Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului (în limba engleză)

Despre program

The program provides, in particular, the opportunity for students to learn and apply: knowledge and techniques needed to develop and implement environmental policies in order to achieve sustainable development; analytical thinking that leads to environmental decisions; interactions between science, politics, society, economy and environment; specific case studies for Romania and Central and Eastern Europe. Abilities: adoption of specific terminology in environmental management and sustainable development; understanding the details related to sustainable development and environmental management; superior capacity for analysis and synthesis, based on the use of rigorous scientific methods; graduates will be able to initiate, plan and conduct complex analysis and environmental assessment studies; use of specific environmental risk assessment software, licensed and approved internationally; interpersonal skills: ability to work in teams – environmental audit (integrated environmental management systems), HAZOP team etc.; systemic competences, mainly the ability to work independently (external expert / consultant); ability to design projects, to run them and to obtain the desired results; knowledge of specific measures to reduce natural and technological risks; ability to integrate environmental data with other socio-economic parameters to get a broader perspective of sustainable development; understanding the rules for the preparation of regulatory documents issued by environmental authorities; ability to use appropriate evaluation criteria and methods of sustainable industrial systems

Domeniu de licenta/master
Ingineria mediului
Specializare
Ingineria mediului
Tip program
Master
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Bazele dezvoltării durabile – Fundamentals of Sustainable Development
 • Sisteme integrate de management – Integrated Environmental Management Systems
 • Analiza GIS în studiile de mediu – GIS Analysis for Environmental Studies
 • Evaluarea şi managementul riscurilor substanţelor chimice periculoase – Risk Assessment and Management of Hazardous Chemical Substances
 • Evaluarea riscurilor de incendii și explozii – Fire and Explosion Risk Assessment
 • Elaborarea politicilor de mediu – Environmental Policy-Making
 • Schimbările globale de mediu – Global Climate Changes
 • Managementul integrat al resurselor de apă şi procedee de depoluare a apei – Integrated Management of Water Resources and Wastewater Treatment Procedures
 • Managementul integrat al riscurilor naturale şi tehnologice – Integrated Management of Natural and Technological Risks
 • Curs opţional 1 (Modelarea și simularea accidentelor chimice/Proceduri de evaluare și analiză în managementul ecologic) – Optional Course 1 (Modeling and Simulation of Chemical Accidents /Assessment and Analysis Procedures in Ecological Management)
 • Practica profesională nr. 1 – Professional Practice no.1
 • Gestiunea
 • tratarea şi valorificarea deşeurilor – Waste Management
 • Treatment and Recovery
 • Managementul siturilor contaminate – Management of Contaminated Sites
 • Marketing ecologic și tactici de negociere – Green Marketing and Negotiation Tactics
 • Tehnici de comunicare și redactare academică – Techniques of Academic Writing and Communication
 • Curs opţional 2 (Tehnici dozimetrice în studiul mediului și noțiuni de radioprotecție/Sisteme LIDAR) – Optional Course 2 (Dosimetric Techniques in Environmental Studies and Radioprotection Training / LIDAR Systems)
 • Curs opţional 3 (Resurse energetice și mediu/Strategii comunicaționale în specialitate) – Optional Course 3 (Energy Resources and the Environment /Specialised Communication Strategies)
 • Proiectare asistată de calculator cu aplicabilitate în protecția mediului – Computer-Aided Design for Environmental Protection
 • Evaluarea serviciilor ecosistemice – Evaluation of Ecosystem Services
 • Practica profesională nr. 2 – Professional Practice no.2
 • Elaborarea lucrării de dizertaţie – Dissertation Thesis

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Știință și Ingineria Mediului

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer