Despre program

Este o specializare care necesită patru ani de studii însă te formează pentru una dintre cele mai căutate meserii de pe piaţa actuală a muncii. Industria energetică mondială încă se sprijină pe extracția minieră sau petrolieră, prin urmare specialiştii în aceste domenii au o şansă foarte mare. Pe parcursul anilor de licenţă vei studia despre geologie fizică, chimie, topografie minieră, geoinformatică, geostatistică, paleologie, cristalografie și mineralogie. În acest mod vei cunoaște tehnologia sondelor și a lucrărilor miniere, vei dobândi cunoştinţe de geologie inginerească și ambientală, noţiuni specifice geologiei petrolului și ingineriei sistemelor petrolifere.

Domeniu de licenta/master
Inginerie geologică
Specializare
Inginerie geologică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Chimie
 • Fizica I
 • Geometrie analitica si diferentiala
 • Geologie fizica I
 • Cristalografie
 • Paleontologie
 • Topografie
 • Analiza matematica si algebra liniara
 • Chimia proceselor naturale
 • Fizica globului
 • Geologie fizica II
 • Mineralogie
 • Cartografie geologica
 • Limba engleza Practica
 • Ecuatii diferentiale
 • Fizica II
 • Statistica
 • Petrologie endogena
 • Rezistenta materialelor
 • Stratigrafie
 • Geologie marina
 • Matematici speciale
 • Petrologie sedimentara
 • Mecanica Hidraulica
 • Geofizica aplicata
 • Geologie structurala
 • Foraj si lucrari miniere
 • Practica
 • Principii de ecologie
 • Vulcanologie
 • Limba engleza
 • Infografica I
 • Geologie istorica
 • Hidrogeologie I
 • Geofizica aplicata
 • Tectonica Infografica II
 • Geotehnica I si fundatii/Geochimie aplicata II
 • Geotehnica II si fundatii/Geochimie aplicata II
 • Hidrogeologie II/Microfaciesuri carbonatice
 • Geochimie ambientala/Procese magmatice si metamorfice
 • Geofizica ambientala/Geofizica de sonda
 • Managementul depozitelor de deseuri/Micropaleontologie aplicata
 • Geologia Romaniei
 • Zacaminte de substante minerale solide
 • Geologie inginereasca
 • Zacaminte de hidrocarburi
 • Interpretarea geologica a datelor geofizice
 • Poluarea si protectia apelor subterane
 • Stratigrafie seismica
 • Hidrogeologie miniera
 • Resurse minerale nemetalifere
 • Exploatarea si managementul resurselor minerale
 • Analiza bazinelor de sedimentare
 • Simularea dinamnicii apelor subterane
 • Geologia zacamintelor de carbuni
 • Geologie inginereasca ambientala
 • Exploatarea zacamintelor de hidrocarburi
 • Geologie economica
 • Hidrogeologie ambientala
 • Paleomagnetism

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Facultatea de Geologie și Geofizică provine din trei facultăți cu profil geologic și geofizic organizate dupムReforma Învățământului din 1948, actuală organizare a facultății oferind studenților: 3 programe de LICENȚĂ, 5 programe de MASTER, 15 conducători pentru ȘCOALĂ DOCTORALĂ DE GEOLOGIE. Activitatea de cercetare se desfășoară în contracte de cercetare cu: M.E.C., CNCSIS, CNFIS, Bancă Mondialムși unitățti specializate ca PETROM, GEOECOMAR, GEOTEC, Institutul de Geodinamicムal Academiei, și multe altele, la care sunt angrenați și numeroși studenți.

Str. Traian Vuia, nr.6, Sector 2, Bucureşti, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer