţiilor (opțional)
 • Modul psihopedagogic I - Psihologia educaţiei (facultativ)
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică II
 • Biotehnologii
 • Bazele economiei 2
 • Mecanică şi rezistenţa materialelor
 • Comunicare
 • Limbi străine II
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II
 • Sociologie (opțional)
 • Psihologie (opțional)
 • Asigurarea protecţiei consumatorului (facultativ)
 • Educaţie fizică II (facultativ)
 • Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei,Teoria şi metodologia curriculumului (facultativ)
 • Bazele managementului
 • Drept
 • Comunicare managerială
 • Producerea
 • transportul şi utilizarea energiei
 • Tehnologii
 • echipamente şi instalaţii electrice şi electronice
 • Limbi străine III
 • Educaţie fizică III
 • Statistică pentru afaceri (opțional)
 • Politici publice (opțional)
 • Procesarea substanţelor şi materialelor
 • Marketing
 • Tehnologii
 • echipamente şi instalaţii mecanice
 • Legislaţie comercială
 • Grafică asistată de calculator
 • Informatică aplicată
 • Matematici speciale pentru fundamentarea deciziilor
 • Tehnici statistice ȋn procesele de producţie (opțional)
 • Utilizarea calculatorului
 • servicii de internet (opțional)
 • Didactica specialităţii (facultativ)
 • Pedagogie II- Teoria şi metodologia instruirii
 • teoria şi metodologia evaluării
 • Politici şi strategii pentru afaceri
 • Simularea proceselor de producţie (ERP)
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (facultativ)
 • Management financiar
 • Managementul calităţii
 • Afaceri cu produse inovative
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (facultativ)
 • Managementul resurselor umane
 • Modelarea proceselor de afaceri
 • Elemente legislative privind proiectarea şi dezvoltarea afacerilor
 • Impactul energiei asupra mediului
 • Contabilitate (opțional)
 • Contabilitate managerială (opțional)
 • Instruire asistată de calculator (facultativ)
 • Cadrul legislativ al comportamentului organizațional
 • Dezvoltare durabilă
 • Inovare tehnologică
 • Cercetări de marketing
 • Practică (8 săptămâni)
 • Analiză economico-financiară (opțional)
 • Previziuni economice (opțional)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Examen de absolvire Nivelul I (facultativ)
 • Dezvoltarea afacerilor în industria serviciilor
 • Metode şi tehnici de cercetare
 • Managementul proiectelor
 • Logistică şi managementul lanţului de aprovizionare
 • Organizarea şi optimizarea sistemelor de producţie
 • Tehnici de evaluare a riscurilor în organizaţiile industrial
 • Managementul schimbării
 • Fezabilitatea şi eficienţa investiţiilor
 • Antreprenoriat tehnologic
 • E-commerce
 • Pregătirea şi elaborarea proiectului de dilpomă
 • Practică pentru definitivarea proiectului de diplomă (4 săptămâni)
 • Tranzacţii economice internaţionale (opțional)
 • Politici economice europene (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer