Despre program

Pregătirea de specialitate în domeniul Tehnologiilor şi sistemelor de telecomunicaţii oferă cursuri şi activităţi de laborator şi de proiectare în direcţii precum:

• proiectarea, productia şi utilizarea circuitelor şi sistemelor de comunicaţii digitale pe diverse canale (radio, microunde, fibră optică), în care instruirea se face prin disciplinele de radiocomunicaţii, microunde, comunicaţii pe fibre optice, transmisiuni de date şi altele.

• proiectarea şi exploatarea sistemelor de radiocomunicaţii fixe şi mobile, domenii în care se predau discipline precum radiocomunicaţii mobile, antene şi propagare, radioremisie, radiorecepţie şi altele.

• proiectarea, realizarea şi exploatarea reţelelor de calculatoare reprezintă un domeniu în care instruirea se realizează prin disciplinele de reţele de calculatoare, proiectare orientată pe obiecte, tehnologii Internet şi altele.

• proiectarea circuitelor electronice, a plăcilor de cablaj, a aparatelor şi sistemelor electronice sunt domenii de activitate de producţie, pentru care pregătirea se asigură prin discipline precum tehnologie electronică, compatibilitate electromagnetică, proiectare asistată de calculator şi altele.

• proiectarea şi exploatarea sistemelor telefonice, domeniu în care se predau disciplinele centrale telefonice electronice şi sisteme de comunicatii.

În afara acestor domenii, absolventii au asigurată şi o pregătire "cu spectru larg" care le permite să lucreze în domeniul proiectării circuitelor integrate – mai ales pentru telecomunicaţii, al concepţiei şi exploatării echipamentelor cu logică programată şi al echipamentelor de măsură şi control. Aceasta se realizează prin discipline precum prelucrarea numerica a semnalelor, măsurări, arhitectura sistemelor cu microprocesor şi microcontrolere, automate programabile, circuite integrate analogice şi digitale.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I
 • Algebră
 • Bazele electrotehnicii 1
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1
 • Limbi străine 1
 • Educație fizică 1
 • Matematici speciale 1
 • Bazele electrotehnicii 2
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de progrmare 2
 • Grafica pe calculator
 • Materiale
 • componente și circuite pasive
 • Limbi străine 2
 • Educație fizică 2
 • Opționale (Informatică aplicată 1
 • Metode numerice
 • Informatică aplicată 2
 • Fizică 2)
 • Discipline facultative (Introducere în circuite analogice
 • Complemente de matematică aplicată)
 • Dispozitive electronice
 • Semnale
 • circuite și sisteme 1
 • Analiză asistată de calculator a circuitelor electronice
 • Matematici speciale 2
 • Limbi străine 3
 • Educație fizică 3
 • Măsurări electrice și electronice
 • Transmisia și codarea informației
 • Circuite electronice fundamentale
 • Semnale
 • circuite și sisteme 2
 • Circuite integrate digitale
 • Limbi străine 4
 • Practică
 • Tehnologii WEB
 • Programare orientată pe obiecte
 • Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Circuite integrate analogice
 • Introducere în comunicații
 • Televiziune
 • Economie și marketing
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Decizie și estimare în prelucrarea informației
 • Tehnica microundelor
 • Aparate electronice de măsură și control
 • Sisteme de comunicații
 • Proiectarea asistată de calculator a sistemelor analogice și digitale
 • Electronică de putere
 • Opționale (Antene și propagare
 • Bazele radiocomunicațiilor)
 • Practică
 • Discipline facultative (Educație fizică IV
 • V
 • Bazele tehnologice ale microelectronicii
 • Structuri integrate pentru aplicații specifice 1
 • Aplicații practice ale microcontrolerelor
 • Programare orientată pe obiecte,Sinteza circuitelor analogice)
 • Microcontrolere
 • Comunicații mobile
 • Comunicații digitale
 • Tehnologie electronică
 • Radiocomunicații
 • Retele de calculatoare și sisteme de operare
 • Comunicare
 • Management
 • Opționale (Comunicații optice
 • Introducere în nanoelectronică
 • Tehnici de proiectare la înaltă frecvență
 • Dispozitive și circuite de microunde pentru radiocomunicații
 • Zgomote în structuri integrate
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Procesarea statistică a semnalelor
 • Metode avansate de prelucrare a semnalelor
 • Centrale telefonice electronice
 • Sisteme de transmisiuni telefonice)
 • Practică eleborare proiect de diplomă
 • Susținere proiect de diplomă
 • Discipline facultative (Tehnici de proiectar VLSI analogice
 • Tehnici de proiectare VLSI digitale
 • Bazele sistemelor de achiziții de date
 • Structuri integrate pentru aplicații specifice 2
 • Verificarea funcțională a circuitelor integrate digitale
 • Electroacustică
 • Electronică pentru automobile
 • Echipamente periferice și interfațare om-calculator
 • Sisteme audio video digitale)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer