Despre program

Programul de studiu Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii (MON) pregăteşte specialişti pentru domenii tradiţionale ale electronicii şi, deopotrivă, foarte noi. Tradiţionale, dacă se are în vedere că orice echipament electronic sau sistem de comunicaţii înglobează dispozitive şi circuite integrate, produse tipice ale microelectronicii şi actuale de vreme ce optoelectronica s-a impus după 1990, iar tehnologiile CMOS nanometrice au fost introduse, printr-o politică extrem de curajoasă şi agresivă, foarte recent, în 2003 (tehnologia de 90nm) şi 2005 (65nm). Astfel că în perioada actuală, caracterizată de o mare specializare într-un domeniu sau altul, microelectronica are un caracter aproape enciclopedic, prin circuitele şi sistemele multifuncţionale pe care le proiectează şi realizează (şi care reprezintă electronica de cel mai înalt nivel), prin nanotehnologiile de ultimă generaţie pe care le promovează, dar şi prin deschiderea şi orizontul pe care îl oferă studenţilor şi, deopotrivă, specialiştilor.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria transmisiunii informaţiei
 • Microunde
 • Circuite integrate analogice
 • Instrumentaţie electronică de măsură
 • Microcontrolere
 • Dispozitive şi circuite electronice
 • Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor
 • Practică
 • Prelucrarea digitala a semnalelor
 • Televiziune
 • Senzori şi circuite de condiţionare a semnalelor
 • Instrumente software pentru microelectronică
 • Sisteme de comunicații
 • Calitate si fiabiliate
 • Discipline opționale (Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Inginerie audio
 • Bazele ştiinţei informaţiei
 • Programare aplicativă a interfețelor)
 • Discipline facultative (Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare
 • Educație fizica și sport
 • Instruire asistată de calculator
 • Verificare în proiectarea circuitelor
 • Managementul clasei de elevi)
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar
 • Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor
 • Tehnici de proiectare pentru structuri
 • Bazele tehnologice ale microelectronicii
 • Dispozitive optoelectronice
 • Testare şi instrumentație virtuală în microelectronică
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Microsenzori
 • Calitate şi fiabilitate
 • Modelarea componentelor microelectronice
 • Senzori şi traductori fotonici
 • Circuite integrate de joasă tensiune şi mică putere
 • Sisteme optice de comunicaţii
 • Dispozitive dielectrice si magnetice
 • Practică pentru proiect licenţă
 • Discipline facultative (Electronică auto
 • Practică)
 • Analiză matematică
 • Algebră şi geometrie
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor
 • Bazele electrotehnicii
 • Chimie
 • Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Analiză matematică
 • Structuri de date şi algoritmi
 • Bazele electrotehnicii
 • Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
 • Matematici speciale
 • Discipline opționale (Software pentru birotică
 • Grafică inginerească şi desen ethnic
 • Inițiere în realizarea practică a schemelor electronice
 • Filozofie
 • Sociologie
 • Psihologie
 • Comunicare
 • Cultură şi civilizaţie europeană
 • Instituții politice şi administrative europene
 • Integrare europeană)
 • Discipline facultative (Servicii Internet
 • Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Psihologia educaţiei
 • Pedagogie)
 • Semnale și sisteme
 • Materiale pentru electronică
 • Dispozitive electronice
 • Componente și circuite pasive
 • Programare obiect-orientată
 • Proiect - Semnale și programare
 • Materiale şi dispozitive – Laborator
 • Circuite electronice fundamentale
 • E Circuite integrate digitale
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Analiza și sinteza circuitelor
 • Circuite electronice
 • Educație fizică și sport
 • Discipline opționale (Macroeconomie
 • Microeconomie
 • Elemente de drept şi legislaţia afacerilor
 • Metode numerice
 • Teh.. CAD în realiz. modulelor electronice
 • Modele ale componentelor electr. pentru SPICE
 • Tehnologii de interconectare în electronica
 • Programare pe platformă Android
 • Management
 • Marketing)
 • Discipline facultative (Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Instrumente pentru dezvoltare software
 • Limba străină
 • Pedagogie
 • Didactica specialităţii)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer