Despre program

Ingineria Biochimică pregătește specialiști pentru industria de biosinteză, farmaceutică și alimentară, pentru valorificarea produselor naturale, epurarea apelor reziduale, laboratoare de analiză a produselor alimentare, pentru valorificarea subproduselor rezultate din industria alimentară și fermentativa.

Domeniu de licenta/master
Inginerie chimică
Specializare
Inginerie biochimică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică și algebră liniară
 • Fizică 1
 • Informatică aplicată 1
 • Chimie anorganică
 • Metode numerice și statistică matematică
 • Fizică 2
 • Chimie analitică 1
 • Grafică asistată de calculator
 • Informatică aplicată 2
 • Educație fizică
 • Limbi străine (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Chimia compușilor coordinativi
 • Chimie bioanorganică
 • Cultură
 • civilizație și instituții europene
 • Știința comunicării
 • Noțiuni fundamentale în chimie
 • Noțiuni fundamentale în matematică
 • Integrare europeană
 • Deontologia comunicării
 • Chimie organică 1
 • Chimie analitică 2
 • Chimie fizică 1: Termodinamică
 • Electrotehnică
 • Chimie organică 2
 • Fenomene de transfer
 • operații unitare si echipamente 1
 • Chimie fizică 2: Cinetică
 • Electrochimie şi coroziune
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Elemente de inginerie mecanică – Proiect
 • Educație fizică
 • Practică
 • Limbi străine (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Știința materialelor
 • Cataliză industrială şi catalizatori
 • Descoperiri și concepte în chimie și inginerie chimică
 • Dreptul muncii și protecția muncii
 • Siguranță în exploatarea instalațiilor chimice
 • Elemente de inventică
 • Chimie fizică 3: sisteme polidisperse
 • Fenomene de transfer
 • operații unitare și echipamente 2
 • Optimizarea proceselor tehnologice
 • Fenomene de transfer
 • operații unitare și echipamente 3
 • Fenomene de transfer
 • operații unitare și echipamente – proiect
 • Automatizarea proceselor din industria chimică
 • Agenți tensioactivi
 • Microbiologie industrială
 • Biochimie
 • Management şi ingineria sistemelor de producție
 • Practică
 • Opționale I (Biotehnologie generală
 • Bioprocese în industria chimică
 • Analiză și sinteza proceselor tehnologice
 • Bazele ingineriei chimice
 • Marketing
 • Economie industrială
 • Politici economice ale Uniunii Europene
 • Prevenirea poluării şi protecţia mediului
 • Managementul mediului și dezvoltarea durabilă)
 • Opționale II (Managementul proiectelor și comunicare științifică
 • Materiale și protecție anticorozivă
 • Compuși naturali bioactivi)
 • Biologie moleculară și celulară
 • Enzimologie
 • Inginerie biochimică
 • Biotehnologii industriale
 • Biotehnologii alimentare
 • Biotehnologii – Proiect
 • Bioreactoare
 • Bioreactoare – Proiect
 • Tehnologii de valorificare a produselor naturale
 • Elaborarea și finalizarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru elaborare proiectului de diplomă - 2 săptămâni
 • Opționale (Tehnologia membranelor și aplicații
 • Extracte naturale
 • Lacuri și vopsele
 • Metaboliți primari și secundari
 • Biotehnologii în protecția mediului
 • Condiționarea produselor de sinteză și biosinteză
 • Tehnici de separare a compușilor organici
 • Biomateriale)
 • Tehnici de protecție a pieselor de patrimoniu
 • Analiza structurală în chimia organică
 • Senzori chimici și biochimici

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, are ca misiune pregătirea specialiştilor pentru domeniul ingineriei chimice şi a mediului, prin programe de licenţă (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat. De asemenea, facultatea este implicată în proiecte de cercetare în domeniul ingineriei chimice şi biochimice, ingineriei de mediu si domeniile conexe, precum si în programe de perfecţionare pentru specialişti. Valoarea personalul academic din cadrul facultăţii aduce o notă distinctivă predării ingineriei chimice. Pe lângă activitatea de formare şi de cercetare în diverse domenii de activitate, apreciabile sunt şi cooperările multi-disciplinare naționale și internaționale. Pentru viitorul imediat, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului are ca obiectiv modernizarea curriculum-ului pentru a asigura viitorii ingineri cu competențe și abilități cerute pe piața de munca europeană, în conformitate cu principiile prevăzute în Convenția de la Bologna, precum și pentru a stimula și extinde cooperarea în activitățile de cercetare cu diferite tipuri de institute și organizații.
Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer