Despre program

În cadrul acestei specializări de desfășoară activități de cercetare, proiectare și exploatare a centralelor hidroelectrice și stațiilor de pompare. Se studiază despre managementul resurselor de apă, în condițiile introducerii pieței interne și regionale de energie și dezvoltării unor noi surse de energie electrică. Alte competențe specifice: creșterea securității în exploatarea sistemelor hidroenergetice (incluzând și servicii de sistem), precum și optimizarea exploatării amenajărilor hidroenergetice complexe.

Domeniu de licenta/master
Inginerie energetică
Specializare
Hidroenergetică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Geometrie descriptivă şi desen ethnic
 • Informatică aplicată
 • Fizică 1
 • Chimie
 • Tehnologia materialelor
 • Limbă straină 1
 • Eco-filozofie (opțional)
 • Instituţii europene şi administraţie europeană (opțional)
 • Filosofia culturii (opțional)
 • Politologie (opțional)
 • Educaţie fizică şi sport 1 (facultativ)
 • Psihologia educatiei (facultativ)
 • Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Ecuaţii diferenţiale şi statistică matematică
 • Grafică asistată de calculator
 • Fizică 2
 • Programarea calculatoarelor
 • Comunicare profesională
 • Mecanică
 • Economie
 • Educaţie fizică şi sport 2
 • Limbă străină 2 (facultativ)
 • Ecologie socio-umană (facultativ)
 • Cultură şi civilizaţie europeană (facultativ)
 • Desen tehnic 2 (facultativ)
 • Pedagogie 1 (facultativ)
 • Bazele electrotehnicii 1
 • Bazele termodinamicii tehnice 1
 • Mecanica fluidelor 1
 • Rezistenţa materialelor
 • Electronică
 • Energetică generală
 • Resurse financiare şi analiză economică
 • Dezvoltare durabilă (opțional)
 • Ecologie şi ecotoxicologie (opțional)
 • Educaţie fizică şi sport 3 (facultativ)
 • Limbă straină 3 (facultativ)
 • Structuri de date şi algoritmi (facultativ)
 • Pedagogie 2 (TMI+TME) (facultativ)
 • Metode numerice
 • Bazele electrotehnicii 2
 • Bazele termodinamicii tehnice 2
 • Mecanica fluidelor 2
 • Transfer de căldură şi masă
 • Mecanisme şi organe de maşini
 • Utilizarea energiei apelor
 • Sociologia şi psihologia muncii
 • Educaţie fizică şi sport 4 (facultativ)
 • Limbă straină 4 (facultativ)
 • Didactica specialităţii (facultativ)
 • Măsurarea mărimilor electrice
 • Maşini şi acţionări electrice
 • Echipamente si instalatii termice
 • Echipamente electrice
 • Masini hidraulice
 • Teoria reglarii automate
 • Măsurarea mărimilor neelectrice
 • Energia și mediul
 • Instruire asistata de calculator (facultativ)
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu 1 (facultativ)
 • Utilizarea energiei
 • Producerea energiei electrice şi termice în CTE
 • Partea electrica a centralelor și stațiilor
 • Rețele electrice
 • Practică
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu 2 (facultativ)
 • Examen de absolvire
 • Nivelul I (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Creativitate inginerească (facultativ)
 • Tehnici de inteligenta artificială(opțional)
 • Hidraulică tehnică (opțional)
 • Hidrologie (opțional)
 • Fiabilitate
 • Drept şi legislaţie în energie şi mediu
 • Surse regenerabile
 • Managementul resurselor de apă
 • Hidrodinamica turbomaşinilor
 • Echipamente hidromecanice auxiliare
 • Studiu pentru elaborarea proiectului de diplomă 1
 • Amenajări hidroenergetice (opțional)
 • Amenajarea resurselor de apă (opțional)
 • Pompe şi ventilatoare
 • Acţionări hidropneumatice
 • Piaţa de energie
 • Staţii de pompare şi reţele hidraulice
 • Management în energie şi mediu
 • Studiu pentru elaborarea proiectului de diplomă 2
 • Automatizarea şi reglarea CHE (opțional)
 • Mentenanţa staţiilor electrice şi a posturilor de transformare (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Energetică

Facultatea de Energetică este una dintre școlile de elită ale învățământului superior românesc, prima instituție academică de învățământ energetic din țară, înființată în anul 1950, recunoscută pentru profesionalism, standarde academice și științifice de înalta calitate.

Facultatea de Energetică oferă programe de studii de licență, masterat și doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile și condiții de studiu la nivel mondial pentru peste 1.500 de studenți anual. Studenții facultății de Energetică au posibilitatea de a se pregăti în toate domeniile Ingineriei Energetice, dobândind competențe în domeniul proiectării, construcției, exploatării, mentenanței, conducerii și planificării activității din centralele electrice clasice (termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice), din centralele bazate pe surse regenerabile de energie (fotoelectrice, eoliene, microhidrocentrale, ferme marine), respectiv din sistemele de transport și distribuție a energiei.

Splaiul Independenței nr. 313 corp EI 101

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer