Despre program

Cursurile acestei specializări oferă cunoştinţe profunde privind hidrodinamica curgerii fluidelor, proiectarea, execuţia, exploatarea şi întreţinerea maşinilor şi echipamentelor hidromecanice, aeroenergetice, acţionărilor şi automatizărilor hidropneumatice şi a reţelelor de transport şi alimentare cu apă.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica I
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Chimie
 • Stiinta si ingineria materialelor I
 • Fizica I
 • Geometrie descriptiva
 • Desen tehnic si infografica I
 • Informatica aplicata I
 • Limba moderna I
 • Educatie fizica si sport I
 • Comunicare (opțional)
 • Protectia mediului (opțional)
 • Educatie fizica si sport L1 (facultativ)
 • Limba moderna L1 (facultativ)
 • Istoria culturii si civilizatiei (facultativ)
 • Filozofia stiintei si tehnicii (facultativ)
 • Psihologia educatiei (facultativ)
 • Analiza matematica II
 • Mecanica I
 • Tehnologii de fabricatie I
 • Informatica aplicata II
 • Fizica II
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
 • Desen tehnic si infografica II
 • Economie generala
 • Limba moderna II
 • Educatie fizica si sport II
 • Stiinta si ingineria materialelor II
 • Educatie fizica si sport L2 (facultativ)
 • Limba moderna L2 (facultativ)
 • Pedagogie I (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Mecanica II
 • Rezistenta materialelor I
 • Tehnologii de fabricatie II
 • Electrotehnica industriala
 • Programarea calculatoarelor
 • Limba straina III
 • Educatie fizica si sport III
 • Mecanisme si roboti (opțional)
 • Mecanisme de mecanica fina (opțional)
 • Limba straina L3 (facultativ)
 • Educatie fizica si sport L3 (facultativ)
 • Complemente de fizica (facultativ)
 • Complemente de mecanica (facultativ)
 • Pedagogie II (facultativ)
 • Probabilitati si statistica aplicata
 • Rezistenta materialelor II
 • Organe de masini I
 • Mecanica Fluidelor I
 • Managementul proiectelor de dezvoltare a produselor
 • Metode numerice
 • Legislatie tehnica
 • Limba straina IV
 • Educatie fizica si sport IV
 • Limba straina L4 (facultativ)
 • Educatie fizica si sportI L4 (facultativ)
 • Dinamica sistemelor mecanice (facultativ)
 • Estetica si design industrial (facultativ)
 • Complemente de dinamica (facultativ)
 • Didactica specialitatii (facultativ)
 • Practica 2 (1PC/60 ore) (facultativ)
 • Organe de masini II
 • Termodinamica tehnica
 • Mecanica fluidelor II
 • Bazele sistemelor automate
 • Control dimensional si metrologie
 • Senzori si traductoare
 • Metode cu elemente finite
 • Practica pedagocica I (facultativ)
 • Complemente de mecanica fluidelor (facultativ)
 • Instruire asistata de calculator (facultativ)
 • Limba moderna V (facultativ)
 • Masurari hidraulice si pneumatice
 • Hidrodinamica retelelor de profile
 • Strat limita
 • turbulenta
 • transfer de caldura
 • Proiectarea asistata de calculator a masinilor hidraulice si pneumatice
 • Turbine hidraulice si turbotransmisii I
 • Pompe
 • ventilatoare
 • suflante si compresoare I
 • Practica 360 ore
 • Management industrial (opțional)
 • Sisteme de gestiune economica (opțional)
 • Tribologie (opțional)
 • Mecatronica (opțional)
 • Mecanica ruperii (opțional)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Practica pedagogica II (facultativ)
 • Examen de absolvire. Nivelul I (facultativ)
 • Dinamica biofluidelor (facultativ)
 • Limba moderna VI (facultativ)
 • Pompe
 • ventilatoare
 • suflante si compresoare II
 • Turbine hidraulice si turbotransmisii II
 • Actionari si comenzi hidraulice si pneumatice I
 • Statii de pompare si centrale hidrolelectrice
 • Masini si echipamente pentru surse de energii regenerabile
 • Dinamica fluidelor polifazate
 • Incercarea masinilor hidraulice si pneumatice
 • Instalatii de ventilatie si climatizare
 • Proprietate industriala si intelectuala (facultativ)
 • Tehnici multimedia (facultativ)
 • Limba moderna VII (facultativ)
 • Actionari si comenzi hidraulice si pneumatice II
 • Vane
 • stavile si confectii metalice
 • Tehnologia de fabricatie
 • montaj a masinilor hidraulice si pneumatiuce
 • Vibratiile sistemelor mecanice
 • Laborator pentru elaborarea proiectului de diploma
 • Practica (60 ore)
 • Instalatii si echipamente pentru depoluarea apei si aerului (opțional)
 • Servomecanisme hidraulice si pneumatice (opțional)
 • Exploatarea si reparatiile turbomasinilor hidraulice si pneumatice (opțional)
 • Instalatii si echipamente pentru transport hidraulic si pneumatic (opțional)
 • Limba moderna VIII (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Facultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

În prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Splaiul Independenței nr. 313

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer