Despre program

Este specializarea care oferă viitorilor absolvenți competențe profesionale atât în domeniul dezvoltării rurale și cel agronomic, cât și în domeniul economic.

În calitate de viitori absolvenți veți dispune de cunoștințele care vă vor permite:

 • să  dezvoltați propriile afaceri în agricultură și în activități non-agricole. La finalizarea studiilor aveți posibilitatea să deveniți proprii voștri patroni! Mai mult, doar cei care au studii de specialitate în domeniu pot accesa astfel de fonduri.
 • să  oferiți consultanță în domeniul accesării unor fonduri nerambursabile europene. Acest domeniu este foarte dinamic și în continuă dezvoltare.
 • să   lucrați în orice tip de societate comercială, dar mai ales în cele cu profil agro-alimentar, de comercializare a unor inputuri agricole sau de desfacere a produselor agro-alimentare. În calitate de angajat veți putea lucra în domeniul economic în departamentele vânzări, financiar-contabil sau cel managerial. În domeniul tehnic veți dispune de cunoștințele necesare punerii în practică a celor mai actuale tehnologii de producție în domenii agricole diverse cum ar fi culturi de câmp, zootehnie sau horticultură.
 • să    lucrați în instituțiile guvernamentale cu atribuții în domeniul politicilor agricole. În acest sens trebuie remarcată cererea crescută de personal a Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale, a Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură etc;
 • să activați în domeniul bancar și cel al asigurărilor în departamentele destinate creditării proiectelor destinate dezvoltării rurale și cel al asigurărilor agricole. Practic toate instituțiile bancare românești și marea majoritate a asiguratorilor și-au constituit  în ultima perioadă astfel de departamente specializate, iar cererea de specialiști cu dublă specializare este o prezență constantă pe piața muncii;
 • să lucrați în structurile Grupurilor de Acțiune Locală, în instituțiile publice locale (primării; direcții financiare etc).
 • să vă continuaţi studiile prin programe de master și mai apoi de doctorat. Acestea vă vor permite aprofundarea cunoştinţelor acumulate în domeniul studiilor de licență, precum şi dezvoltarea capacităților de cercetare științifică.

De ce această specializare?

 • datorită perspectivelor profesionale multiple atât în domeniul economic, cât și cel ingineresc agronomic și al dezvoltării rurale;
 • pentru că veți fi instruiți de un corp academic de elită, validat național și internațional;
 • pentru că veți dispune de burse de studiu oferite celor mai performanți studenți; mobilități de studiu și de practică în străinătate pe bază de burse gratuite finanțate prin programul ERASMUS
 • pentru că veţi dispune de bază de practică proprie a facultății la care se adaugă contractele de practică cu cei mai importanți angajatori din țară;

 

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Informatică aplicată
 • Pedologie
 • agrotehnică și mecanizare 1
 • Bazele economiei 1
 • Biologia și fiziologia plantelor
 • Microbiologia plantelor
 • Engleza de afaceri 1
 • Limba franceza/Limba spaniolă/Limba italiană 1
 • Sport 1
 • Istoria culturii
 • Statistică economică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Fizică
 • Pedologie
 • agrotehnică și mecanizare 2
 • Bazele economiei 2
 • Topografie
 • cadastru și desen tehnic
 • Engleza de afaceri 2
 • Limba franceza/Limba spaniolă/Limba italiană 2
 • Sport 2
 • Teoria sistemelor de producție (facultativ)
 • Topografie inginerească (facultativ)
 • Tehnologii agricole1
 • Tehnologii horticole
 • Agrochimie și protecție fitosanitară
 • Engleza de afaceri 3
 • Limba italiană/Limba franceză/Limba spaniolă 3
 • Cercetări operaționale
 • Microeconomie
 • Operațiuni bancare
 • Comunicare și relații publice
 • Asigurări și reasigurări
 • Sport 3 (facultativ)
 • Organizarea și bonitarea terenurilor (facultativ)
 • Tehnologii agricole II
 • Tehnologia conservării și prelucrării produselor agricole
 • Macroeconomie
 • Grafică asistată de calculator
 • Opțional - Sociologie rurală/Filozofie
 • Ecologia și protecția mediului
 • Construcții agricole
 • Geniu rural
 • Engleza de afaceri 4
 • Limba italiană/Limba franceză/Limba spaniolă 4
 • Sport 4 (facultativ)
 • Logistică (facultativ)
 • Teledetecție și sisteme informatice geografice (facultativ)
 • Management general și strategic
 • Economie rurală
 • Engleza de afaceri 5
 • Contabilitate
 • Analiză tehnico-economică
 • Marketing
 • Dezvoltare durabilă
 • Managementul mediului
 • Burse de mărfuri și valori
 • Engleza de afaceri 6
 • Contabilitate și informatică managerială
 • Costuri
 • prețuri și tarif în agricultură
 • Managementul producției
 • Agromarketing
 • Managementul resurselor umane
 • Silvicultură
 • Leadership
 • Opțional - Eficiența investițiilor/Management financiar
 • Agroturism (facultativ
 • Dezvoltare rurală
 • Întreprindere simulată
 • Managementul calității
 • Modelare și simulare
 • Opțional - Instituții și integrare europeană/Consultanță
 • Managementul proiectului
 • Politici agricole comune
 • Comerț intern și internațional
 • Proiecte comunitare (facultativ)
 • Drept comercial
 • Tehnici de negociere
 • Economie agroalimentară
 • Opțional - Brokeraj/Managementul afacerilor

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Management

Atributele Facultății de Management: 

 • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
 • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
 • Corp profesoral valoros
 • Formată din 2 departamente, Departamentul Management și Departamentul Filozofie și Științe Socioumane
 • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București
 • 1800 de studenți la ciclul de licență, 1400 masteranzi și peste 200 de doctoranzi

Ce oferim? 

 1. Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii
 2. Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori
 3. Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe
 4. Cercetare ştiinţifică performantă
Strada Căderea Bastiliei, Nr. 2 – 10, Sectorul 1, Bucureşti, cod 010374

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Cu o tradiție de 165 de ani în învățământul agronomic, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) a reușit să devină de-a lungul timpului un pol de excelență al învățământului agronomic și cercetării științifice în domeniu, orientat spre dezvoltarea profesională a indivizilor, interedisciplinaritate și internaționalizare.

USAMV București oferă studenților săi un mediu academic modern, efervescent și intercultural, menit să susțină atât dezvoltarea personală, cât și profesională în domenii de actualitate, importante pentru dezvoltarea economiei unei societăți.

Prin intermediul programelor de studii de licență, masterat și doctorat studenții au oportunitatea de a se forma profesional și specializa în domenii de interes. Dobândind competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă, absolvenții Universității noastre au posibilitatea de a obține rapid un loc de muncă după finalizarea studiilor conform pregătirii lor profesionale.

Universitatea noastră și-a propus să răspundă nu numai laturii profesionale a vieții de student, ci și celei personale. Condițiile, la nivel european, pentru formarea profesională, sunt dublate de condiții, la fel de bune, de locuire și de petrecere a timpului liber în cele două campusuri – „Agronomie – Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”. De asemenea, competițiile sportive și evenimentele culturale sunt o prezență constantă în viața studenților din campus, în toate anotimpurile și, în plus, în fiecare an, se desfășoară o competiție cu mare tradiție în rândurile studenților agronomi din toată țara –

AGRONOMIADA.

 

 

Alegând să faci parte din comunitatea noastră academică, vei avea șansa să:

 

 • Studiezi în două campusuri moderne, europene (campusul „Agronomie-Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”), cu toate facilitățile (cămine, cantine studențești, sală și terenuri de sport, Parc Dendrologic, Grădină Botanică)

 

 • Utilizezi cele mai noi echipamente de specialitate pe parcursul activităților didactice și de cercetare, Universitatea dispunând de 12 centre ce cercetare științifică și 3 stațiuni didactice și de cercetare-dezvoltare (Moara Domnească, Istrița, Pietroasa)

 

 • Beneficiezi de expertiza unui corp didactic cu  competențe și abilități în domeniu, care pune la dispoziția studenților atât informațiile teoretice, cât și experiența practică dobândită de-a lungul carierei

 

 • Participi la mobilități de studiu și plasament în cadrul programului Erasmus+, la una dintre universitățile partenere, având șansa de a face schimb de experiență și a-ți completa cunoștințele de specialitate

 

 • Faci parte din asociațiile studențești și să te implicit activ în organizarea evenimentelor pentru studenți

 

 • Iei contact direct cu angajatorii încă din perioada studenției, prin intermediul stagiilor de practică și participând la evenimente de carieră organizate în cadrul Universității (târgului de job-uri, mese rotunde cu angajatorii, workshop-uri etc.)

A fi student la USAMV București înseamnă să fii student european, într-o Universitate în care tradiția și modernitatea se întrepătrund cu succes, oferind societății profesioniști de viitor.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1, Bucureşti, 011464
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer