Despre program

Specializarea Ingineria si Protectia Mediului în Agricultură (4 ani de studiu, Cursuri de zi si Cursuri Frecvenţă Redusă) pregăteste specialisti pentru: – monitorizarea calitatii factorilor de mediu si asigurarea conformitatii cu legislatia specifica; – conservarea, managementul si remedierea calitatii apelor, solului si aerului; – depozitarea controlata, managementul si reciclarea deseurilor; – atenuarea efectelor schimbărilor climatice globale; – elaborarea studiilor de impact si intocmirea bilanturilor de mediu; – producerea si utilizarea energiilor neconventionale bazate în special pe biomasă; – proiectarea si executia lucrarilor de ingineria mediului (statii de tratare a apei, depozite de deseuri, etc.); – evaluarea conditiilor de mediu în vederea determinării limitărilor pe care acestea le generează asupra exploatării agricole a terenurilor; – reconstructia ecologică a terenurilor degradate; – evaluarea impactului lucrarilor ingineresti asupra mediului; – dezvoltare de proces, echipamente si tehnologii noi in ingineria mediului; – consultanta, asistenta tehnica si cercetare in domeniul ingineriei si protectiei mediului. Absolventii specializarii dobandesc abilitatea de fundamentare a tehnicilor specifice ingineriei mediului pentru a pune de acord necesitătile tehnologice cu oferta naturii, in spiritul conceptului dezvoltarii durabile. Pregătirea tehnică si managerială dobândită în facultate le oferă absolventilor posibilitatea ocupării unor locuri de muncă în diverse sectoare de activitate: – firme de specialitate; – agentii de protectia mediului; – structuri organizatorice cu profil ecologic; – învătământ preuniversitar sau superior; – cercetare stiintifică si inginerie tehnologică; – administratia de stat centrală, regională si locală, etc.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră
 • geometrie analitică
 • geometrie diferențială
 • Programare pe calculator
 • Fizica factorilor de mediu
 • Geometrie descriptivă și desen tehnic
 • Chimia factorilor de mediu
 • Ecologie
 • Analiză matematică
 • Educație fizică
 • Analiză numerică
 • Grafică asistată de calculator
 • Biochimia mediului
 • Materiale de construcții
 • Mecanică
 • Microbiologie
 • Limbi străine
 • Practică
 • Filosofie
 • Ecuații diferențiale
 • Agrochimie
 • Meteorologie și climatologie
 • Biologia apei și a solului
 • Mecanica fluidelor
 • Pedagogie generală și ameliorativă
 • Poluarea solurilor
 • aerului și a apei
 • Construcții
 • Geologie și geotehnică
 • Hidraulică
 • Hidrologie și hidrogeologie
 • Topografie generală
 • Agricultură generală
 • Protecția ecosistemelor terestre și acvatice
 • Economie generală
 • Tehnici de comunicare
 • Practică
 • Morfologia cursurilor de apă
 • Gospodărirea apelor
 • Echipamentelor de protecția mediului
 • Ameliorarea zonelor umede
 • Energii neconvenționale
 • Îmbunătățiri funciare
 • Sisteme informaționale geografice
 • Amenajare hidrotehnice
 • Procese tehnologice de tratare a apei
 • Transportul poluanților
 • Monitoringul factorilor de mediu
 • Management de proiect
 • Sociologie
 • Managementul deșeurilor organice
 • Ecotoxicologie
 • Practică
 • Dezvoltare rurală
 • Procese tehnologice de epurare a apelor uzate
 • Tehnologii de executare a lucrărilor de ingineria mediului
 • Metode și mijloace de investigare a poluării mediului
 • Tratarea și valorificarea deșeurilor
 • Gestiunea terenurilor în pantă
 • Studii de impact
 • bilanț și audit de mediu
 • Managementul sistemelor de mediu
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Protecția mediului prin agricultură durabilă
 • Protecția mediului prin hidroameliorații
 • Evaluarea riscului
 • Utilizarea teledetecție pentru mediu și agricultură
 • Cultură
 • civilizație și instituții europene
 • Practică
 • Limbi străine

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

În anul 1970, ca urmare a demersurilor profesorului Cezar Nicolau, s-a înființat Facultatea de Îmbunătățiri Funciare în cadrul institutului Agronomic Nicolae Bălcescu, actualmente Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. În 1990 a fost creată specializarea de Ingineria mediului, iar denumirea facultății a devenit cea actuală. Cadrele didactice și baza materială asigură la un nivel european pregătirea studenților în domenii cerute pe piața muncii, ceea ce explică interesul deosebit față de specializările acestei facultăți. Prestigiul acestei facultăți este consolidat printr-o bogată activitate de cercetare derulată în laboratoarele grupate sub egida Centrului de excelență în cercetare, care funcționează la nivelul său, alături de Centrul de management de proiecte și prin activitatea catedrei UNESCO de Dezvoltare rurală integrată, prin participarea cadrelor didactice ale facultății în Comisii profesionale naționale și internaționale. Absolvenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind compatibili pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate / instituții: construcții – proiectare și execuție, agenții de mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii / cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business.

Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1, Bucureşti, 011464

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Cu o tradiție de 165 de ani în învățământul agronomic, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) a reușit să devină de-a lungul timpului un pol de excelență al învățământului agronomic și cercetării științifice în domeniu, orientat spre dezvoltarea profesională a indivizilor, interedisciplinaritate și internaționalizare.

USAMV București oferă studenților săi un mediu academic modern, efervescent și intercultural, menit să susțină atât dezvoltarea personală, cât și profesională în domenii de actualitate, importante pentru dezvoltarea economiei unei societăți.

Prin intermediul programelor de studii de licență, masterat și doctorat studenții au oportunitatea de a se forma profesional și specializa în domenii de interes. Dobândind competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă, absolvenții Universității noastre au posibilitatea de a obține rapid un loc de muncă după finalizarea studiilor conform pregătirii lor profesionale.

Universitatea noastră și-a propus să răspundă nu numai laturii profesionale a vieții de student, ci și celei personale. Condițiile, la nivel european, pentru formarea profesională, sunt dublate de condiții, la fel de bune, de locuire și de petrecere a timpului liber în cele două campusuri – „Agronomie – Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”. De asemenea, competițiile sportive și evenimentele culturale sunt o prezență constantă în viața studenților din campus, în toate anotimpurile și, în plus, în fiecare an, se desfășoară o competiție cu mare tradiție în rândurile studenților agronomi din toată țara –

AGRONOMIADA.

 

 

Alegând să faci parte din comunitatea noastră academică, vei avea șansa să:

 

 • Studiezi în două campusuri moderne, europene (campusul „Agronomie-Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”), cu toate facilitățile (cămine, cantine studențești, sală și terenuri de sport, Parc Dendrologic, Grădină Botanică)

 

 • Utilizezi cele mai noi echipamente de specialitate pe parcursul activităților didactice și de cercetare, Universitatea dispunând de 12 centre ce cercetare științifică și 3 stațiuni didactice și de cercetare-dezvoltare (Moara Domnească, Istrița, Pietroasa)

 

 • Beneficiezi de expertiza unui corp didactic cu  competențe și abilități în domeniu, care pune la dispoziția studenților atât informațiile teoretice, cât și experiența practică dobândită de-a lungul carierei

 

 • Participi la mobilități de studiu și plasament în cadrul programului Erasmus+, la una dintre universitățile partenere, având șansa de a face schimb de experiență și a-ți completa cunoștințele de specialitate

 

 • Faci parte din asociațiile studențești și să te implicit activ în organizarea evenimentelor pentru studenți

 

 • Iei contact direct cu angajatorii încă din perioada studenției, prin intermediul stagiilor de practică și participând la evenimente de carieră organizate în cadrul Universității (târgului de job-uri, mese rotunde cu angajatorii, workshop-uri etc.)

A fi student la USAMV București înseamnă să fii student european, într-o Universitate în care tradiția și modernitatea se întrepătrund cu succes, oferind societății profesioniști de viitor.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1, Bucureşti, 011464
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer