Despre program

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Domeniu de licenta/master
Mecatronică și robotică
Specializare
Robotică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Activități de cercetare și proiectare
 • Acționarea electrică a roboților industriali
 • Acționarea pneumatică și comanda manipulatoarelor
 • Aplicații cu microcontrolere în robotica industriașă
 • Construcția mecanică a roboților industriali
 • Comanda și programarea mașinilor unelte cu comandă numerică
 • Fabricația virtuală
 • Ingineria și managementul calității
 • Inteligență artificială
 • Proiectare pentru automatizări
 • Robotizarea fabricației
 • Roboți cu structuri paralele și aplicații Robotică medicașă
 • Roboți penteu servicii
 • Sisteme flexibile de fabricație
 • Sisteme mecatronice avansate
 • Susținerea proiectului de diplomă
 • Sisteme CAD-CAE-CAM
 • Sisteme de achiziție
 • interfețe și instrumentație virtuală
 • Tendințe moderne în designul de produs
 • Tehnologii de fabricație
 • Roboți pentru servicii
 • Senzori și sisteme senzoriale
 • Sisteme flexibile de fabricație
 • Robotizarea fabricației
 • Realitatea virtuală
 • Proiectarea ecologică a produselor
 • Practică
 • Practică pedagogică
 • Programare orientată pe obiecte (Java)
 • Proiectare asistată de calculator
 • Mecanisme și organe de mașini
 • Microcontrolere și microprocesoare
 • Modelarea și simularea sistemelor economice
 • Mecanică
 • Mașini unelte și echipamente de fabricație
 • Management
 • Managementul clasei de elevi
 • Marketing
 • Instruire asistată de calculator
 • Grafică asistată pe calculator
 • Informatică industrială
 • Examen absolvire nivel I
 • Construcția mecanică a roboților industriali
 • Acționări hidraulice și pneumatice
 • Antreprenoriat
 • Bazele sistemelor automate
 • Electronică
 • Electonică aplicată pentru robotică
 • Creativitate și inventică
 • Didactica specialității tehnice
 • Grafică asistată de calculator Limba străină (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Limbi moderne aplicate
 • Management
 • Managementul inovării
 • Mecanica fluidelor
 • Mecanică
 • Mecanisme și organe de mașini
 • Pedagogie
 • Practică
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Rezistența materialelor
 • Sisteme de acționare
 • Toleranțe și control dimensional
 • Tehnici de comunicare
 • Psihologia educației
 • Pedagogie
 • Practică
 • Programarea calculatoarelor
 • Mecanică
 • Materiale
 • Introducere în robotică
 • Limbi străine (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Matematici speciale
 • Fizică
 • Geometrie descriptivă și desen tehnic
 • Educație fizică și sport
 • Electortehnică și mașini electrice
 • Chimie
 • Algebră
 • Analiză matematică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Construcţii de Maşini

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.
B-dul Muncii 103-105

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer